Dum, dummere, geni?

NRKs IQ-test viste at kjendiser er smarte, fotballfans litt dummere, mens blondinevitsene må skrives om. Men hva betyr det egentlig å være smart? Test din egen IQ!

PÅ LØRDAG ble et potetgullknaskende tv-publikum loset gjennom NRKs store IQ-test av nasjonen. Seerne fulgte de ulike panelene besvare 70 mer eller mindre innfløkte spørsmål. Litt seinere ble det klart at kjendisene var smartest, men at politikerne fulgte hakk i hæl. Taxisjåførene og fotballsupprterne gikk ikke akkurat Einstein i næringen, mens blondinene slett ikke var så dumme som brunetter påstår. I etterkant av programmet har mer enn 80 000 nordmenn testet sin egen intelligens på NRKs nettsider. En analyse av resultatene viser at Norges smarteste er en Venstre-mann fra Sør-Trøndelag som stemmer ja til EU. Han er ikke-røyker, men sier ikke nei takk til en liten dram. Noen som kjenner seg igjen? «IQ» BETYR «intelligenskvotient», og er et mål på intelligens. IQ måles ved hjelp av spørsmål og oppgaver som favner om emner som språk, matematikk, hukommelse og logikk. Jo høyere opp på skalaen du klatrer, desto mer intelligent er du. - En IQ-test er kort sagt et seleksjonsinstrument. Vanlig praktisk bruk av IQ-testing er å plukke ut folk til ulike yrker, for eksempel i militæret. Meningen er å sikre seg at de har et visst nivå. Testene henger sammen med en del ting, for eksempel utdanning. På skolen lærer man bruke hodet, noe som vil virke inn på testresultatet, sier psykologiprofessor Jon Martin Sundet ved Universitetet i Oslo. Sundet var med som ekspert da statskanalen testet nasjonens IQ. Sammenlignet med andre land har visst ikke vi nordmenn så mye å skryte av. - Jeg tror ikke vi skal ta det så høytidelig. Det kommer nok mer an på hvordan testene har blitt utført, humrer han. DET KAN jo være en trøst, men hva er egentlig intelligens? Vi prøver først et søk i oppslagsverket Caplex. Der står det at intelligens er det samme som innsikt og forstand, «ofte definert som evnen til å bruke tankeevnen på en hensiktsmessig måte, det vil si å løse nye problemer på grunnlag av tidligere erfaringer. Er nært knyttet til det å lære hurtig, få tak i relasjoner, tenke abstrakt.» Ekspertene sliter med å gi en presis definisjon av begrepet. De understreker imidlertid at intelligens utvikles gjennom et komplisert samspill av både arv og miljø, og at intelligens ikke er det samme som evne til å klare seg i livet. Dette hørtes innfløkt ut, så vi spør psykologiprofessoren: Hva vil det si å være smart? - DET SPØRS hvilken «smarthet» du snakker om. Mener du skolesmart, for eksempel flink å regne, så henger dette sannsynligvis sammen med høy IQ, sier Sundet. Psykologen forklarer at intelligens ikke er én bestemt ferdighet, men snarere evnen til å bruke sine mentale evner. Mennesker med høy IQ vil ha lett for å få tak i og forstå en helhet, og lett for å lære seg ferdigheter. Høy testscore henger bra sammen med skoleresultater. Men det betyr slett ikke at de med høy IQ nødvendigvis er smarte på andre arenaer. - IQ har ingenting å gjøre med andre personlighetstrekk. En IQ-test kan for eksempel ikke måle for eksempel humor, kreativitet, sosial intelligens og det å være «gatesmart». Ifølge Sundet finnes det eksempler på mennesker som er enormt flinke til å regne ut odds på travbanen, uten å ellers være gode i regning. - Da er dette en lært spesialferdighet, og ikke nødvendigvis høy IQ. TANKENE OMKRING intelligens går tilbake til antikken. Opp gjennom historien har vitenskapsmenn fundert over menneskets evne til å tenke, og kommet med ulike forklaringer på hvordan vi er i stand til å forstå verden. Med opplysningstida kom troen på fornuft og rasjonalitet. Ikke lenge etter begynte psykologien å ta form som egen displin. Et eksempel er den franske legen Itard, som på slutten av 1700-tallet ble lærer til en gutt som i årevis hadde bodd i skogene uten kontakt med andre mennesker. Etter undervisning av gutten kom Itard fram til at menneskets intelligens var avhengig av læring og interaksjon. MED CHARLES DARWIN og evolusjonslæren ble vår forståelse av naturen snudd opp-ned. Tidligere hadde mennesket hatt en særstilling i Gud skaperverk, men med Darwins teorier ble vi redusert til dyr, attpåtil med aper i stamtavla. Han hentet sine forklaringer i arv og biologi. Darwins fetter, den britiske psykologen Francis Galton, var påvirket av de biologiske teoriene. Galton ble overbevist om at intelligens var medfødt, og at alle mennesker var utstyrt med ulik evne til problemløsning. På grunnlag av dette utviklet Galton den første IQ-testen. Ved hjelp av statistiske metoder testet han sansene, der han mente all læring stammet fra. Resultatene viste seg å ikke stemme overens med skoleresultatene. Testen gikk seinere ut av historien med karakteren «ikke bestått», men de nye metodene ble viktige for utviklingen av moderne psykologi. I 1905 kom resultatet fra de første moderne intelligenstestene. Skolevesenet i Paris ønsket å avslørte unger som ville komme til kort i teoretiske fag. De henvendte seg psykologen Alfred Binet og legen Theodore Simon, som utviklet en metode for å teste den intellektuelle utviklingen til barn mellom tre og tolv år. Noen år seinere hadde den amerikanske psykologen Robert Yerkes laget sin egen versjon av IQ-testen til Binet-Simon. Den amerikanske hæren tok den i bruk på soldatene sine, og kalte den «Army Alpha and Beta testing program». Dette var første gang man IQ-testet så store befolkningsgrupper. - Og den aller første norske IQ-testen var Helga Enghs oversettelse av Binet-Simon-testen, føyer Sundet til. DAGENS IQ-TESTER bruker fremdeles Binet og Simons metode som modell. Det finnes mange ulike tester, men det er i hovedsak tre tester som blir brukt profesjonelt. Felles for alle er at de bare kan fortelle en liten del av et større bilde. I dag vet vi at hvor smart du er beror på mange faktorer, og at en høy IQ-score ikke nødvendigvis gjør deg til en ener på alle livets områder. - Ja, man skal ikke strekke en IQ-test for langt, sier Jon Martin Sundet. - Betyr det at blondinene ikke er så smarte likevel? - Jeg kan bare si så mye at jeg koste meg da jeg så hvor godt blondinene gjorde det i NRKs studio, humrer professoren som ikke vil oppgi hvor han selv ligger på IQ-skalaen. - Men jeg klarer meg bra, avslutter han.

    Les mer om Menneskelig intelligens
TEST DIN EGEN IQ: NRKs «Test Nasjonen» Mensa Norges hjemmetest - nettvennlig utgave via Start.no Mensa Norges hjemmetest - en utskrivbar versjon på foreningens hjemmesider Test din «NY-IQ» - en uhøytidelig sammenfatning av noen sentrale spørsmål som måler såkalt NY-IQ.
    solvi.glendrange@dagbladet.no

Testet nasjonen: Hilde Hummelvoll og Ivar Dyrhaug testet IQ-en på de ulike panelene i studio, og nasjonen forøvrig.
Hvem var smartest? Albert Einstein blir ansett som en av historiens fremste vitenskapsmenn. Marilyn Monroe ble på sin side omtalt som blond og ikke fullt så smart. Men ifølge NRKs store IQ-test er blondinene slett ikke så dumme som vitsene vil ha det til.
IQ-organet: En modell av den menneskelige hjerne.