- Fundamentalister vil islamisere universitetene

Ali Tayefi er iransk sosiolog og flyktning.

ISLAMSKE FUNDAMENTALISTER i Iran vil ifølge Ali Tayefi at universitetene skal islamiseres. Han forteller at presteskapet, som også er ledere for universitetene, mener at all ny vitenskap er influert av Vesten.

- Akademikerne må tilpasse seg for å overleve. Mange forsøker å lære studentene om sekularisme og demokrati i hemmelighet. Under forelesningene underviser de slik presteskapet ønsker, men på fritiden finner de andre måter å treffes og snakke med studentene på, sier Tayefi.

Tayefi er sosiolog, men fikk aldri fullført doktorgraden sin. Artiklene hans har blitt sensurert. Av de fem bøkene han har skrevet, har fire blitt bannlyst. Aviser og blader han har jobbet for har blitt nedlagt. Han har aldri klart å skaffe seg en permanent jobb. Som student var Tayefi aktiv som leder i demonstrasjoner mot regimet.

- Jeg har møtt så mange restriksjoner, sier han. Det står klart for Tayefi at dette er en følge av hans engasjement i sosiokulturelle og politiske saker i Iran.

Han valgte å forlate Iran. Nå er sosiologen asylsøker i Sverige.

- JEG FORLOT MIN IDENTITET, jeg mistet livet mitt og familien min, sier han.

I 2003 ble stemningen i Iran stadig mer fiendtlig og trykkende, og han dro derfra, etter å ha vært i Sverige og Tyskland og forelest om situasjonen i hjemlandet. Tre måneder etter at han dro ble de to andre i reisefølget, en professor ved universitetet i Tehran og en journalist, arrestert. En av dem bor nå i USA, og den andre har «innrettet seg» etter systemet.

Tayefi har vært i Sverige de siste fire årene. Han håper han får bli, eller dra et annet trygt sted. Han ønsker ikke å dra tilbake til Iran, fordi han frykter at han blir satt i fengsel. Svenske myndigheter er ikke av samme oppfatning, og Tayefi er nå ulovlig immigrant i Sverige.

- Fundamentalister vil islamisere universitetene

- Den svenske dommeren spurte meg: Hvorfor skrev du en kritisk tekst når du visste at det var forbudt? Ali ler tørt.

- Jeg må følge min egen samvittighet og mitt eget hjerte. Jeg har en forpliktelse overfor samfunnet, sier han videre.

Ali Tayefi er opprørt over de svenske immigrasjonsmyndighetene. Han er lei av å bli mistenkt for å ha kommet til landet for penger.

- Jeg har ikke økonomiske problemer. Jeg har ideologiske problemer med det islamske regimet.

Det er frihet han søker. Frihet til å kunne ytre det han føler er riktig. Frihet til å kunne offentliggjøre resultater fra forskningen om den sosiale situasjonen i Iran. Tayefi har gjort undersøkelser om prostitusjon, om gatebarn, om vold mot kvinner og om hjerneflukt; det faktum at det finnes 5000 iranske professorer i USA og Canada, og bare 1800 i hele Iran.

NYLIG KONTAKTET HAN Scholars at Risk, som forsøker å få ham til USA. Det samme gjør den amerikanske lederen for organisasjonen Sociologists Without Borders.

Men det finnes noen vanskelige hinder, ikke minst det faktum at passet hans er konfiskert. Ali Tayefi virker desillusjonert. Han har ikke sett de to barna sine, som nå er ti og 12 år, på fire år. Han snakker lite svensk.

I stedet har han involvert seg i det iranske akademikermiljøet: Tayefi er leder for den iranske avdelingen av Sociologists Without Borders, og skriver to blogger om situasjonen i Iran.

DEN SISTE PROTESTEN mot det iranske regimet fant sted i oktober i år, da den iranske lederen Mahmoud Ahmadinejad overvar seremonien for åpningen av det nye studieåret ved universitetet i Tehran. Studentene kalte ham «diktator» og messet «Død over diktatoren!»

De protesterte også mot fengslingen av ledere for studentene. Det siste året har to studenter dødd i iranske fengsler.

Tayefi karakteriserer undertrykkingen av akademikere, journalister og forfattere som en form for tortur.

- Kan du ikke snakke offentlig om fagområdet ditt eller offentliggjøre meningene dine, er det som tortur, sier Tayefi.

ETTER REVOLUSJONEN i Iran i 1979 ble universitetene stengt i tre år, og alle akademikere som ikke støttet revolusjonen ble avskjediget. Mange dro til USA eller Europa. Ifølge Tayefi finnes det er politisk filter for alle som søker jobb i den akademiske sektoren i Iran.

- Du spørres ut om alt: dine politiske synspunkter, familien din, din mening om islam, din etikk og moral, din bakgrunn hva angår utdanning og jobb, og så videre. Hvis svarene dine ikke stemmer overens med islamsk ideologi, får du ikke jobben.

Akademikere blir fortsatt avskjediget hvis de viser seg å ha synspunkter som ikke er i samsvar med islam. Det islamske teokratiet prøver å prakke sin verdensoppfatning på akademikerne. Etterretningsorganet, som er stort og mektig i hele samfunnet, er spesielt virksomt på universitetene:

- Presteskapet stoler ikke på akademikerne. De er fordomsfulle, sier Tayefi.

HAN TROR DET POLITISKE KLIMAET i Iran vil forandre seg. Etter hvert.

- Historien forteller at vitenskapen kommer til å vinne i en konfrontasjon mellom vitenskap og religion. Den religiøse tankegangen kan ikke overleve i den akademiske verdenen.

Og han har tro på den nye generasjonen:

- Mange unge mennesker ser nye muligheter og er i konflikt med de gamle mennene som styrer samfunnet. Unge folk lever i dag under så mange restriksjoner. Mange forstår seg ikke på revolusjonen; de vil ikke følge islamsk tankegang, sier Tayefi.

- De har nye meninger om likeverd og sosial rettferdighet. Systemet kan ikke kontrollere alles meninger og registrere all aktivitet. Dette er mitt håp.

Denne artikkelen er et samarbeid mellom Global Knowledge og Vox Publica. Den er oversatt og tilrettelagt for Magasinet på nett av Maria Løvoll. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

UNIVERSITETSANSATTE MÅ TILPASSE SEG: Underviser i demokrati og sekularisme i hemmelighet.
OMSTRIDT PRESIDENT:</B> Her holder Mahmoud Ahmadinejad tale for amerikanske studenter ved Columbia University i september.
ANTI-ISLAMSK STATISTIKK: Sosiolog Ali Tayefi kunne ikke leve i det undertrykkende akademiske samfunnet i Iran. - Jeg fikk ikke utgitt en bok om hjerneflukten. Jeg spurte forleggeren min hvorfor. Han spurte kulturministeren. De sa bare at det var mot islam. Alt må gjøres ifølge Koranen.
PRESTESKAPET VIL STYRE UNIVERSITETENE:</B> Det mener Ali Tayefi, som selv ikke kan jobbe i Iran.
<B>HAVNET I KLINSJ:</B> Iranske studenter som ønsker reform i sammenstøt med presidentvennlige studenter ved Universitetet i Teheran i oktober i år.
MEKTIGE OG KONSERVATIVE:</B> Iranske prester i møte i det høyeste religøse rådet i landet.
PRESTESKAPET HAR STOR INNFLYTELSE I IRAN: Her er religiøse ledere i munter passiar med president Mahmoud Ahmadinejad.