Fikk Mor Teresa på overnattingsbesøk

- Tvilen gjør henne enda større, sier norske søster Valborg.

Les også: Mor Teresa mistet Gud

- JEG ER IKKE FORBAUSET, sier søster Valborg Osterhus, som er daglig leder ved St. Josefsøstrene i Oslo.

Hun kommenterer brevene som nylig er publisert, og som viser at Mor Teresa følte seg forlatt av Gud, og levde i ensomhet og tvil i flere tiår.

- I dette ligger Teresas storhet: På tross av at hun ikke hadde en følelig trøst i forbindelse med sitt gudsforhold, levde hun som Gud ønsket det av henne. Hun satte seg selv til side.

Hun levde sin hverdag fordi hun så Guds eget bilde i de fattigste blant de fattige. Mer konkret kan man vel ikke tro, sier søsteren til Dagbladet.no.

I DESEMBER 1979 kom Mor Teresa til Oslo for å motta Nobels Fredspris. Nobelkommiteen mente det var best for henne å bo sammen med andre nonner, og hun bodde hos søster Valborg og de andre ved søsterkommuniteten i fem dager.

- Jeg møtte henne allerede på flyplassen. Hun var en meget avslappet person. Nysgjerrig etter å se seg rundt, men lite forstyrret av medier og oppstyr. Hun utstrålte en indre ro og balanse, forteller søster Valborg.

De fem dagene nobelbesøket varte, deltok Mor Teresa i det daglige kommunitetslivet når hun hadde tid, til tross for et stramt program.

- Hun hadde med to medsøstre. Halv seks om morgenen hadde de en tidligbønn for seg selv, deretter spiste hun sammen med oss på vanlig måte, så kom hun i felleslauget - kirkens morgenbønn - hvor vi synger davidsalmer. Så har vi messe, og der deltok hun også når hun kunne, sier søsteren.

Hun mener Mor Teresa har betydd svært mye for mange.

- Hun hadde en meget ekte og ikke tilgjort form. Det var en stor inspirasjon å møte et sånt menneske.

«DET ER ET slikt fryktelig mørke inni meg, som om alt var dødt. Det har vært slik mer eller mindre siden jeg startet arbeidet», skrev Mor Teresa til sin skriftefar, den lokale erkebiskop Ferdinand Périer, i 1953.

Søster Valborg har også opplevd tvil og vanskelige perioder i sitt gudsforhold:

- Slike situasjoner kan være smertefulle, men samtidig - når man reflekterer over det etterpå - blir man også klar over at det kan hjelpe en å konsentrere seg om det vesentlige. Man blir mer klar over hvem Gud er og hvem mennesker er. Slik som Teresa sa før hun møtte norske Kong Olav: «Dette er den norske konge, men jeg har jo bundet meg til kongenes konge», sier Valborg.

Hun mener det å ikke ha direkte kommunikasjon med Gud ikke er noe som gjør en til dårligere troende:

- Gud lar seg ikke finne. For meg er det ikke et kriterium at et menneske er svært nær Gud. For da snakker et menneske egentlig om sin egen situasjon og sine egne følelser. Hvis man leser de store mystikere, som St. Teresia av Lisieux, ser man at hun følte at Gud var veldig fjernt fra henne. Men kirken har kanonisert henne likevel, sier Valborg.

Hun mener Teresa bare har blitt enda større av de siste opplysningene om henne.

- Dette styrker henne, hun viser jo en enda større trofasthet og en gudstro. Gud er nå en gang så stor at vi mennesker ikke kan fatte ham. Teresa lever i hans kjærlighet og på hans oppdrag. Hun fikk kallet, og det er helt tydelig at hun har hørt Guds stemme og fulgt den indre overbevisning.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

OSLO, 1979: Mor Teresa bodde sammen med søster Valborg Osterhus i fem dager under nobelbesøket.
FORBILDE: - Hun utstrålte en indre ro og balanse, forteller søster Valborg.
VARM VELKOMST: - Dette er den norske kongen, men jeg har jo bundet meg til kongenes konge, sa Teresa før hun møtte kong Olav.
NOBELTALEN:</B> - Dette er mennesker som ikke har noe å spise, og som kanskje ikke har et hjem, men de er flotte mennesker. De fattige er fantastiske, sa Teresa.
- TVILEN STYRKER HENNE: - Teresa lever i Hans kjærlighet og på Hans oppdrag. Hun fikk kallet, og det er helt tydelig at hun har hørt Guds stemme og fulgt den indre overbevisning, sier Valborg.
I OSLO: Gudstjeneste i Misjonshuset i Oslo i 1979. Den katolske biskopen John Willem Gran snakker med Nobelprisvinneren.
NY AVSLØRENDE BOK: I «Mother Theresa: Come Be My Light» publiseres en rekke brev Mor Teresa skrev til sine skriftefedre. Brevene vitner om stor tvil og en følelse av at hun var forlatt av Gud.