EU - Microsoft: 1 - 0

Bill Gates tapte anti-monopolsaken i dag.

EU-DOMSTOLEN avviste i dag anken fra Microsoft i saken om misbruk av markedsmonopol vedrørende Windows Media Player.

Dermed opprettholdes boten på over 4 milliarder kroner.

Den historiske dommen kan få store konsekvenser for datagiganten. Boten er den største noensinne gitt av EU-kommisjonen.

I 2004 BLE selskapet dømt til å betale 4,2 milliarder kroner, fordi de brøt Eus konkurranseregler ved å integrere sin Media Player i operativsystemet Windows.

På den måten hindrer selskapet konkurrerende medieprogramvare i å kunne brukes på PCer der Windows er operativsystem, mener EU.

EU-kommissæren beordret Microsoft til å lansere to Windowsversjoner, en med og en uten Media Player. Dessuten måtte selskapet offentliggjøre deler av kildekoden, så konkurrentene kan lage mediespillere som kan brukes sammen med Windows.

Over 95 prosent av verdens PCer bruker i dag Microsofts operativsystemer.

EUS SEIER I dag, kan innebære et ras av nye søksmål. Flere analytikere peker på at EU de siste årene har tatt et tøffere standpunkt mot monopoler enn amerikanske myndigheter gjør.

EU - Microsoft: 1 - 0

Amerikanerne er kjent for sine historiske beslutninger om å dele opp selskaper de mener får for stor markedsmakt.

Hvis kommisjonen hadde tapt saken, ville man trolig bli langt mer restriktive med å sette igang rettsprosesser mot dominerende selskaper.

MEN DET STORE spørsmålet for fremtiden består uansett: Når kan et selskap som har en ledende markedsposisjon forbedre sine produkter ved å legge til nye funksjoner og systemer? Og har et ledende selskap ansvar for å dele informasjon om sin produktutvikling med konkurrenter for at de skal kunne bruke det i sine produkter?

13 dommere i EUs nest høyeste rettsinstans i Luxembourg tok beslutningen. Dommer Bo Vesterdorf leste dommen på sin siste dag på jobben.

Begge sider har mulighet til å anke, og det er ikke usannsynlig at prosessen vil fortsette i flere år.


IFØLGE GUARDIAN
 ser man i EU på prosessen som en Davids kamp mot Goliat.

- Det er hele deres superdominerende forretningsmodell som er tema: deres evne til å melke monopol-profitt i et marked hvor de har kontrollert 95 prosent i 15 år. Det handler om et selskap som bevisst ekskluderer konkurrenter fra programvare-markedet, og tvinger produkter og tjenester på forbrukerne isteden for å la dem velge mer innovative produkter og lavere priser, sier en EU-innsider til avisa.

EUS KONKURRANSE-kommissær Mario Monti førte saken i 2004. Den italienske økonomiprofessoren er høyt aktet i Brüssel, og regnet som en tøff forsvarer av det frie markedet. 

Denne gangen er det Neelie Kroes som har tatt over som kommissær.

Den nederlandske foretningskvinnen og politikernen har tydelig støttet Montis linje, ikke minst ble det tydelig da hun i fjor ga Microsoft en bot på over to milliarder kroner fordi de ikke hadde rettet seg etter Montis beslutning.

MICROSOFT ER årlig involvert i en rekke rettssaker, både når det gjelder patentrettigheter og rettstvister med myndigheter i forskjellige land.

Mellom 2004 og 2007 har de betalt over 4,3 milliarder dollar, over 24 milliarder kroner i erstatninger, forlik og utgifter, ikke minst til andre selskaper for patentrettigheter.

Blant annet har de betalt 1,25 milliarder dollar til Sun Microsystems, 536 millioner til Novell og 440 millioner til InterTrust.

Dette er utgifter når EU-dommen holdes utenfor.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

BLE DØMT: Microsoft. Her hovedkvarteret i Redmond, Washington.
FØRER SAKEN FOR EU: Konkurranse-kommissær Neelie Kroes.
STRIDENS KJERNE:</B> Windows Media Player.
MONOPOLIST? Bill Gates\' operativsystem Windows brukes på 95 prosent av verdens PC-er.