Feil om astronomi-formidling

- Dagbladet har misforstått.

I ET STØRRE oppslag om Knut Jørgen Røed Ødegaard i Dagbladet Magasinet lørdag 8. november forekommer det en rekke grove faktafeil. Flere av dem går direkte på min person, og jeg ønsker derfor å kommentere dem i det følgende.

I artikkelen skrives det blant annet: «\'Etter jul er Knut Jørgen Røed Ødegaard ikke lenger en del av det akademiske miljø.\' Ordene er sagt — helt uten beklagelse i stemmen — av solforsker Pål Brekke».

I artikkelen gis det inntrykk av at journalist Ingvild Wedaa Tennfjord har snakket med undertegnede. Men jeg ble aldri kontaktet i forbindelse med saken, og sitatet ser ut til å være en upresis gjengivelse fra et intervju med Universitas. Siden dette intervjuet ikke inneholder noe om min sinnstilstand, må mitt tonefall sees på som fri diktning fra journalistens side.

JOURNALISTENS KREATIVE penn løper også løpsk senere i artikkelen, når det skrives: «Han er en av dem som irriterer seg hver gang Ødegaard hopper i begeistring på tv. Det er ganske ofte.» Dette mener jeg ikke, og jeg har aldri uttalt noe slikt til Dagbladet eller andre medier. Den tendensiøse vinklingen på artikkelen står i skarp kontrast til det første jeg uttalte - igjen til Universitas -i denne debatten:

«Knut Jørgen gjør ekstremt mye bra for formidlingen av feltet vårt.» At jeg ønsket en debatt om hvordan vi kan bedre formidlingen i Norge, med utgangspunkt i Røed Ødegaards positive innsats, stemmer dårlig med mediebildet av misunnelige universitetsfolk. For å få regnestykket til å gå opp, har Ingvild Wedaa Tennfjord fremstilt det som om jeg har tilknytning til Universitetet i Oslo. Det er heller ikke riktig, selvsagt.

VIDERE HAR DAGBLADET og flere andre medier misforstått hovedpoenget i debatten. Jeg har uttalt at mediene burde utnytte mange av de andre ekspertene ved Astrofysisk institutt. Poenget mitt var at Røed Ødegaard i større grad bør videresende journalister til andre ved Astrofysisk institutt slik at også norske forskningsresultater blir dekket.

Norske astrofysikere er blant de beste i verden og mediene burde særlig utnytte de unge doktorgradsstudentene og stipendiatene, der flere av dem allerede er i verdensklassen.

Ved å vise bredden og mangfoldet mener jeg dette vil være svært positivt for rekrutteringen til faget, og naturfag generelt. Jeg sa også i mediene at ingen mener at Røed Ødegaard skal slutte å formidle og at han er en svært god formidler som har gjort utrolig mye for faget. Men det bør være plass til både Røed Ødegaard og andre forskere ved Astrofysisk institutt når det gjelder formidling.

Feil om astronomi-formidling

En annen ting som tydeligvis er gått hus forbi er at jeg sparket like mye til mediene. Journalister er for ofte «late» når de hele tiden ringer de samme fagpersoner hver eneste gang - meg inkludert. To minutters Google-søk vil gi lett tilgang til et stort antall fremragende forskere. Og jeg kan garantere at en god del av dem også er meget flinke formidlere. Og til syvende og siste må også instituttene og forskere bli mer synlige og flinkere til å «reklamere» for sine forskningsresultater.

AVSLUTNINGSVIS VIL jeg påstå at Røed Ødegaard og jeg er enige i en ting - og det er at vi begge ønsker mer og bedre formidling av faget vårt. Det må imidlertid være høyde for at en må kunne diskutere forskningsformidling - uten at en blir tillagt motiver som blant annet  misunnelse. Jeg har i alle år hatt et meget godt forhold til Dagbladet og jeg ser frem til å fortsette dette samarbeidet, særlig med tanke på våre planer med formidling av Astronomiåret 2009.

En rekke forskere og amatører i hele Norge vil bidra til at dette skal bli en flott markering.

- HAR GJORT ENORMT MYE: Knut Jørgen Røed Ødegaard er en svært god formidler som har gjort utrolig mye for faget. Men det bør være plass til både Røed Ødegaard og andre forskere ved Astrofysisk institutt når det gjelder formidling, skriver Pål Brekke. Foto: Scanpix
- HAR GJORT ENORMT MYE: Knut Jørgen Røed Ødegaard er en svært god formidler som har gjort utrolig mye for faget. Men det bør være plass til både Røed Ødegaard og andre forskere ved Astrofysisk institutt når det gjelder formidling, skriver Pål Brekke. Foto: Scanpix Vis mer
DAGBLADET MISFORSO: Pål Brekke, seniorrådgiver ved Norsk Romsenter, forklarer at han aldri har ment det som sto om ham i lørdagens sak om Knut Jørgen Røed Ødegaard i Magasinet. Brekke er ivrig formidler av fagstoff, blant annet på <a href="http://www.dagbladet.no/weblogg/blog.php/solarmax">bloggen han har på Dagbladet.no</a>. Foto: Heiko Junge / SCANPIX