Fruktbare metoder

Først legger man all energi i å unngå graviditet. Og når man ombestemmer seg, må man legge all energi i det motsatte.

VISSTE DU AT kvinnen bør ligge stille på ryggen i ti minutter etter samleie dersom hun vil gjøre sædcellenes svømmetur litt lettere? Eller at man skal holde seg til misjonærstillingen og ikke ha samleie stående, sittende eller med kvinnen øverst?For de mer overtroiske kan man sjekke hendene hvis man vil vite hvor fruktbar man er. Likner fingrene på venstre og høyre hånd hverandre, er dette tegn på høy fruktbarhet, ifølge alternativ forskning. Lang ringfinger på menn tyder på mye testosteron, lang langfinger på kvinner tyder på mye østrogen.De religiøse kan folde hendene hvis de vil hjelpe et barnløst par. Undersøkelser gjort ved Colombia-universitetet i USA har vist at forbønn doblet sannsynligheten for å bli gravid blant kvinner som gjennomgikk prøverørsbehandling. Forskerne hadde ingen forklaring på dette {ndash} verken kvinnene eller legene visste at noen ba for dem.ALT DETTE OG MER til får man vite i boka «Snarveier til svangerskapet. 92 råd til deg som vil bli gravid {ndash} med ønskebarnet». En salig blanding av dokumenterte forskningsresultater og mer morsomme teorier for de som vil satse på naturmetoden, men som trenger litt ekstra drahjelp. {ndash}Målet er at boka skal gi håp {ndash} og ikke minst svar {ndash} til alle som har prøvd en liten stund uten hell, sier forfatteren Rikke Bjurstrøm (45), som også er nyhetsredaktør i Dagsavisen.For elleve-tolv år siden forsøkte hun lenge å få barn nummer to uten å lykkes. {ndash}Men de fleste får jo barn til slutt. Poenget er at hvis forskningen på feltet hadde nådd ut til dem, ville de trolig ha fått barn tidligere. De ville i hvert fall kunnet gjøre noe aktivt for å øke sannsynligheten, sier Bjurstrøm.DET MÅ SKJE den ene gangen i måneden. Da må hundre millioner av sædceller kjempe seg gjennom skjeden, livmora og egglederne. De aller fleste vil dø på tragisk vis underveis. Ei enslig sædcelle klarer kanskje til slutt å nå egget inne i de innerste gemakker ytterst i egglederen. Men selv ikke da er man garantert at det blir folk av det. Nesten halvparten av alle befruktede egg som finner veien ned til livmora, dør.Å få barn er ikke så lett som vi tror. Naturen har gjort det litt vanskelig, slik at vi kan ha sex uten å bli gravide hele tida. Sjansen er 20 prosent for at et friskt, fertilt par som har jevnlig prevensjonsløs sex, skal unnfange et barn i løpet av en menstruasjonssyklus. Men noen må vente både ett og to år før det klaffer.{ndash}DET ALLER VIKTIGSTE er å finne riktig tidspunkt for eggløsningen. Undersøkelser har vist at 20 prosent bommer på timingen, sier Bjurstrøm.Her kan man ta i bruk flere metoder:Tell dager, ettersom eggløsningen vanligvis kommer 13-14 dager før den neste menstruasjonssyklusens første dag.Lag temperaturkurve. Temperaturen må måles før man står opp. Ved eggløsning stiger den en halv grad.Kjøp en urintest som måler LH-hormoner i urinen og gir sikkert svar på når man har eggløsning.Sjekk lysten! Kvinnene tiltrekkes visstnok av menn med maskuline trekk når de er på sitt mest fruktbare. Under menstruasjon tiltrekkes de av mer feminine menn.Lukt på kvinnen. Det hevdes at menn ubevisst tiltrekkes av lukta av fruktbare kvinner...{ndash}SAMLEIER HVER DAG eller annenhver dag i eggløsningsperioden er lurt, sier gynekolog og forsker Johanne Sundby ved Universitetet i Oslo, som legger til at det er viktig at sexlivet fortsatt blir lystbetont. {ndash}Mange blir så fiksert på å få barn at de har sex bare etter kalenderen. Flere par opplever at kvinnen begynner å ta initiativet i stedet for mannen. Plutselig er det hun som vil ha sex hele tida, mens han heller vil se fotballkamp.Sju-åtte prosent av befolkningen opplever en periode med ufrivillig barnløshet, men bare tre prosent blir varig ufrivillig barnløse.{ndash}Vi ser en liten økning. Dette har flere årsaker. Tidligere ble jentene gravide før de rakk å få underlivsinfeksjoner og kjønnssykdommer som kunne redusere fruktbarheten. I dag venter jentene så lenge med å få barn at de også på grunn av alderen er mindre fruktbare, sier Sundby.YRKESVALG OG UTDANNING kan også påvirke mulighetene for å få barn. Diverse undersøkelser som Bjurstrøm referer til i boka, viser at menn som ønsker å bli fedre, har reduserte muligheter til dette dersom de jobber som kontoransatte, brannmenn, bakere eller yrkessjåfører. Varme dreper sædceller, og menn som sitter på jobb, får det ofte varmt nedentil. I tillegg kan diverse kjemikalier redusere fruktbarheten, så sveisere, malere og metallarbeidere kan også få problemer. Kvinner bør av samme grunn helst ikke jobbe som frisører.En svensk undersøkelse av kvinner som fikk barn i perioden 1983{ndash}1993, konkluderer med at de med mer enn femten års skolegang ble fortere gravide enn sine medsøstre med under ni års utdanning. Men i en annen undersøkelse som Johanne Sundby og John E. Dahl har gjennomført i Norge, er konklusjonen at hjemmeværende kvinner lettere ble gravide enn de yrkesaktive.{ndash}Dette skyldes nok at de hjemmeværende er mindre stresset og kanskje derfor har mer tid til sex. Men de kan jo ikke ha vært alene hjemme, sier Sundby.RIKKE BJURSTRØM måtte vente et drøyt år før hun ble gravid. I dag er hun mamma til Hanne på ti år.{ndash}Jeg tenker det var meningen at vi skulle vente litt ekstra {ndash} slik at vi fikk akkurat henne, sier Bjurstrøm.Hun hadde aldri trodd det skulle bli noe problem å få barn nummer to, men mange kan oppleve midlertidig infertilitet når de skal ha barn nummer to eller tre. {ndash}Det kan være lurt å ikke vente for lenge med å få barn nummer to, sier overlege Anne Tandberg ved Kvinneklinikken ved Haukeland sykehus. Jo lenger man venter med å få den førstefødte {ndash} jo større fare for at man vil få problemer med barn nummer to.{ndash}Dersom man har forsøkt i et og et halvt til to år uten å lykkes, kan man kontakte primærlege eller gynekolog for å utrede saken, sier Tandberg.{ndash}Men er du over 35, bør du søke hjelp etter et halvt år, råder Bjurstrøm. alexandra.beverfjord@dagbladet.no

<HLF>Gir råd:</HLF> Rikke Bjurstrøm (45) ble til slutt gravid og fikk datteren Hanne (10).