En ny fase i Irak-debatten

Republikanerne har fått sin livbøye av håp.


Les hele Bush\' tale til nasjonen på hjemmesidene til Det hvite hus

TIDLIGERE I SOMMER
tydet mye på at Kongressen i løpet av høsten ville presse president Bush til å gjennomføre en omfattende og tidfestet nedbygging av USAs militære engasjement i Irak.

I løpet av de siste ukene har imidlertid dynamikken i den amerikanske Irak-debatten endret seg. Så når presidenten i nattens tale gjorde det klart at han anser det som nødvendig å beholde store amerikanske styrker i Irak i lang tid, vil han trolig få det som han vil.

Alt tyder på at Kongressen også gir Bush de 50 milliarder dollar i ekstrabevilgning til Irak som han har bedt om.

ENDRINGEN I DEBATTEN er først og fremst et resultat av at sikkerhetssituasjonen i Irak oppfattes å ha bedret seg i løpet av de siste månedene. Til tross for at voldsnivået er høyt og de fleste store politiske problemene i landet er uløst, har en rekke amerikanske eksperter og politikere kommet tilbake fra Irak med inntrykk av at ting har begynt å gå i riktig retning.

Den militære opptrappingen som ble gjennomført tidligere i år hevdes å ha hatt den tilsiktede virkning, og har gitt fornyet håp om fremgang også i arbeidet med politiske stridsspørsmål. Amerikanerne legger nå vekt på å jobbe gjennom lokale samarbeidspartnere, ikke minst blant sunniene.

Dette kan lede til en desentralisert politisk ordning, og dermed noe helt annet enn Bush-administrasjonens opprinnelige planer om en demokratisk og enhetlig irakisk statsdannelse.

Men for USA dreier ikke Irak-saken seg lenger om idealistiske visjoner, men om å begrense skadevirkningene av en strategisk feilbeslutning av megaformat.

AT DET TIL tross for alle tilbakeslagene finnes et lys i tunnelen var også hovedbudskapet i de statusrapportene om situasjonen i Irak som general Petraeus og ambassadør Crocker ga i Kongressen tidligere denne uken.

En ny fase i Irak-debatten

De to maktet neppe å snu motstanden mot Bush-politikken hos demokratene, men de gav de fleste republikanerne nettopp den livbøye av håp om å lykkes i Irak som de trengte for fortsatt å støtte presidenten.

Selv om kritikken mot Bush-linjen vil fortsette, er det derfor ikke lenger sannsynlig at man kan oppnå det to tredjedels flertall som skal til for å overkjøre presidentens veto. Et slikt flertall er nødvendig om man skal makte å presse frem en rask og tidfestet avvikling av det militære engasjementet i Irak.

Dette innser den demokratiske kongressledelsen og de vil ventelig i en periode fremover justere ned ambisjonene og «støynivået» i sin opposisjon til Bush.

I LØPET AV sommeren har det også bredt seg en økende enighet på tvers av partiene om at en rask militær tilbaketrekning fra Irak vil kunne få dramatiske følger, slik Bush advarte om i natt. Ikke bare snakker man om full borgerkrig og en humanitær katastrofe, men om mulig innblanding fra nabostatene og faren for regional storkonflikt.

At Iran vil fylle det maktpolitiske vakuum som amerikanerne eventuelt etterlater seg, er en annen viktig faktor som ble sterkt understreket av ambassadør Crocker i hans redegjørelse. I tillegg mener en del at amerikansk retrett innebærer et tilbakeslag i terrorkampen. Sikkerheten til de amerikanske styrkene og et stort antall sivile under en rask nedtrappingsprosess er et annet risikomoment.

ALVORET I SITUASJONEN har hatt en spesielt edrueliggjørende effekt på favorittene til å bli demokratenes presidentkandidat. Således har både Hillary Clinton og Barack Obama understreket behovet for en gjennomtenkt og planmessig nedbygging av Irak-engasjementet.

Demokratene viker også tilbake for å bruke budsjettvåpenet i striden med Bush, utfra ivaretakelsen av USAs langsiktige sikkerhetsinteresser og for å hindre at man blir gjort medansvarlig for en feilslått Irak-politikk.

Irak-krigen skal forbli Bush og republikanernes ansvar frem til valget neste år.

Både for å opptre med sikkerhetspolitisk troverdighet og for beholde et godt valgkampkort er det således opportunt for demokratene å inntil videre tone noe ned sin kritikk av den etablerte Irak-politikken. Selv de sterkeste krigsmotstanderne i partiet innser at det er begrenset hva partiet konkret kan gjøre med saken i Kongressen.

AT STYRKEN I kritikken av Bush har avtatt, skyldes også at presidenten til en viss grad kommer kritikerne i møte. Således annonserte Bush i nattens tale at en viss tilbaketrekning av kampstyrkene vil bli innledet i løpet av høsten, og at styrkenivået vil bli 21 700 lavere i løpet av neste sommer.

Selv om dette er betydelig mindre enn kritikerne ønsker, er det et skritt i riktig retning. Dessuten er det psykologisk viktig overfor opinionen - det medfører at det faktisk kommer 5 700 amerikanske tropper hjem til jul. Videre har administrasjonen trappet opp den diplomatiske aktiviteten om Irak og Midtøsten forøvrig.

Dette er i tråd med anbefalingene til den tverrpolitiske Baker-Hamilton gruppen. Det er også blitt kjent at forsvarsminister Gates har hatt samtaler med ledende sikkerhetspolitikere i Kongressen fra begge partier for å føre Irak-debatten inn på smulere farvann, og å finne frem til en politikk som selv en del demokrater kan stille seg bak.

Dette har bidratt til å bedre debattklimaet.

GATES HAR FLERE GANGER understreket at USAs internasjonale troverdighet og maktposisjon er avhengig av et minstemål av tverrpolitisk enighet i Washington. For på samme måten som Vietnamkrigen ble tapt på hjemmebane, har splittelseslinjen til Bush gjort den motsetningsfylte debatten i Washington til den amerikanske Irak-politikkens fremste akilleshæl.

Mye tyder på at vi nå går inn i en roligere fase i debatten, men det skal neppe store tilbakeslagene i Irak til før spetakkelet igjen bryter løs.

Denne artikkelen er skrevet for Magasinets nettredaksjon og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

FREMGANG: Bush la fram sin Irak-strategi for folket i talen i natt. Her sammen med Iraks statsminister Nouri al-Maliki.
RAPPORT TIL SENATET: USAs ambassadør i Irak, Ryan Crocker, ville ikke gi noen garanti for suksess i Irak, men sa at han mener en vellykket slutt på krigen er innen rekkevidde.
HJEM TIL JUL: Bush lover at 5 700 soldater skal få vende hjem fra Irak innen jul.
- STRATEGIEN HAR VIRKET: De 30 000 ekstra soldatene har gjort situasjonen bedre, sa General David Petraeus, USAs øverstkommanderende i Irak, i sin to dager lange redegjørelse til Kongressen denne uken.
ROER NED KRITIKKEN: Barack Obama understreker behovet for en gjennomtenkt og planmessig nedbygging av Irak-engasjementet.