Formidabel vekst i Øst-Europa

Sånn har det har gått med EUs nye medlemmer fra 2004.

STORE FORVENTINGER til det nye europeiske fellesskapet preget befolkningen i de nye medlemsstatene da ti nye østeuropeiske land ble innlemmet i EU i mai 2004.

Hundretusener feiret begivenheten i gatene i europeiske byer, og den tidligere tyske kansleren Helmut Kohl hadde tårer i øynene da han erklærte at «beskjeden vi sender er at det aldri skal være krig i Europa igjen».

MEN TVIL PREGET mange i de gamle medlemslandene, og euroskeptikere både i Norge og i utlandet fryktet sosial dumping.

Og det har vist seg ved flere tilfeller at arbeidsvilkårene for arbeidere fra de nye medlemslandene har vært for slavekontrakter å regne.

Men de fleste arbeiderne fra øst som har tatt seg jobb i Norge eller gamle medlemsland, har vært fornøyd med den nye tilværelsen. Veksten i de fleste nye medlemslandene har vært betydelig, og arbeidsløsheten har gått ned. (Se oversikt lenger ned i saken)

- BILDET ER AT de baltiske landene gjør det best. Der er det veldig høy vekst, mye høyere enn gjennomsnittet i EU og Norge. De baltiske landene hadde ganske høy arbeidsledighet  i utgangspunktet, men den går veldig ned nå.

Det sier professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH), Rolf Jens Brunstad, til Dagbladet.no.

Brunstad hevder at Ungarn og Tsjekkia var av de mest velstående østeuropeiske landene da muren falt, så de har et lavere vekstpotensial. Tsjekkia øker sin vekst fra 2004, mens Ungarns blir litt lavere. Likevel ligger de over gjennomsnittet i EU.

- Dette er hva man skulle vente, en klar konvergens. Landene i øst og vest kommer til å bli likere og likere etter hvert som tiden går, hevder professoren.

EU-MOTSTANDER og medlem av Radikalt Økonominettverk Peder Martin Lysestøl, som er førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, mener forskjellene øker i landene i Øst-Europa.

- Vi ser at landene kommer i gang, vi har en høykonjunktur og får en del investeringer. Men dette er knyttet til landene har vært gjennom et økonomisk sammenbrudd. Fortsatt er nasjonalproduktet per innbygger mellom 1/3 og 1/4 av hva det er i Vest-Europa, og ulikhetene innad i disse landene øker veldig. Vi ser en markedsøkonomi for eksempel i Baltikum som er nærmest ukontrollert, og som ligner på den vi hadde i Vest-Europa på 1920-30-tallet, sier Lysestøl til Dagbladet.no. 

Han mener landene i øst har fått tilgang til et enormt marked nå, og at det skaper en viss utvikling. Og med utviklingen vil folk stille krav som sosial rettferdighet.

- Det vil komme bedringer. Men det ville det nok blitt uansett, om enn litt senere, mener Lysestøl.  

BRUNSTAD DELER IKKE oppfatningen om at forskjellene øker, men er enig i at det finnes mindre gruppe av befolkningen som faller utenfor:

- Bak høye arbeidsløshetstall skjuler det seg kanskje en del eldre som fikk sin utdanning i sovjettiden. De har kanskje ikke så lett for å omskolere seg. Man får en fattiggjøring av en del av befolkningen, sier professoren.

Han fremhever at det store flertallet har fått det klart mye bedre, og at det at noen henger etter er en av kostnadene ved vekst og utvikling generelt.

- Men forgubbings- og alderdomsproblemet i noen av de østeuropeiske landene kan bli et problem i og med den betydelige arbeidsutvandringen. Det er mulig at det hadde vært bedre om det hadde vært noe demping på arbeidskraftforflyttingen. Heller mer kapital inn enn såpass mye arbeidskraft ut, sier Brunstad.

Han mener likevel påstanden om sosial dumping er overdrevet:

- Om de østeuropeiske arbeiderne er aldri så sosialt dumpet, har de det bedre enn de hadde det hjemme.

HER ER OVERSIKTEN over veksten og arbeidsledigheten i de nye medlemslandene i EU i årene før og etter 2004:

ESTLAND

Det lille landet ved Østersjøen har drøyt 1,3 millioner innbyggere, og viktigste eksportartikler er maskiner og utstyr, tekstiler, tømmer og papir.

Vekst: (prosentvis økning i BNP)

2002: 8,0

2003: 7,1

2004: 8,1

2005: 10,5

2006: 10,9 (anslag)

Arbeidsledighet: (i prosent av arbeidsstyrken)

2002: 10,3

2003: 10,0

2004: 9,7

2005: 7,9

2006: 5,6

LITAUEN

Grenser til Polen, Hviterussland og Latvia, og har nær 3,5 millioner innbyggere. Viktigste eksportartikler er metaller og mineraler, tekstiler og maskiner og utstyr.


Vekst:

2002: 6,9

2003: 10,3

2004: 7,3

2005: 7,6

2006: 7,8 (anslag)

Arbeidsledighet:

2002: 13,5

2003: 12,4

2004: 11,4

2005: 8,3

2006: 5,9

KYPROS

I underkant av 800 000 mennesker bor på den gresk-kontrollerte delen av middelhavsøya. Viktige eksportartikler er landbruksvarer som sitrusfrukt, druer og vin, i tillegg til sement og tekstiler.

Vekst:

2002: 2,0

2003: 1,8

2004: 4,2

2005: 3,9

2006: 3,8 (anslag)

Arbeidsledighet:

2002: 3,6

2003: 4,1

2004: 4,6

2005: 5,2

2006: 4,9

LATVIA

Grenser mot Estland, Litauen, Russland og Hviterussland, i tillegg til maritim grense mot Sverige. Om lag 2,3 millioner innbyggere. Viktigste eksportkilder er tømmer og tømmerprodukter, maskiner og utstyr, metaller og tekstiler.

Vekst:

2002: 6,5

2003: 7,2

2004: 8,6

2005: 10,2

2006: 11,0 (anslag)

Arbeidsledighet:

2002: 12,2

2003: 10,5

2004: 10,4

2005: 8,9

2006: 6,9

MALTA

Øya ligger sør for Sicilia i Middelhavet og har ca. 400 000 innbyggere. Viktigste eksportartikler er maskiner og transportutstyr.

Vekst:

2002: 1,9

2003: -2,3

2004: 0,8

2005: 2,2

2006: 2,3 (anslag)

Arbeidsledighet:

2002: 7,5

2003: 7,6

2004: 7,4

2005: 7,3

2006: 7,4

POLEN

Dette store sentraleuropeiske landet har grenser mot Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Hviterussland, Ukraina og Litauen. Drøyt 38 millioner innbyggere. Eksportartikler er i hovedsak maskiner og transportutstyr, mineraler og bearbeidede råvarer.


Vekst:

2002: 1,4

2003: 3,8

2004: 5,3

2005: 3,5

2006: 5,2 (anslag)

Arbeidsledighet:

2002: 19,9

2003: 19,6

2004: 19,0

2005: 17,7

2006: 14,0

SLOVAKIA

Det lille sentraleuropeiske landet med 5,4 millioner innbyggere grenser mot Tsjekkia, Østerrike, Polen, Ukraina og Ungarn.

Vekst:

2002: 4,1

2003: 4,2

2004: 5,4

2005: 6,0

2006: 6,7 (anslag)

Arbeidsledighet:

2002: 18,7

2003: 17,6

2004: 18,2

2005: 16,3

2006: 13,3

SLOVENIA

2 millioner innbyggere bor i landet som grenser til Italia, Kroatia, Ungarn og Østerrike. Viktigste eksportartikler er landbruksvarer, maskinvarer og transportutstyr, industrielt bearbeidede produkter og kjemikalier.


Vekst:

2002: 3,5

2003: 2,7

2004: 4,4

2005: 4,0

2006: 4,8 (anslag)

Arbeidsledighet:

2002: 6,3

2003: 6,7

2004: 6,3

2005: 6,5

2006: 6,0

UNGARN

Grenser mot Østerrike, Slovakia, Ukraina, Romania, Serbia, Kroatia og Slovenia. Drøyt 10 millioner innbyggere eksporterer i hovedsak maskiner og maskinutstyr, men også andre industrivarer, noe mat og råvarer.

Vekst:

2002: 4,3

2003: 4,1

2004: 4,9

2005: 4,2

2006: 3,9

Arbeidsledighet:

2002: 5,8

2003: 5,9

2004: 6,1

2005: 7,2

2006: 7,5

TSJEKKIA

Litt over 10 millioner innbyggere bor i det sentraleuropeiske landet som grenser til Slovakia, Polen, Tyskland og Østerrike. Landet eksporterer i hovedsak maskiner og transportutstyr, noe råvarer og kjemikalier.

Vekst:

2002: 1,9

2003: 3,6

2004: 4,2

2005: 6,1

2006: 6,0 (anslag)

Arbeidsledighet:

2002: 7,3

2003: 7,8

2004: 8,3

2005: 7,9

2006: 7,2

NORGE (til sammenligning):

Vekst:

2002: 1,5

2003: 1,0

2004: 3,9

2005: 2,7

2006: 2,9

Arbeidsledighet:

2002: 3,9

2003: 4,5

2004: 4,4

2005: 4,6

2006: ---

For alle EUS medlemsland samlet, unntatt Bulgaria og Romania som ble medlemmer 1. januar 2007, var tallene:

Vekst:

2002: 1,2

2003: 1,3

2004: 2,4

2005: 1,7

2006: 2,9

Arbeidsledighet:

2002: 8,7

2003: 9,0

2004: 9,1

2005: 8,8

2006: 7,9

Arbeidsledighetstallene er hentet fra OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). Veksten er målt i BNP (prosentvis endring fra foregående år). Kilde: OECD.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

<B>SKODA-FABRIKKEN: Arbeidere jobber på fabrikken i Mlada Boleslav 50 kilometer nordøst for Praha i Tsjekkia. Skoda Auto hadde en vekst i salget av biler på 11.7 prosent i 2006.
FEIRER DE NYE MEDLEMMENE: To sjømenn heiser det polske flagget foran rådhuset i Hamburg i Tyskland. Polen er et av medlemslandene som har opplevd økonomisk fremgang etter at landet ble EU-medlem.
OMSTRIDT MONUMENT: I Estlands hovedstad Tallinn strides russere og estere om et krigsmonument til minne om Den røde arme. på tross av etniske motsetninger opplever landet en voldsom vekst.
<B>DRAR TIL VEST-EUROPA: Mange polakker søker jobb i andre land. Bonde Franciszek Sokolowski fra landsbyen Rozwadowka har blitt igjen, og viser fram sitt enorme gresskar.
<B>ØKONOMISK URO: Protester utenfor det ungarske parlamentet i oktober 2006, etter påstander om at regjeringen løy under valgkampen om landets reelle økonomiske situasjon.
<B>- KONVERGENS: Landene i Vest- og Øst-Europa nærmer seg hverandre i økonomisk nivå, sier Rolf Jens Brunstad.
- FORSKJELLENE ØKER: Innad i de nye medlemslandene øker ulikhetene, hevder Peder Martin Lysestøl.
<B>EU-KYSS: Et ungt tsjekkisk par feirer EU-medlemsskap i gamlebyen i Praha 1. mai 2004.
NED 5 PROSENTPOENG: Arbeidsledigheten i Polen har sunket fra 19 til 14 prosent siden 2004.