Dyr forsinkelse

NSB ønsker ikke å opplyse hvor mye forsinkelsene har kostet NSB eller togleverandøren Ansaldobreda. Sistnevnte skulle i følge kontrakten ha blitt ilagt et større antall dagbøter. Det er også ukjent hvor mye det koster Ansaldobreda å ha sine italienske ingeniører, med leiebil og leilighet i Oslo, stasjonert i Norge. {ndash}Det er ingen tvil om at forsinket leveranse innebærer store tap for NSB i form av redusert omdømme, tapte inntekter og økte vedlikeholdskostnader knyttet til de gamle lokaltogene. Men da vi er i en forhandlings-situasjon med leverandøren, synes vi ikke at det er naturlig å gå ut med mer detaljert informasjon om dette nå, sier NSBs informasjonssjef Preben Colstrup til Magasinet.