Godt & blandet

Aldri før har så mange nordmenn giftet seg med utenlandske statsborgere.

I FJOR BLE HVERT fjerde ekteskap inngått mellom en norsk og en utenlandsk statsborger. I 1999 gjaldt dette hvert femte ekteskap.Av de 5861 norske statsborgerne som giftet seg med utenlandske statsborgere i fjor, valgte nesten halvparten europeiske partnere. Deretter kom partnere fra Asia, Amerika og Afrika. Blant de norske kvinnene var menn fra Sverige, Tyrkia og USA de mest populære, mens de norske mennene foretrakk kvinner fra Thailand, Russland og Filippinene, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.I EN LEILIGHET PÅ Torshov bor ekteparet Sithabile Mathe (29) og Håvard G. Hagen (31) med datteren Sunniva Moratiwa på sju måneder. {ndash}Den største forskjellen mellom oss er at han er mann og jeg er kvinne. Det er like stor sjanse for at vårt forhold skal fungere som alle andres, sier Sithabile. {ndash}Mange tror Sithabile kommer fra ei leirhytte med stråtak hvor hun har gjetet geiter hele livet, sier Håvard.Men Sithabile er arkitekt og kommer fra Gaborone, hovedstaden i Botswana. Håvard kommer fra Beitostølen i Norge og jobber som fotograf og redigerer i Dagsrevyen i NRK.{ndash}Jeg ville neppe blitt sammen med en mann som ikke hadde utdanning, og som ikke hadde reist i verden. Håvard og jeg er så like, vi har nokså lik familiebakgrunn og har svært like meninger.I 1997 tok Sithabile fri fra arkitektstudiene i Skottland for å jobbe et år i Oslo. Hun møtte Håvard mens de spilte boccia i Birkelunden.{ndash}Jeg visste ingenting om Botswana før jeg møtte Sithabile, og måtte slå opp i et atlas for å se hvor i Afrika landet lå. Flerkulturelle ekteskap gir deg en unik mulighet til å bli kjent med et annet land og en annen kultur, sier Håvard.Sithabile visste ikke stort om Beitostølen heller da hun satte seg på bussen for å besøke Håvards familie.{ndash}«Beitostølen» sa bussjåføren. «Hvor?» tenkte jeg. Det var jo ingenting der, sier hun.DA SUNNIVA BLE født, kom mormor på besøk. Hun syntes datteren og svigersønnen bodde stusslig i Oslo, i en liten toromsleilighet. {ndash}Hadde vi jobbet og bodd i Botswana, hadde vi sannsynligvis hatt råd til villa med svømmebasseng, smiler Håvard.De tenker på å pendle mellom de to landene og er opptatt av at Sunniva skal bli kjent med begge kulturene.Ved siden av jobben i et stort arkitektfirma har Si-thabile vært leder i ungdomsorganisasjonen African Youth, som arbeider for å gi afrikansk ungdom et balansert inntrykk av deres kulturelle arv.{ndash}Det vokser opp unger med afrikanske røtter i Norge som tar avstand fra bakgrunnen sin fordi alt de får lære om Afrika, er det de lærer i skolen og får servert gjennom media {ndash} en virkelighet som i beste fall kan kalles unyansert, sier Sithabile.{ndash}Det som kanskje har overrasket meg mest, er alle kommentarene jeg må forholde meg til. Det er mye fleiping med de såkalte «negrene». Også på min arbeidsplass, hvor man skulle tro de var reflekterte. Jeg orker ikke ta opp kampen hver gang. Men jeg må daglig bite i meg ting som er svært sårende. Når de snakker nedsettende om svarte, er det faktisk min kone og min datter de snakker om, sier Håvard.{ndash}I 2004 BØR FNs generalforsamling proklamere et eget raseblandingsår. Fremmedfrykten i Vesten er økende, og flerkulturelle ekteskap kan være med å stoppe den, sier forsker Jørgen Lorentzen ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Lorentzen er selv gift med en tyrkisk kvinne.{ndash}Genetisk sett er det en fordel med friskt blod i Norge. Og også rent estetisk, det finnes jo ikke noe vakrere enn flerkulturelle barn. Er man for en skjønnere verden, bør flere flerkulturelle ekteskap inngås. Det vil dessuten være både en språklig og kulturell berikelse i familien, sier Lorentzen.{ndash}Den siste tida har det blitt reist spørsmål rundt at norske menn «kjøper» kvinner ut av fattigdommen, når de gifter seg med kvinner fra land som Filippinene, Thailand og Russland.{ndash}Det er mange måter å finne en partner på. En annonse i et kontaktblad er ikke verre enn å sjekke hverandre fulle på byen. Skjeve maktforhold kan du finne i alle sammenhenger. Det er ikke nødvendigvis et skjevt maktforhold når norske menn gifter seg med thailandske kvinner. Forresten er det en ekstrem undervurdering av thailandske kvinner, eller andre utenlanske kvinner, å hevde noe sånt, svarer Lorentzen.ØKNINGEN I ANTALL ekteskap med utenlandske partnere har flere årsaker. Én er at nordmenn reiser stadig mer og møter partneren i utlandet. En annen grunn er at antall andregenerasjons innvandrere i gifteklar alder i Norge er økende. Blant disse ekteskapene på tvers av statsborgerskap vil det være en god del ektepar med lik kultur. Dette gjelder norske statsborgere med innvandrerbakgrunn som gifter seg med partnere fra hjemlandet, og norske statsborgere som gifter seg med partnere fra våre naboland. Men også antallet flerkulturelle ekteskap er sterkt økende.{ndash}Mitt inntrykk er at mange flerkulturelle ekteskap holder bedre enn de norske. Kanskje skyldes det at motsetningene er så åpenbare at man er nødt til å ta dem opp og behandle temaet, sier Bente Møller ved Internasjonalt Kultursenter og Museum.Det finnes foreløpig få analyser og lite tallmateriale på skilsmissefrekvensen blant flerkulturelle ekteskap, opplyser koordinator for innvandrerrelatert statistikk Benedicte Lie ved Statistisk sentralbyrå. {ndash}Det finnes gamle tall som viser en høyere skilsmissefrekvens, men vi vet ikke hvordan dagens situasjon er.Lie jobber nå med en analyse av ekteskapsmønsteret i innvandrerbefolkningen, og flerkulturelle ekteskap, hvor de også vil ta for seg skilsmissefrekvensen.{ndash}JO STØRRE KULTURELL avstand mellom ektefellene, desto større problemer, sier psykolog Berthold Grünfeld og legger til at forskjelligheten ofte går på verdisyn, synet på kvinner og menns rettigheter, plikter og ansvar.{ndash}En vanlig reaksjon hos fjernkulturelle menn som kommer til Norge som flyktninger eller arbeidssøkende, er at de føler seg sosialt degradert. Dersom kona i tillegg ikke er underdanig nok, kan dette oppfattes som en trussel mot mannens status og selvforståelse, noe som igjen kan resultere i avmakt, sorg, bitterhet og aggresjon.Grünfeld legger til at det også finnes store kulturelle forskjeller innen vårt eget land som kan skape ekteskapelige problemer.{ndash}Oddsene er høyere for at ulikheter fører til skilsmisse, sier Berger J. Hareide, leder ved samlivssenteret Modum Bad. Han råder flerkulturelle par til å gjøre seg godt kjent med hverandre og hverandres kultur på forhånd.{ndash}HVER GANG JEG kommer til en flyplass får jeg vondt i magen, sier Runa Hestmann Tierno (27). I to år pendlet hun og Marcelo Tierno (28) mellom Brasil og Norge. De møttes da Runa var på backpackertur i Latin-Amerika. I dag er de gift og bor på Sofienberg i Oslo. {ndash}Jeg fikk ikke kultursjokk av å flytte hit. Men været og maten var uvant. Dere spiser mye fisk og brødskiver, sier Marcelo.{ndash}Og så var du ikke så vant til å vaske opp og lage mat, smiler Runa.Jusstudenten Marcelo var heller ikke forberedt på at det ville være så vanskelig å få jobb.{ndash}Jeg sendte mange jobbsøknader, men fikk nesten ingen svar. Til slutt fikk jeg jobb som barnehageassistent, slik lærte jeg språket.I dag jobber han deltid på Kiwi samtidig som han tar mastergrad ved Nordisk institutt for sjørett ved universitetet. Runa jobber som journalist i Nettavisen. Etter hvert vil de flytte til Marcelos hjemby, Rio de Janeiro. Uansett hvor de bosetter seg, vil en av familiene bli skadelidende.{ndash}Familien min likte ikke tanken på at jeg kom til å flytte så langt fra dem, sier Marcelo. Helt uproblematisk var det ikke for Runas familie heller i begynnelsen.{ndash}Jeg forsto at de var litt skeptiske. Og en av de eldste sa hun håpte at Marcelo ikke ville være svart. Det var jo tragisk å høre. Men de ble fort svært glade i ham {ndash} alle sammen, sier Runa.MANUELA RAMIN-OSMUNDSEN som har vært gift med Terje Osmundsen i snart 15 år, sier ekteskapet er en daglig skole i toleranse. Hun kommer opprinnelig fra Martinique, men er oppvokst i Frankrike. Hun gikk nettopp fra lederjobben for Senter mot etnisk diskriminering til stillingen som assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet. Han kommer fra Stavanger, er tidligere viseadministrerende direktør i NHO og er nå leder i konsulentselskapet Preview. Manuela er katolikk, og Terje er blitt det, gjennom en prosess som alt var i gang før han traff Manuela, påpeker han. Paret møttes i Paris, hvor de også bodde de første åra før de flyttet til Oslo for ti år siden. Trebarnsfamilien snakker både norsk og fransk hjemme.{ndash}Vi prøver å plukke det beste fra to kulturer, sier Terje.{ndash}Faren er at man kan bli rotløs og rastløs på vår daglige reise mellom to verdener. {ndash}For ikke å si tre verdener, jeg har jo også den karibiske kulturen med meg. Mine foreldre er flyttet tilbake til Martinique nå, på den andre siden av kloden, sier Manuela.DET MANGLET IKKE på advarsler da Terje fortalte familien at han hadde alvorlige hensikter med Manuela. Det var særlig moren som var bekymret for hvilke problemer framtida ville bringe.{ndash}Men så snart hun ble kjent med Manuela, tok hun imot henne med åpne armer, forsikrer Terje. Han tror det er lettere å være norsk mann og utenlandsk kvinne enn motsatt og begrunner det med at de skandinaviske landene er liberale og opptatt av likestilling.{ndash}Jo, på den måten får jeg større frihet, og du flere middager, ler Manuela tilbake. {ndash}Hvordan lever dere tokulturelt {ndash} i praksis?{ndash}Å være tokulturell er ikke en tilstand, men en prosess, der vi stiller spørsmål hele tida, sier Terje.{ndash}Det gjelder å lage egne ritualer rundt høytider og merkedager, ikke tre den enes tradisjon ned over den andre. Min juletradisjon er definitivt ikke pinnekjøtt! forklarer Manuela. Samtidig skal man ta hensyn til familie og venner, også de som bor langt borte. Med fire små ukers ferie blir ikke kontakten så hyppig som ønsket.SPRÅKET er nok den største barrieren i hverdagen, sier de to, enda de kommuniserer både på norsk, fransk og engelsk. Selv om Manuela har fått et stort ordforråd etter hvert, er det stadig noe med nyansene i språket som blir borte. {ndash}Du som jobber med framtidsvyer, Terje, kan du si om dere er gift om ti eller tjue år?{ndash}Ja! sier begge i kor. Og Terje legger til: {ndash}Et framtidsscenario består av noe forutsigbart og noe uforutsigbart. Dette spørsmålet tilhører avgjort første kategori. alexandra.beverfjord@dagbladet.no

<HLF>Fra ulike kulturer:</HLF> Sithabile Mathe fra Botswana og Håvard G. Hagen fra Beitostølen deler leilighet i Oslo. Sammen har de datteren Sunniva Moratiwa på sju måneder.
<HLF>Pendlet først:</HLF> I to år pendlet Runa Hestmann Tierno og Marcelo Tierno mellom Brasil og Norge. De møttes da Runa var på backpackertur i Latin-Amerika. I dag er de gift og bor på Sofienberg i Oslo.