Et av tre norske ekteskap med en innvandrer

Norsk mann med utenlandske kvinne er den største gruppen.

EKTESKAPSMØNSTRENE i Norge endrer seg, og en økende andel nordmenn som gifter seg med innvandrere, er en av hovedårsakene.

Det er en av konklusjonene i en omfattende rapport som nettopp er publisert av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I dag involverer en av tre norske ekteskap minst en innvandrer, en dobling av andelen siden begynnelsen av 1990-tallet.

I perioden mellom 1990 og 2004 var det stadig færre ekteskap som ble inngått mellom to nordmenn. I 1990 var det omlag 18 000 slike ekteskap, mens tallet i 2004 var sunket til 16 700. Men tallene på ekteskap mellom nordmenn varerer likevel betydelig fra år til år, opplyser SSB.

DET ER først og fremst norske menn som gifter seg med kvinner fra for eksempel Russland, Filippinene og Thailand, som er årsaken til økningen.

Dessuten gifter mange med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn seg med utlendinger med samme bakgrunn som dem selv, selv om variasjonene innad i disse gruppene er store.

13,5 prosent av alle norske ekteskap i 2004 ble inngått mellom en norsk mann og en kvinne med innvandrerbakgrunn, og 7 prosent av inngåelsene var mellom en norsk kvinne og en mann med innvandrerbakgrunn. I alt ble det inngått 2 600 ekteskap mellom to innvandrere i 2004, noe som utgjorde i underkant av 11 prosent av alle ekteskapsinngåelser, skriver SSB.

- EKTESKAPSINNGÅELSE over landegrensene sto for 20 prosent av innvandringen til Norge mellom 1991 og 2004. Tallet er betydelig, men ekteskap er kanskje ikke så innvandringsdrivende som det gjerne fremstilles som, sier Gunnlaug Daugstad, som har skrevet rapporten, til Dagbladet.no.

Men tallene er til dels usikre:

- I hele perioden 1991-2004 kom 2 av 10 av de ikke-nordiske innvandrerne som ektefeller, enten for å inngå eller gjenoppta ekteskap. For 13 prosent av de som kom som familieinnvandrede har vi ikke klart å identifisere hvilken relasjon de hadde til ankerpersonen. Tallene vil derfor hele tiden være minimumsanslag, skriver SSB.

I dag består innvandrerbefolkningen i Norge av 387 000, det er 8,3 prosent av befolkningen. Om lag 53 000 personer kommer fra andre nordiske land, 49 000 fra resten av Vest-Europa og Nord-Amerika, 68 000 fra Øst-Europa og 217 000 fra Tyrkia og land i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Av førstegenerasjons-innvandrere er det flest fra Sverige, Irak, Danmark og Pakistan. 47 prosent av innvandrerbefolkningen har norsk statsborgerskap. 68 000 personer er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

DE GRUPPENE DER færrest inngår ekteskap med nordmenn, er innvandrere fra Pakistan, Sri Lanka og Somalia, kommer det fram i rapporten.

Det er store variasjoner når det gjelder både kjønn og opprinnelsesland når det gjelder ekteskapsmønster, ifølge Daugstad. For eksempel gifter 40 prosent av tyrkiske menn som inngår ekteskap seg med en norsk kvinne, mens bare 10 prosent av de tyrkiske kvinnene gifter seg med en norsk mann.

For menn med bakgrunn fra Tyrkia, Chile, Marokko, Serbia og Montenegro, Irak og Iran var det mellom 20 og 40 prosent som inngikk ekteskap med norske kvinner i 2004. Med unntak av kvinner med bakgrunn fra Chile og Iran, var det en lavere andel av kvinnene med bakgrunn fra disse landene som inngikk ekteskap med norske menn.

DEBATTEN OM tvangsekteskap blant unge innvandrere og etterkommere etter innvandrere raser i Norge for tiden.

Mens mange har angrepet forslaget om 21-års aldersgrense for henteekteskap, finnes det undersøkelser blant ungdom som har vært utsatt for tvangsekteskap som viser at 19 av 20 av disse er for en slik regel.

Men noe tydelig ekteskapsmønster for etterkommere etter innvandrere er vanskelig å peke på, skriver SSB, siden 86 prosent av disse fremdeles var under 20 år ved inngangen til 2005. Men man ser at denne gruppen gifter seg senere enn foreldrene:

- Det er flest etterkommere med bakgrunn fra Pakistan, Tyrkia og Vietnam som har kommet i en alder der giftemål er aktuelt. Sammenlignet med førstegenerasjonsinnvandrere med samme landbakgrunn, ser etterkommerne ut til å utsette giftemålet. Blant førstegenerasjonsinnvandrere med bakgrunn fra Pakistan var halvparten av alle kvinnene gifte når de var 21 år. Til sammenligning må vi opp i en alder på 25 år for etterkommerne for å finne en like høy andel.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

ET AV TRE: 31 prosent av alle ekteskap involverer minst en person med innvandrerbakgrunn, viser nye tall fra SSB. Her feires Pakistans uavhengighetsdag i Oslo i 2005.
NORSKE MENN som gifter seg med kvinner fra for eksempel Thailand, Fillippinene og Russland utgjør den største andelen av disse ekteskapene.
7 AV 10: Flest nordmenn gifter seg med andre nordmenn. Men Ole Einar Bjørndalen giftet seg med italienske Nathalie Santer i vår.
TRADISJONELT: Den norsk-indiske skuespilleren Lavleen Kaur (28) giftet hun seg med Daniel Ruazol (29) i år.
GIFTER SEG SENERE: Barn av to innvandrere inngår ekteskap senere enn sine foreldre.
EKTESKAPSMØNSTERET I NORGE:</B> I endring, viser rapporten fra SSB. Bildet er fra Bergmann-stykket «Scener fra et ekteskap» med Kjersti Elvik og Lasse Kolsrud.