Ellen Holager Andenæs

Array

Født: 28. august 1947.

Familie: Gift med jussprofessor Mads Andenæs, fire barn Helen (31), Ida (26), Jens (21) og Ole (20).

Utdanning: Examen artium fra Ris gymnas 1966, juridikum 1973, Nato Defence College 1993.

Karriere: Julejobb på Glasmagasinet («Knuste ingen ting»), blomsterbud for Vinderen blomst («50 øre buketten, latterlig dårlig betalt!»). Rikstrygdeverket i studietida. Var innom Forbrukerombudet og Oslo likningskontor. Fullmektig og adjutant, Oslo politikammer (1977-82). Riksadvokatfullmektig (1982-83). Statsadvokat ved Eidsivating lagmannsrett (1983-87). Ordenssjef for Oslo politiet (1987-94). Lagdommer (1994-96). Konstituert sjef for Politiets overvåkingstjeneste (1996-97). Privatpraktiserende advokat fra 1997.

Hører på: - På P4 i bilen til og fra jobb. Jeg foretrekker å høre på folk jeg liker, framfor å lytte til musikk.

Ser på: - Aller helst på et peisbål. Og må innrømme at jeg ser på «Hotel Cæsar». Flaut, men sant. Og en god film på tv. Jeg leser mye om film og går i teorien ofte på kino. I praksis nesten aldri.

Leser: - Mye forskjellig. Gamle klassikere, nye norske bøker og krim. Er ganske altetende. P.G. Wodehouse kommer jeg stadig tilbake til. Gjennomført, men svært elegant vås. Uhyre godt språk, spesielt på engelsk. Har alltid en Wodehouse innen rekkevidde. Helt umulig å ikke le høyt av hans bøker.

Ellers: - Det er forbløffende vanskelig å forandre image. Om jeg satt på tv og heklet langt inn i det neste århundret, ville folk likevel tro at jeg fremdeles var «Jern-Ellen».