- Homeopati er selvbedrag

Offentlig støtte trekkes tilbake i Storbritannia.

«ET ENKELT MUSIKKSTYKKE spilt på radio kan forbedre aids-situasjonen i Afrika betraktelig». Det skriver homeopaten Peter Chappell på sine egne hjemmesider. Han står bak det han kaller «ressonanse-behandling» av HIV og aids.

I disse dager arrangeres et europeisk symposium om homeopatisk behandling av HIV og aids i England, og Chappell er en av innlederne. Fagmedisinerne reagerer kraftig:

- Folk sier homeopati ikke er skadelig, men når det blir promotert mot HIV har vi et betydelig problem, sier tidligere professor Michael Baum ved University College i London til tidsskriftet Lancet.

Homeopatene svarer på kritikken at de aldri har ment å erstatte tradisjonelle HIV- og aids-medisiner med homeopatiske midler, men at de vil diskutere hvordan de kan hjelpe ofrene for den alvorlige sykdommen.

EN LANG REKKE britiske medisinere, forskere og journalister har de siste to årene åpent kritisert behandlingsmetodene i homeopati, og kampanjen ser ut til å ha effekt.

Homeopatiske medisiner er bevisst svindel, mener noen, andre sier det i beste fall dreier seg om omfattende selvbedrag.

Det foregår nå en intens debatt om homeopati i Storbritannia, med utgangspunkt i en rekke artikler i det medisinske tidsskriftet Lancet.

Finansieringen til offentlige homeopati-klinikker er i ferd med å trekkes tilbake, og helsemyndighetene går nå gjennom sine anbefalinger i forhold til behandlingsmetoden, skriver Udani Samarasekera i tidsskriftet (krever abonnement).

- Homeopati er selvbedrag

Tilsvarende protester er rettet mot et utkast til en anbefaling fra WHO, som fagfolk mener er utilgivelig vridd til fordel for alternativ medisin. Det inkluderer bare forskning til støtte for homeopati, og mangler de mange kritiske forskningsresultatene som finnes, mener de.

HOMEOPATI som behandlingsform bygger på prinsippet om at \'likt behandler likt\'. Behandlingen baserer seg på å gi den syke ekstremt uttynnede preparater. 

De fleste homeopater hevder at vannmolekyler har en form for «hukommelse», og at styrken til medisinen øker dess mer preparatet uttynnes.

At noe skal kunne ha en slik virkning er i strid med kjemiske og fysiske naturlover, og avvist i store deler av fagmiljøer i fysikk og kjemi.

En vanlig homeopatisk oppløsning, er uttynnet mer enn det finnes atomer i universet, hevder medisiner og forskningsjournalist Ben Goldacre i en artikkel i den britiske avisa Guardian. Han har også publisert det samme resonnementet i mer vitenskapelig språk i Lancet.

I en ny metastudie i novemberutgaven av Lancet, konkluderer gruppen av forskere med at effekt av homeopatisk medisin ikke kan fastslås for noen lidelse eller noen spesifikk medisin.

Metaanalyser er sammenfatninger av et stort antall vitenskapelige undersøkelser.

Forskerne mener også det er en tendens til at undersøkelser med negative resultater ikke blir publisert i det homeopatiske miljøet, og at mange av studiene har svak metodikk.


BEHANDLINGSFORMEN
er svært populær, og industrien omsetter medikamenter for nærmere 500 millioner kroner i Storbritannia. I Norge er det av de vanligste alternative behandlingsformene.

- Det siste året har en av to nordmenn benyttet seg av alternativ behandling. Homeopati og akupunktur er de vanligste, opplyser Maifrid Dybvik Bjerke, administrasjonssekretær i Norske Homeopaters Landsforbund.

- Det er ikke helt enkelt å kalkulere markedet for homeopatisk medisin i Norge, sier Torleiv Holst, daglig leder i Norges naturmedisinsentral.

Sentralen har om lag 80 prosent av omsetningen i Norge, hvis man ser homeopatiske og antroposofiske legemidler under ett.

- Antroposofiske medisiner som veldig ofte fortynnet på samme måte som homeopatiske medisiner, forklarer Holst til Dagbladet.no.

- I år kommer omsetningen vår på om lag 13 millioner kroner, ut til sluttbruker tilsvarer det om lag 26 millioner, opplyser han.

PÅ TROSS AV AT fagmedisinen hevder at homeopati ikke virker, finnes som nevnt en rekke undersøkelser som tyder på at folk opplever positive resultater. Men der er mye som tyder på at effekten kommer av andre ting enn selve homeopati-medisinene.

Det psykologiske og fysiologiske er i et komplisert samspill i menneskekroppen.

- Placebopiller uten aktive ingredienser kan til og med gi målbare biokjemiske reaksjoner hos mennesker. Dette er utvilsomt en av de mest interessante feltene innen medisinsk vitenskap, mener Goldacre.

Placeboeffekt er virkning som finnes hos en gruppe som ikke har fått tildelt en virksom medisin, men som tror de har fått det - altså effekt på grunn av personlig eller kulturelt skapte forventninger.

I vårt moderne helsevesen opplever mange at det er vanskelig å få time hos legen, at legen ikke lytter eller ser en i tilstrekkelig grad, og at de ofte sitter og skriver på en datamaskin de få minuttene man har til rådighet. 

Alternative medisinere fokuserer ofte på helheten i en pasients tilstand, i både det fysiske og psykiske, og gir kanskje pasienter mer oppmerksomhet enn vanlige leger. Studier viser at de fleste som oppsøker homeopater først har gått til tradisjonelle medisinere uten å oppleve at de har blitt hjulpet eller kurert.

OG GJØR EGENTLIG homeopati skade? Hvis alternative behandlere viser en viktig interesse for pasientene og bygger opp et tillitsforhold, hvis de hjelper til i å forbedre pasientens livstilstand? Pillene er antagelig det samme som sukkerpiller, men de gjør vel heller ikke skade?

Vel, kanskje ikke, innrømmer Goldacre.

Under kolera-epidemien på 1800-tallet, var dødstallene på det homeopatiske sykehuset i London tre ganger så lave som de var på det tradisjonelle sykehuset i Middlesex. Årsaken var at ingen på den tiden hadde noen kur mot sykdommen, og at de bahandlingsmetodene som ble brukt i tradisjonell medisin, som for eksempel årelating, var direkte skadelige og økte dødeligheten hos pasientene betydelig.

«Homeopatenes behandling gjorde ihvertfall ikke noe, verken den ene eller den andre veien», skriver Goldacre.

Han viser også at tradisjonell medisin har lite å tilby mot ryggsmerter, stress, tretthet og forkjølelser. En pasient som gjennomgår ulike medikamentelle behandlinger for slike plager, vil ofte ikke få annen effekt enn negative bivirkninger.

- En sukkerpille under slike omstendigheter virker som et fornuftig valg, hevder medisineren.

Og omsorg, forståelse og hjelp til andre endringer i livsstil kan også bety mye.

MANGELEN PÅ vilje til å undergå og publisere undersøkelser som er vitenskapelig holdbare, er derimot et stort problem i homeopatimiljøet, mener fagmedisinerne.

Studier med kontrollgrupper er en av de mest brukte metodene for å undersøke om medisiner har effekt. Du tar en gruppe pasienter, for eksempel 200, og deler gruppen i to. De første 100 får piller med medisinen i, den andre gruppen får piller uten noe virkestoff. Ingen av pasientene skal vite om de får ekte eller uekte piller, nettopp for å avdekke om en effekt er innbilt - placebo.

Langt de fleste studier av denne typen gjort med homeopatpiller, viser at placeboeffekten, altså den innbilte virkningen, er like stor som virkningen av homeopatmedisinen.

Det publiseres en lang rekke studier i alternative medisinske tidsskrifter som viser at homeopatmedisin virker. Men få er standardiserte studier med kontrollgrupper, hevder Goldacre. En vanlig måte å gjøre det på i homeopatmiljøer, er å gi pasientene medisin og juksemedisin, men samtidig la dem vite at de får homeopatmedisin eller bare sukkerpiller. Naturlig nok vil det ofte være en dokumentert effekt i slike studier, ettersom mange tror medisinen virker og det å tro har effekt i seg selv.

En rekke andre metoder benyttes også, felles for dem er at de ikke er vitenskapelig holdbare, og selv om pasientenes bedring er reell nok, kan det ikke påvises at dette skyldes medisinen i seg selv.

HOMEOPATENE SELV er rasende på Lancets dekning av temaet:

«Det er skandaløst at Lancet som anser seg selv som en autoritativ vitenskapelig publikasjon trykker så forutinntatte kommentarer fra kunnskapsløse journalister uten å gi den andre siden mulighet til å svare», heter det i en pressemelding fra European Committee for Homeopathy (ECH) og og International Homeopathic Medical League (LMHI).

De fortsetter:

«Pasienter fra hele verden har erfart å ha positivt utbytte av homeopatisk behandling, og har gjort det i over 200 år. Fagfellevurdert forskningslitteratur viser at homøopati kan være effektivt for bestemte medisinske tilstander, og mengden av forskning er for stor til at man kan avvise disse funnene».

DET KAN faktisk være skadelig å benytte homeopatisk behandling, mener Goldacre på sin side.

Det er ganske vanlig at homeopater nedvurderer skolemedisin. Årsaken er dels kommersiell - skuffelse med tradisjonell medisin er det som i høyest grad sammenfaller med bruk av alternativ behandling, hevder legen.

Men ofte snakkes det ikke bare nedsettende, en undersøkelse viste at over halvparten av homeopatene som ble oppsøkt anbafalte foreldre å la være å gi barna MMR-vaksinen. Vaksinen beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder, og dersom barna ikke får den kan de få disse sykdommmene og i verste fall dø av det.

En BBC-dokumentar viste dessuten at mange homeopater anbefalte reisende til for eksempel Afrika å bruke homeopatpiller framfor vanlig malariamedisin. Tradisjonell malariamedisin er svært virkningsfull, og sykdommen tilsvarende farlig.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

IKKE ALLTID DET RETTE: Mange går til alternative behandlere etter å ha vært innom skolemedisinen først.
- UMULIG: Så fortynnede midler som homeopatene bruker kan ikke ha noen virkning i henhold til kjemiske og fysiske lover, mener forskerne.
BRUKERE OVER HELE VERDEN: her fra en forretning i Buenos Aires.
GRUNNLEGGEREN: Samuel Hahnemann er regnet som homeopatiens far.
KONFERANSE MOT AIDS: Medisinere er sterkt kritiske til homeopatenes konferanse om HIV og aids. Bildet er fra en opplysningskampanje i Benin, gjennomført av Leger uten grenser.
FÅR STERK KRITIKK:</B> Homeopati-industrien møter motstand hos fagfolk og myndigheter i Storbritannia.