Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Mer
Min side Logg ut

Her er alle konspirasjonsteoriers mor

Hemmelig selskap har fått skylda for alt fra den franske revolusjon til 9/11.

HAR DU HØRT TEORIER OM at hemmelige organisasjoner med mektige medlemmer trekker i viktige tråder uten at vi vanlige mennesker har noe oversikt over hva som skjer?

Stadig møter man slike påstander i offentligheten, det sies at det finnes hemmelige selskap med store nettverk som ønsker å ta over verden.


Det hemmelige selskapet som kalles Illuminatus nevnes gjerne i samme åndedrag. Nettverket med det latinske navnet har fått skylden for den franske og den russiske revolusjon, de to verdenskrigene, kommunismen, nazismen, EU, globalisering, den katolske kirken og en hel liste av andre ting. Noen mener de hadde en usynlig finger med i 9/11 også.

I boka «Den store sammensvergelsen» av historieprofessor Øystein Sørensen nøster han seg tilbake til konspirasjonsteorienes opphav. Han kommer til at svært mange av de konspirasjonsteoriene som er populære i dag har direkte forbindelse med de 200 år gamle teoriene om Illuminatus Hvordan er det mulig at slike usannsynligheter lever videre den dag i dag?

- Teoriene om Illuminatus-ordenens store konspirasjon er utrolig levedyktige fordi de er så fleksible. Alt og alle man ikke liker kan inkorporeres i teorien: Nazister og kommunister, jøder og frimurere, pavekirken, FN, internasjonal storfinans, EU og nedleggelse av lokale postkontor, sier forfatter Øystein Sørensen til Dagbladet.no.

BESKJEDEN OM POSTKONTORET Sørensen snakker om dukket opp i postkasser på Tveita i Oslo i 2005. I en pamflett ble det påstått at flere norske politikere var med i internasjonale, hemmelige organisasjoner som jobbet for verdensherredømme. Videre sto det: - Hvorfor nedlegges små gårdsbruk, lokale forretninger, postkontor o.l?»

I sin veldokumenterte gjennomgang av konspirasjonsteorienes historie skriver Sørensen at det som er felles for konspirasjonsteorier som slår an er at de lever lenge, de skaper orden i det uoversiktlige og viser på en enkel måte hvordan kompliserte ting henger sammen.

INTERNETT ER FULLT AV STOFF om Illuminatus, det debatteres stadig blant nettlesere om den skjulte gruppa med finanstopper og andre mektige folk som er hjernen bak spillet for å få til en ny verdensordning. Skurkene varierer:

Her er alle konspirasjonsteoriers mor

- President Bush går igjen som en del av konspirasjonen, på samme måte som forgjengerne Clinton og Bush senior gjorde det. Noen vil ha dem til å være bevisste konspiratører, andre mener at de er uvitende brikker som er blitt manipulert. Det samme gjelder en lang rekke andre framtredende politikere fra alle land og av alle avskygninger, sier Sørensen.

Journalist Per-Aslak Ertresvåg, som i 2006 utga boka «Makten bak makten», mener at «Innflytelsen fra Illuminati er større i dag enn noensinne». I nettmøte på Dagbladet.no skrev han at finanseliten vil ta diktatorisk makt over verden.

Ertresvåg er ikke den eneste som er opptatt av hemmelige selskap som er mektigere enn noen kan forestille seg. Dan Brown, mannen bak suksessen Da Vinci-koden, har brukt teoriene i sine bøker. Den mer anerkjente Umberto Eco har gjort det samme i «Fou­ca­ults pen­del».

OG SELVSAGT ER HISTORIEN full av reelle konspirasjoner. Det var en konspirasjon som sto bak drapetAbraham Lincoln i 1865 og på Gustav III i 1792.

Terrorangrepet på USA 11. september gir eksempel på en virkelig konspirasjon ogkonspirasjonsteorier. De fleste er enige om at en gruppe fanatiske islamister gjennomførte konspirasjonen, og for dem var det et ledd i kampen for verdensherredømme og et islamistisk kalifat.

Andre ser imidlertid en annen konspirasjon her, de mener for eksempel at en jødisk bevegelse sto bak, amerikanske myndigheter eller til og med Illuminatus.

Sørensen har følgende tommelfingerregel: Jo større konspirasjonsteorien er, desto mindre sannsynlighet for at den har noe for seg. Det er mindre sannsynlig at et hemmelig selskap har verdensherredømme enn at et begrenset antall mennesker står bak et enkeltattentat.

- Sammensvergelsen hadde fra første stund avledning som strategi. Hvis noe tilsynelatende ikke ser ut som en del av konspirasjonen, så er det bare en dekkoperasjon og bevis på at konspirasjonen er ekstra sleip og ekstra farlig. Målet er å skape forvirring, å avlede oppmerksomheten fra den virkelige konspirasjonen. De fleste som fremfører sånne teorier må vi kunne kalle høyreekstremister. Men ikke alle, sier Sørensen.

OG SOM FOR DE FLESTE MYTER, så finnes det en kjerne av sannhet også når det gjelder Illuminatus. For det hemmelige selskapet fantes faktisk.

Lederen, Adam Weishaupt (1748-1830) stiftet selskapet han kalte Illuminati i Bayern i 1776. Fire studenter møtte opp på første møte.

Selskapet fikk siden av konspirasjonstenkere skylda for å ha satt i gang den franske revolusjonen, det ble hevdet at de hadde et ønske om å ta over hele Frankrike og skape en ny verdensorden.

Bak ryktene sto den kon­tra­re­vo­lu­sjo­næ­re, kongetro forfatteren Barruel, som så sin verden falle i grus etter revolusjonen. Samtidig skulle også fi­lo­so­fi­pro­fes­so­ren Robison forsøke å for­kla­re hvor­dan re­vo­lu­sjo­nen fant sted. De kom uavhengig av hverandre fram til at en stor sammensvergelse sto bak. Så fant de fram til revolusjonstilhengeren Adam Weishaupt, og plasserte han i hovedrollen. Det brøt ut en Illuminati-panikk etter omfattende skriverier om fenomenet.

De mente at Adam Weishaupt satte i gang den franske revolusjon gjennom sine nettverk. Han knyttet til seg tusenvis av lydige disipler, han infiltrerte, laget hierarkier og losjer, skrev konspirasjonstenkerne.

SÅ LANGT GIKK DET ALDRI i virkeligheten. Illuminati var i begynnelsen en studentforening. Ved utgangen av 1780 hadde selskapet fått 60 medlemmer. De var opptatt av mystikk, opplysningsideer og tradisjon fra antikken. Weishaupt rekrutterte en rekke medlemmer fra frimurerne, og fikk en oppsving.

Aristokrater og intellektuelle fra hele Tyskland ble med. De fikk celler i utlandet, til og med i Danmark-Norge, hvor det var rundt 10 medlemmer. På sitt største hadde selskapet kanskje så mange som 2500 medlemmer.

Organisasjonen var aparte. Den ble holdt hemmelig, organisert hierarkisk, med bruk av dekknavn og symboler. I Weishaupts skrifter kan man lese om hans mål for idealsamfunnet, som blant annet var «den naturlige likhet» og «den gylne verdensalder». Han mente menneskene var ute av stand til å styre seg selv, og at de måtte oppdras og opplyses. Middelet for å nå samfunnet han ønsket, var hemmelige selskaper, Illuminatus. En elite av opplyste skulle spre frihet og likhet.

DE FIKK IKKE HOLDE PÅ LENGE. Bevegelsen raknet utover 1780-tallet, dels på grunn av stridigheter om hvem som skulle være sjefen, dels var det ideologiske uenigheter. Her sto radikale opplysningsideer mot interessen for okkulte ritualer og mystikk.

Bevegelsen og alle dens påståtte forgreninger finnes altså ikke i dag. Det historiske Illuminatus var noe helt annet enn det imaginære, hemmelige selskapet som har fått leve videre til i dag i konspirasjonsteoriene.

Nådestøtet kom da Bayern forbød hemmelige selskaper. De konservative myndighetene var provosert over radikale Illuminatus, som både var motstandere av nedarvede privilegier og organisert religion. Medlemmer kunne nå få dødsstraff. Masseutmeldinger fulgte. Avhoppere anga de gjenværende.

Weishaupt selv ga seg, han flyttet etter at han fikk sparken fra sin jobb på Universitetet.  I 1793 opphørte ordenens virksomhet da den siste lederen døde.

- Ingenting tyder på at virksomheten kom utover et diskusjons- og pratestadium, skriver Sørensen i boka.

IKKE EN GANG I SIN SAMTID fikk Illuminatus gjort særlig mye. Hovedanklagen om at de sto bak den franske revolusjonen stemte slett ikke, selv om selskapet rett nok var både konspirativt, hemmelig og fylt av maktkamp, ytterliggående meninger og manipulasjon.

Myndighetene i Bayern offentliggjorde materialet til Illuminatus med den hensikt å skandalisere det merkelige selskapet. Men det fantes ingen planer i dette materialet om å demonstrere i Frankrike eller andre steder. 

Likevel dukket de første pamflettene mot Illuminatus opp allerede før de var oppløst.

MYTEN BLE STADIG HENTET FRAM IGJEN. Etter den russiske revolusjonen fikk Illuminatus på nytt oppmerksomhet  som et mektig, hemmelig selskap, til tross for at det ikke fantes lenger.

Nå ble det mer utbredt å knytte antisemittiske holdninger til konspirasjonsteorier. Ideen var gjerne at jødenes rolle i verdenskonspirasjonen var oversett, og at de hadde organisert seg i et hemmelig selskap som forsøkte å ta kontrollen i verden. Ved siden av jødene var det frimurerne som dukket opp i de store konspirasjonsteoriene.

USA og Europa ble regelmessig rammet av frimurerpanikker, som gikk ut på at de hadde allianse med Illuminatus eller helt på egen hånd jobbet i det skjulte for å ta makta.

I 1905 ble Sions vises protokoller utgitt av den russiske tsaren. Boka, som avslørte at jødene sto bak en verdensomfattende konspirasjon, ble avslørt som falskneri i 1921. Likevel lever konspirasjonen fortsatt i dag.

Øystein Sørensen har selvsagt en favorittkonspirasjon, han også.

- Den som jeg synes er estetisk mest tilfredsstillende er Alan Moores videreutvikling av den store konspirasjonsteorien om Jack the Ripper, frimurerne og prins Albert Victor. Den er fremført i tegneserieromanen From Hell, med tegninger av Eddie Campell. Ellers er Illuminatus-konspirasjonen behandlet bedre enn noe annet sted i Robert Anton Wilsons og Robert Sheas roman Illuminatus!, sier Sørensen

KONSPIRASJONSTEORIER dreier seg om å finne orden i kaoset, mener Sørensen. Store, kompliserte prosesser som kriger, revolusjoner og økonomisk utvikling kan slik forklares og forstås. Det kan være tiltrekkende med en så enkel forklaring for eksempel på den franske revolusjonen, som faghistorikere bruker tiår på å få oversikt over.

Sørensen mener teoriene blir populære fordi de appellerer til opposisjonelle med en annen virkelighetsoppfatning, de med en politisk agenda som står imot den fremherskende. Her kan det ytterste høyre og det ytterste venstre, ateister og kristenkonservative enes om at det skjer noe verden ikke kjenner til som må avsløres.

- Siden du nevner Per-Aslak Ertresvåg, så er han et eksempel: En venstreliberal nordmenn som er mot Bush og globalisering, og som overtar bisarre høyreekstreme konspirasjonsteorier fra USA, sier Sørensen.

Avsløring av noe skjult og fundamentalt galt, motstand mot autoriteter, det kan appellere. Og når teorien har blitt sterk nok blir den for mange et rent trosspørsmål. Spørsmål man bør stille til konspirasjonsteoretikere er ifølge Sørensen:

« Hvordan vet du det?»

Om man tror verden er styrt av ukontrollerbare, mektige grupper er nemlig bevisbyrden stor.

Den franske revolusjonen var en kaotisk prosess med mange enkeltaktører og grupper som trakk i ulike retninger. For å sannsynliggjøre at dette var styrt av en usynlig gruppe må mye dokumentasjon fremlegges. Man må blant annet vise at 200 års historieforskning har tatt feil. Hvis Illuminatus var så mektige, hvordan kan det ha seg at de tillater at folk avslører dem?

Den forviste Trotskij sa dette i en kommentar til Moskvaprosessene: Hvis det er riktig at mine underordnede har sittet på alle posisjoner i maktapparatet, hvordan kan det ha seg at Stalin sitter ved makten mens jeg er i landflyktighet?

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

HVEM STO BAK?</B> Terrorangrepet 11. september 2001 er et eksempel på en virkelig konspirasjon og en hendelse omsvermet av mange konspirasjonsteorier. De fleste er enige at ekstreme islamistister sto bak. Andre mener Bush, jødene eller Illuminatus trakk i trådene.
DEN KRISTNE HØYRESIDEN I USA OVERTOK:</B> Illuminatus ble fienden i sterkt høyreorienterte, kristne konspirasjonsteorier utover på 1900-tallet. Bildet viser Pat Robertson, en av USAs mest kjente kristne evangelister. I sin bok The New World Order støtter han Nesta Webster og skriver om Illuminatus som truer kristendommen.
MENER ILLUMINATUS ER STERKERE ENN NOEN GANG: Journalist og forfatter Per-Aslak Ertresvåg ga i fjor ut boka «Makten bak makten». Han henter stort sett hele sitt innhold fra amerikanske høyreekstreme konspirasjonsteorier, skriver Øystein Sørensen.
ØYET I PYRAMIDEN:</B> På de amerikanske <A HREF=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_one-dollar_bill>endollarsedlene</a> er det på baksiden trykket en pyramide med et øye på toppen og en latinsk innskrift. Ifølge konspirasjonsteoretikere er dette Illuminatus\' sentrale symbol. De sporer tegnet tilbake til Weishaupt og stiftelsen av Illuminati.
<B>PÅ DOLLARSEDDEL:</B> <A HREF=http://www.straightdope.com/classics/a5_022.html>Ifølge konspirasjonsteorien</a> var flere amerikanske toppfolk, som Thomas Jefferson, med i Illuminatus. Roosevelts New Deal ble markert med symbolet, hevdet de, og New Deal var ikke annet enn et forsøk på å realisere Illuminatus\' forsøk på å ta over verden.
NESTA WEBSTER:</B> Britisk overklassekvinne og kontrarevolusjonær fascist var 1900-tallets fremste konspirasjonsteoretiker. Med Webster fikk Illuminatus sin renessanse, og ble særlig populære på den ytterste høyresiden i amerikansk politikk.
<B>SIONS VISES PROTOKOLLER:</B> <a href=http://no.wikipedia.org/wiki/Sions_vises_protokoller>Skriftet</a> fra 1905 avslører en angivelig hemmelig plan om jødisk verdensherredømme. Det er grundig dokumentert at verket er en forfalskning, men det har fortsatt politisk kraft, særlig i Midt-Østen. Jøder og frimurere har fått skylden for mye av konspirasjonsteoretikere.
DRAPET PÅ JFK:</B> Her lener Jackie Kennedy seg over den amerikanske presidenten som ble skutt og drept i Dallas i 1963. Hvem som sto bak drapet har vært gjenstand for uendelige spekulasjoner. Var Lee Harvey Oswald alene eller ble han brukt som syndebukk?
FANT OPP KONSPIRASJONEN:</B> Jesuittpresten Augustin Barruel fant sammen med den skotske professoren John Robinson opp konspirasjonsteorien om at Illuminatus sto bak Den franske revolusjon. De to jobbet uavhengig av hverandre, og ga ut bøker om at revolusjonen var planlagt, iverksatt og ledet av skjulte krefter. Barruel var kontrarevolusjonær.
DRAPET PÅ PALME:</B> Fra første stund ble det lansert teorier om at en konspirasjon sto bak drapet på Sveriges statsminister i 1986. Høyreekstreme krefter, kurdiske PKK, Sør-Afrikas etterretningstjeneste og politiet har fått skylda. Noen kobler også Illuminatus til denne saken. Christer Petterson ble dømt og senere frikjent i saken.
<B>KOM FRAM TIL KONSPIRASJONSTEORIENES OPPRINNELSE:</B> Professor Øystein Sørensen har skrevet historien om det hemmelige selskapet Illuminatus.
<B>STIFTET ILLUMINATUS:</B> Tyskeren Adam Weishaupt stiftet selskapet Illuminatus i 1776. Det fikk aldri mer enn maksimalt 2500 medlemmer, og døde etter få år. I folketroen finnes det imidlertid fortsatt.
UTGA FLERE BØKER OM KONSPIRASJONSTEORIER:</B> Nesta Webb trodde hun var reinkarnasjonen av en fransk adelsdame som fikk livet ødelagt av revolusjonen, som hun mente var Illuminatis verk. Hun så sammenhengen mellom de to store revolusjonene og skrev bøker om dette som la grunnlaget for en eksplosiv interesse for konspirasjoner.
PRINSESSE DIANAS DØD:</B> Også omgitt av tunge konspirasjonsteorier.
Utforsk andre nettsteder fra Aller Media
Kode24 - nettavis om utvikling og koding Elbil24.no -  nyheter om elbil KK.no - Mote, interiør, og tips Sol.no - De viktigste nyheter fra nettsider i Norge Vi.no - Quiz, kryssord og nyttig informasjon Dinside.no - teknologi, økonomi og tester Se og Hør - Kjendis og underholdning Lommelegen.no - helse, symptomer og behandling