Han avslørte verdens største konspirasjonsteori

Les svarene fra nettmøte med professor Øystein Sørensen.

ØNSKER USYNLIGE NETTVERK en ny verdensorden? Er målet til grupperinger som frimurere, Illuminatus, Bilderbergergruppen, Rotschild og Rockefeller-familien å velte alle verdens regjeringer? Jobber de i hemmelighet for å lage en ny verdensregjering der de rike og mektige skal styre? Går vi mot et verdensdiktatur?

Det mangler ikke på konspirasjonsteorier i offentligheten. Felles for mange av dem er at de ligner hverandre. De er variasjoner av samme historie.

Teoriene kan spores tilbake til slutten av 1700-tallet, viser historieprofessor Øystein Sørensen i sin nye bok Den store sammensvergelsen, som Magasinet på nett omtalte i forrige uke.

DET VAR I FORBINDELSE med den franske revolusjonen de første, sterke teoriene dukket opp om et hemmelig, mektig selskap som jobber for en verdensomveltning.

Mistanken ble rettet mot en virkelig organisasjon, Illuminatus, som ble stiftet i Bayern i 1776. Grupperingen, som maksimalt hadde 2500 medlemmer, ble lagt ned i 1793.

I folketroen har organisasjonen likevel fortsatt å eksistere i en myteomspunnen versjon, ved siden av lignende selskaper som anklages for det samme, skriver Sørensen. I dag får grupperingen selv eller grupper som ligner, fortsatt skylda for alt fra 9/11 til å ville styrte den katolske kirken.

HØYREEKSTREME TEORIER. Sørensen viser at mange av disse konspirasjonsteoriene trives særlig godt i kristenfundamentalistiske, høyrevridde miljøer i USA. Men mange av teoriene er også blitt importert til Norge, blant annet i bokform.

Ingeniøren Erik Rudstrøm påstår i sin bok «Frimureriet og de skjulte makteliter» (2003) at arbeiderbevegelsen i Norge har fått retningslinjer for sitt politiske arbeide fastlagt av Sions Vises Protokoller.

Han skriver om en hemmelig verdensregjering med medlemmer fra Council of Foreign Relations, Den trilaterale kommisjon og Bilderbergergruppen. Sionister og frimurere er med i konspirasjonen, og antakelig sto sionistene bak 9/11, mener forfatteren. Illuminatus er også sentrale i konspirasjonen. Boken beveger seg langt inn på et antisemittisk territorium, skriver Øystein Sørensen.

«STERKERE ENN NOEN GANG». Illuminatus blir også behandlet av journalist og forfatter Per-Aslak Ertresvåg i boka «Makten bak makten» (2006).

Den USA- og globaliseringskritiske boka henter store deler av innholdet fra amerikanske høyreekstreme konspirasjonsteorier, ifølge Sørensen.

Blant annet støtter forfatteren seg på Holocaust-fornekteren Michael Hoffmann og en antisemittisk konspirasjonsteoretiker som Fritz Springmeier. Ertresvåg oppgir disse i litteraturlista si, men presenterer dem som «foreleser» eller «forfatter», uten å nevne den høyreekstreme tilknytningen.

Også her er det den internasjonale finanseliten og blant andre Illuminatus som står i spissen. Ertresvåg mener blant annet at disse gruppene i dag lar fly slippe ut kjemiske stoffer over Norge og andre land for å bryte ned folks helse.

Ertresvåg forbinder også satanisme til konspirasjonene, han skriver blant annet at lederne for konspirasjonene hilser hverandre med The Devils Hand. Han beveger seg her inn på kristenfundamentalistiske konspirasjonsteorier.

HVORFOR FÅR SLIKE TEORIER så stor opplutning? Har noen av teoriene noe for seg? Hva slags konspirasjonsteorier burde vi avfeie, og hvilke er det fornuftig å låne et øre til?

Det har ikke manglet på debatt om boka på Dagbladet.no. Nå kan du selv møte Øystein Sørensen og stille ham spørsmål i nettmøte.

<B>STYRER SKJULTE MAKTER VERDEN?</B> I konspirasjonsteorier av ulike slag mistenkes ofte hemmelige, sterke nettverk for å ville innføre verdensdikatur.
HEMMELIG NETTVERK?</B> Mange konspirasjonsteorier dreier seg om Bilderberger-gruppa. Teoriene går ut på at medlemmene i gruppa har hensikter vi ikke kjenner til. Bildet, som viser blant andre Paul Wolfowitz, er fra en båttur etter et møte i gruppa i Istanbul i juni i år.
<B>FANT KONSPIRASJONSTEORIENES MOR:</B> Professor Øystein Sørensen deltar i nettmøte med Dagbladet.nos lesere.
FÅR KRITIKK:</B> Forfatter og journalist Per-Aslak Ertresvåg. I fjor ga han ut boka «Makten bak makten» der han påstår at Illuminatus er sterkere enn noen gang.
HVEM STO BAK? Terrorangrepet 11. september 2001 er et eksempel på en virkelig konspirasjon og en hendelse omsvermet av mange konspirasjonsteorier. De fleste er enige at ekstreme islamistister sto bak. Andre mener Bush, jødene eller Illuminatus trakk i trådene.