Ei høne å plukke

Glem den morderiske iberiaskogsneglen. I sommer er det den kannibalske harlekinmarihøna du skal få bryne deg på.

- Det har blitt et visst hysteri rundt dette allerede, og det er nok litt overdrevet. Vi snakker først og fremst om et nyttedyr. Folk vil ikke få tulipanene sine spist opp, men harlekinmarihøna er en veldig glupsk art som forsyner seg med masse bladlus. Dessuten spiser den andre marihøner, sier økolog Arnstein Staverløkk,avdelingsingeniør ved Bioforsk Plantehelse på Ås og mannen som oppdaget det første eksemplaret i Norge.

At den spiser bladlus høres umiddelbart ganske positivt ut?

- Ikke sant. Det betyr at vi slipper å bruke kjemiske midler til å verne om plantene. Nå kan naturen selv ordne opp.

Men skeptikerne liker veldig dårlig at en ny art er i ferd med å etablere seg her?

- Ja, og det gjør jeg også. Den har allerede blitt omtalt som monstermarihøna. Vi har mordersneglen fra før. He-he, hvor skal dette ende? Jeg holdt et foredrag for noen uker siden og da hadde jeg med meg noen levende eksemplarer så folk skulle se. «Jøss, er den ikke større?», var det noen som sa.

Hvor stor er den?

- Omtrent som en lillefingernegl. Forresten, min er nok litt større enn det, ser jeg her. Som en tegnestift, tenker jeg vi sier. Jeg oppdaget det første eksemplaret april 2006 da jeg undersøkte noen importerte planter fra Nederland. Jeg holdt på med masteroppgaven min der jeg undersøkte hvilke blindpassasjerer som følger med importen av planter.

Fant du mange?

- Vi foretok cirka 30 undersøkelser. Vi ristet plantene, studerte dem visuelt og samlet inn det oppsopet som lå på lasteplanet når alle plantene var losset. Vi fant masse.

Hvor mange?

- Vi fikk identifisert 156 ulike arter, hovedsakelig insekter og edderkoppdyr. Og noen snegler. Av disse var det 16 som aldri tidligere har vært registrert i Norge. Det skulle dokumentere veldig klart at import er en effektiv spredningsvei for nye arter som vil inn i Norge. Den seineste hendelsen var forresten at de fant noen harlekin-marihøner oppe ved Snåsa rett før påske. De hadde kommet med et parti trelast som var importert fra USA.

Hva skal til for at harlekinmarihøna

etablerer seg i Norge?

- Antakelig har det bare vært et tidsspørsmål før den ville komme, for den har blitt svært utbredt i Europa de siste åra, og i Danmark ble det funnet mange eksemplarer i fjor. Årsaken er trolig at den er bevisst innført som biologisk kontrollagent av bladlus, men den kan i tillegg ha kommet med som blindpassasjer på varer fra Østen.

Som et alternativ til sprøyting?

- Riktig. Det første eksemplaret jeg fant var fullt av egg. Og da er jo ett individ egentlig nok til å etablere enpopulasjon, så lenge eggene er befruktet. Det vi frykter er at den skal utrydde sårbare arter som vi allerede har i Norge og forstyrre balansen i naturen. Harlekinmarihøna har fått ord på seg for å være verdens mest invaderende marihøne. Den fortrenger andre arter, spiser mer og har et bredere spekter av byttedyr.

Dette må vel være nyttige

egenskaper i evolusjonsperspektiv?

- Helt klart. Den er på mange måter den ultimate marihøne.

Vil man kjenne den igjen hvis man ser den?

- Jeg skulle gjerne kommet med noen klare og tydelige kjennetegn, men de kan variere veldig i utseende. Du kan si at den er omtrent på størrelse med en vanlig norsk sjuprikket marihøne, men den har mange flere prikker, opptil 19. Ingen av de norske artene på den størrelsen har det.

Tror du vi kommer til å se mange

allerede denne sommeren?

- Det tror jeg. Etter at jeg fant den første gangen har det kommet inn flere observasjoner. Helt fra november i fjor til mars i år er det blitt funnet overvintrende individer i Oslo, og altså i Snåsa. Jeg tror harlekinmarihøna er en art som er kommet for å bli. Spørsmålet er hvor stort utbredelsespotensial den har og hvilken betydning den vil få, for dette er den hittil nordligste populasjonen i Europa.

Hva med bladlusa oppi alt dette?

- Den ligger nok ganske tynt an. Men det er alltids en bladlus eller to som overlever. ■

magasinet@dagbladet.no

FRYKTET MARIHØNE: Harlekinmarihøna kommer til Norge.