Finnes det 30 ulike evangelier?

Bare fire evangelier fikk plass i Bibelen. Det er det en grunn til. Leserkommentar.

«HVA SOM KAN KALLES evangelium er omdiskutert, men man antar at det fantes minst 30 evangelier i kristendommens barndom. Bare fire ble tatt inn i Bibelen. Flere av de andre hadde alternative fortolkninger av kristendommen», heter det Dagbladet.nos sak fra i går, Judas var en judas likevel.

For historieopplysningens skyld bør det presiseres at de eneste evangeliene som skrives i det første århundre, er de fire som kom med i Det nye testamente.

Det er kun disse fire som seriøse historikere og bibelforskere vil bruke som kilder for å finne informasjon om hva den historiske Jesus sa og gjorde. Se for eksempel Jakob Jervells innledning til de fire evangelier i Bokklubbenes «Jesus» (2002).

DISSE EVANGELIENE tok tidlig form i muntlig og skriftlig tradisjon og ble utgitt i endelig versjon i perioden 60 - 95 e.Kr.

Fra det annet til det fjerde århundre dukker det opp rundt ti evangelier til, primært for å fylle ut med \'ny informasjon\' om to perioder de fire første evangeliene sa lite om: Hva skjedde i Jesu barndom, og hva underviste Jesus disiplene om i perioden mellom hans oppstandelse og himmelfart.

Flere av disse er preget av tidlig kristne varianter av gnostisismen.

DET KJENTE THOMASEVANGELIET er et av disse. De har to skikt. Det yngste skiktet har trekk fra tidlig gnostisisme og kan tidligst være fra ca 130 e.Kr. Noen vil datere det eldste skiktet tilbake til det første århundre, men en slik datering er kontroversiell.

DØDEHAVSRULLENE: Ble funnet fra 1947 til 1960. Dødehavsrullene har hatt uvurderlig betydning for studiet av den eldste jødedommen og Bibelen. De er skrevet på hebraisk og arameisk, med noen få greske fragmenter. Foto: SCANPIX
DØDEHAVSRULLENE: Ble funnet fra 1947 til 1960. Dødehavsrullene har hatt uvurderlig betydning for studiet av den eldste jødedommen og Bibelen. De er skrevet på hebraisk og arameisk, med noen få greske fragmenter. Foto: SCANPIX Vis mer

Ti av disse senere evangeliene finnes i Bokklubbenes bok «Apokryfe evangelier» (2001). Dette boken inneholder tretten ulike skrifter. Men det er tvilsomt om skriftet «Q» noen gang har vært utgitt som et separat skrift.

Det hemmelige Markusevangeliet er et falsum, og Jakobs hemmelige bok er intet evangelium i klassisk forstand. Det samme gjelder Filipsevangeliet og Sannhetens evangelium i Bokklubbenes utgave «Gnostiske skrifter» (2002).