Her er det verst å bo i Oslo

Se lista!

PROBLEMENE FORSKYVES I OSLO. De dårligste levekårene, som tidligere var konsentrert i sentrum, holder på å flytte ut til utkantene. 

De tøffeste levekårene holder seg tradisjonen tro på østkanten, men tendensen de siste åra har vært at de er på vei fra indre øst i byen til ytre øst. Og tendensen fortsetter.

Det er i bydelen Grorud levekårene er dårligst. Det viser levekårsundersøkelsen for bydelene i Oslo 2006.

FORSKJELLENE ER STORE. Vi lever i et sosialdemokrati, og politikerne er enige om at ulikhetene ikke børvære særlig fremtredende. Myndighetene forsøker å jevne ut ved å forbedre levekårene i Groruddalen. Det har de gjort blant annet med Handlingsplanen for Oslo indre øst. Det er tydeligvis ikke nok. 

I statistikken fra Oslo kommune står 0 for best levekår, 10 for vanskeligst. Grorud kommer dårligst ut, med 8,3 på statistikken. Fortsatt er det en del vanskeligheter også i indre by, bydel Gamle Oslo kommer nest dårligst ut, med indeks på 8,1, men her går det stadig bedre.

Forfatter Øyvind Holen, som i 2005 kom ut med Groruddalen. En reiseskildring, mener medias dekning er drøy og at Groruddalen hetses.

- Groruddalen består av fire veldig sammensatte bydeler, mens folk flest gjerne har et inntrykk av at det dreier seg om en t-banestasjon med en blokk rundt. Vi snakker om nesten en fjerdedel av Oslos innbyggere. Det er veldig store forskjeller innad i bydelene. Det finnes villaområder med lite gjennomtrekk, blokkområder med stort gjennomtrekk, sier Øyvind Holen til Dagbladet.no.

Holen mener vi fôres med områdets skyggesider. Folk som aldri har satt sin fot øst for Tøyen, forbinder drabantbyene med miljøproblemer, gettodannelser, sosial nød og ungdomskriminalitet, skrev han i forbindelse med bokslippet. 

Her er det verst å bo i Oslo

STATISTIKERNE i Oslo kommune skriver ikke reiseskildringer, men holder oversikten over ulikhet mellom bydelene. Det får betydning for eksempel når budsjettet skal lages.

Levekårene måles etter disse indikatorerene: Utdanning, inntekt, andel uføretrygdede, ikke-vestlige innvandrere, arbeidsløse, barn med enslig forsørger, dødelighet og flyttehyppighet. 

Best å leve er det i Vestre og Nordre Aker og Ullern. Nordstrand kommer også godt ut, mens bydelene Stovner og Alna utgjør andre bunnplasseringer. (Se den fullstendige lista i høyremargen.)

I sentrum går det framover. Går vi 10 år tilbake i tid var det bare Romsås (som nå er med i bydelen Grorud), som var i nærheten av å ha så store levekårsproblemer som vi den gangen hadde i Oslo indre øst.

I dag er det annerledes. I utkanten er det for eksempel flere med lav utdanning enn i indre øst. Dette har endret seg de siste 10 - 15 årene. 

I BESTINGBYDELENE Vestre Aker og Ullern er levekårsindeksen på 0,9 og 1,5. Det betyr altså at de har få arbeidsledige lavtutdannede innvandrede alenemødre på trygd, for å gjøre en rask sammenfatning.

I disse bydelene i indre og ytre vest i Oslo har de blant annet en svært lav andel voksne som bare har grunnskoleutdanning. Mens det i Grorud er hele 19,3 prosent som har så lite utdanning, er det bare rundt 3 - 4 prosent i de vestlige bydelene.

Utdanning er vanlig å bruke som indikator for levekår, siden utdanning også kan brukes til å måle variasjoner i helse og sosiale forhold. I hele Oslo er det 9,4 prosent som bare har grunnskoleutdanning.

Her er det verst å bo i Oslo


TJENER MER GJØR DE OGSÅ,
de vestvendte. Toppskattgrunnlaget for voksne menn i Ullern var nær 600 000, mens det var lavest i Gamle Oslo, med nær 300 000 kroner.

Dårligst tjener osloensere som bor i Gamle Oslo, Grünerløkka og Grorud. Men innad i bydelene varierer det mye. Det er i indre øst det er størst konsentrasjon av sosialklienter, og det driver inntektsnivået ned.

Stovner har flest uføretrygdede, med 15 prosent av den samlede befolkningen over 30 år, mens det på Ullern var bare 5,6 prosent uføretrygdede. Oslo indre øst ligger bare litt over bygjennomsnittet på denne indikatoren. Og årsaken er antakelig at flere unge flytter inn og tar over for eldre i sentrumsstrøkene.

DET HAR OGSÅ SKJEDD gjennomsnittlige forandringer i Oslo siden i fjor. Vi meldte for et år siden, at A4-Oslo, det fant du i bydelene Grünerløkka og Bjerke, som på levekårsindeksen den gang lå helt på gjennomsnittet for hele byen.

Årets levekårsindeks viser at det er St. Hanshaugen og Østensjø som representerer gjennomsnittsoslo. Gjennomsnittet for hele Oslo er en levekårsindeks på 5,1, og disse bydelene ligger på henholdsvis 5,1 og 4,9.

Grünerløkka har 7,8 på levekårsindeksen, altså vanskeligere levekår, mens Bjerke kommer ut med 6,6.

IKKE-VESTLIGE INNVANDRERE bosetter seg i større og større grad i drabantbyene, og høy andel av denne gruppen er med på å trekke resultatet på levekårsindeksen i bydelen ned. Flest ikke-vestlige innvandrere finner vi i bydelen Søndre Nordstrand, fulgt av Alna, Stovner og Grorud.

Årsaken til at denne faktoren tas med, er at forskning viser at ikke-vestlige innvandrere har vanskeligere levekår enn den norske befolkningen. De har for eksempel større problemer på arbeidsmarkedet, med inntekt og helse. Gruppen har et mye høyere forbruk av sosialhjelp enn etniske nordmenn.

De bydelene som har best levekår har også færrest innvandrere. Vestre-Aker, Ullern og Nordstrand har det laveste innslaget av ikke-vestlige innvandrere i hele byen.

Oslogjennomsnittet er på 19 prosent, mens Søndre-Nordstrand ligger på topp, med litt over 38 prosent ikke-vestlige innvandrere. I Vestre-Aker bor det bare 6,1 prosent ikke-vestlige innvandrere.

FLYTTING er også med på å påvirke levekårene, fordi ustabile, sosiale nettverk kan bidra til sosiale problemer. Oslostatistikken viser at det er mest utflytting fra bydelene i sentrum. Det er fra St. Hanshaugen flest flytter.

Størst stabilitet er det i Vestre-Aker, Østensjø og Nordstrand. Samtidig er befolkningsveksten rekordhøy i Oslo, fulgt av boligbygging. Det bygges flest boliger i sentrumsbydelene, det fører til mye flytting og fornyelse av befolkningen i disse bydelene.

På denne statistikken skiller Groruddalen seg positivt seg ut. Færre flytter herfra enn i Oslo som helhet. Og hele ni bydeler har mer utflytting en den utskjelte bydelen Grorud i øst. 

GRORUDDALEN ER BÅDE UTSKJELT OG UTSOLGT. I en hovedoppgave har Kjersti Gakkestad gått gjennom hvordan drabantbyen Romsås ble omtalt i Aftenposten og Dagbladet i 1995 til 2002.

70 prosent av omtalen var negativt vinklet. 22 prosent var vinklet positivt. 

Øyvind Holen, som selv er oppvokst på Lindeberg, mener Groruddalen er blitt et kunstig begrep, noe man generaliserer omkring, til forskjell fra bydeler i indre øst, sør, nord og vest. Bydelene som før var arbeiderklassens paradis, er blitt forbundet med menneskefiendtlige bomaskiner, sosial nød, ensomhet, kriminalitet og rasisme både i forfatterskap og i media.

- Jeg sier ikke at det er problemfritt i Groruddalen, men svartmalingen jeg skriver om har holdt på siden 60-tallet, avslutter Holen.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon med representasjon i bydelen Grünerløkka, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

PÅ SKOLEVEI VEST:</B> Vestre-Aker har en av de laveste andelen barn med enslig forsørger. Bildet viser en allé i Ullevål hageby.
GRÜNERLØKKA:</B> Har flest arbeidsløse. Bildet viser den svenske skuespilleren Saunet Sparell i gata Markveien i bydelen. Arbeidsledigheten er lav, men ujevnt fordelt mellom bydelene.
ULLEVÅL HAGEBY:</B> Ligger i bydelen Nordre-Aker som har blant de aller beste levekårene i Oslo.
<B>GRORUD:</B> Har høyest andel beboere med bare grunnskole i hele byen. Mens 9,4 prosent bare har grunnskole i hele Oslo, er tallet her over 19.
DYREST I BYEN:</B> Frogner har gjennomsnittspris per kvadratmenter bolig på 43 400 kroner i 2006. Lengst ned på lista finner vi Søndre Nordstrand, der det koster 22 700 per kvadrat. Bildet viser Mia Hundvin og Terje Håkonsens hus på Bygdøy.
UTSKJELT OG UTSOLGT:</B> Tilflyttingen til de fire bydelene i Groruddalen er stor, levekårene blir verre.
SØNDRE NORDSTRAND:</B> Har flest ikke-vestlige innvandrere i Oslo, med over 38 prosent. Bildet viser Saeid Ahmadzadeh Nermin og Nezrim utenfor hjemmet i 2004.
STOVNER:</B> Den bydelen med færrest høyskole- eller universitetsutdannede. Bare 4,4 prosent av de over 30 har slik utdannelse i bydelen. Gjennomsnittet for Oslo er 16 prosent.
NORDSTRAND:</B> Andrea (til venstre) og Emma, begge 8 år, lekte med snø på Nordstrand i 2005. I denne bydelen har folk høy inntekt, relativt få uføre og få ikke-vestlige innvandrere.
GAMLEBYEN:</B> Har flest enslige forsørgere. Bildet er fra den brune puben Olympen på Grønland før oppussing.