Flytende vindmølle kan redde miljøet

Send inn spørsmål om CO2, bioetanol og neste generasjons vindmøller.

NESTE GENERASJONS VINDMØLLER er flytende og ligger langt fra land.

- Dekker vi 60 x 60 kilometer – husk at det bare er en liten firkant av Nordsjøen – med offshore-møller, kan vi dekke hele det norske elforbruket, sier SINTEFs John O. Tande til Dagbladet.no. (les saken i Magasinet på nett i morgen)

Andregenerasjon biodrivstoff lages av maisstilker, gress og annet avfall. Og det kan bli sentralt i klimakampen. I dag regner man med at 20 prosent av alle drivhusgasser kommer fra transportsektoren. SINTEFs Mimmi Throne-Holstjobber med å gjøre om trær til drivstoff. (her er hele saken)

Den fryktende drivhusgassen karbondioksid kan brukes til å avkjøle kloden. Bare for bilkjøleanlegg kan vi oppnå en reduksjon på 180 millioner tonn i året, sier forsker Petter Nekså ved SINTEF i Trondheim. (mer om CO2-basert avkjøling.)

Det mener i alle fall norske forskere.

DENNE UKA har Dagbladet.no satt fokus på norske forskningsmiljøer som leder an i kampen mot global oppvarming.

I nettmøtet kan du stille spørsmål til forskerne som er med på å utvikle teknologi som kan være viktige bidrag i kampen for å motvirke klimaproblemene.

Hvorfor sier mange at vindmøller ikke lønner seg? Hvordan kan det være bra med bruk av mer Co2? Hvorfor har vi så lite bruk av biodrivstoff i Norge og hva er det egentlig?

ENSOM: Per i dag finnes det bare ett vindkraftanlegg på dypt vann, utenfor Skottland.