- Homofili er nødvendig

Forskere mener homofile dyr viser at Darwin tok feil.

• Les også: Norske homodyr erobrer verden

HUN TROR DARWIN TOK FEIL. Den amerikanske biologen Joan Roughgarden er ikke kreasjonist. Men hun mener Charles Darwins teori om seksuell seleksjon ikke stemmer.

Hun mener tvert om at homofili er et selektert trekk, og bakgrunnen for påstanden er all den homofile adferden som finnes i naturen, som blant annet utstillingen «Homofili i dyreriket - Mot naturens orden?» ved Naturhistorisk museum, har vist. 

Forskeren mener at homoseksualitet er normalt og antakelig nødvendig. For tre år siden argumenterte hun for dette synet i boka «Evolution\'s Rainbow».

Selv om homoseksualitet evolusjonsmessig sett er en genetisk blindvei, tror Roughgarden likevel at sex med samme kjønn er et trekk som er tatt vare på gjennom naturlig utvalg. Hun mener at jo mer komplekst et sosialt system er, desto større sjanse er det for at homoseksualitet finnes.

DEN KONTROVERSIELLE FORSKEREN, som meningsmotstandere forsøker å eliminere ved å henvise til at hun har gjennomgått en såkalt kjønnsbekreftende operasjon, er uenig i mange biologers syn på sex: At det kun dreier seg om en måte å bli flere på.

Det finnes bevis for at dyr har sex ikke bare for forplantning, men også for moro skyld eller for å knytte bånd. Homoseksualitet er en sentral del av biologien, og kan ikke lenger underslås, mener forskeren.

- Hun er en solid fagperson, som kanskje bruker forskningen sin mer politisk enn andre, sier Geir Søli, som ledet utstillingen om homofili i dyreverden ved Naturhistorisk museum, som nå skal til utlandet.


MANGE BIOLOGER
fortsetter å se på homoseksualitet som en slags uregelmessighet.

Hvorfor finnes all denne homoseksualiteten, spør Joan Roughgarden. Er det riktig, som noen hevder, at homofili kommer av en slags feil i utviklingen eller er det oppveksten og miljøet som har ført til ny seksuell orientering?

Er det slik, hevder biologen, burde denne feilen blitt korrigert av evolusjonen for lengst, men det har jo ikke skjedd. Og hadde det vært riktig at det eneste målet med sex var reproduksjon, som Darwin hevdet, ville vel evolusjonen også fjernet onani og andre ikke-reproduktive seksuelle aktiviteter? Det har det ikke gjort, onani er svært vanlig også hos dyr, for eksempel observeres det stadig hos kappebavianene. 

Burde ikke naturen ha fikset det slik at sex ble enkelt og effektivt, slik at man kunne skaffe flest mulig avkom? Slik har det jo ikke blitt, tvert om vil mange hevde at sex blir mer og mer innviklet, mener Roughgarden.

ANDRE FORSKERE støtter henne og mener den homofile adferden hos dyr ikke nødvendigvis bare handler om sex.

Bilogiprofessor Marlene Zuk som står bak boka «Sexual Selections: What We Can and Can\'t Learn About Sex From Animals» skriver at forskerne har lurt på om homoseksualitet kan ha bakgrunn i evolusjonen, altså at det medvirker til artenes overlevelse.

Kanskje er det slik at homoseksuelle som ikke får egne avkom kan hjelpe med oppfostringen av slektningenes avkom.

Janet Mann, professor ved Georgetown University, mener homofili, i hvert fall hos delfinkalver, er en evolusjonistisk fordel som minsker aggresjon mellom hann-individer av arten. Hun har forsket på livet hos delfinene, og mener homoseksualitet blant dyr handler om å knytte bånd.

Delfinene danner nemlig langvarige allianser med andre delfinhanner. De kan opptre i store grupper der de deler en hunn og sammen holder andre hanner borte fra henne, eller de handler sammen for å hjelpe en annen hann. Denne samarbeidsformen, som også innebærer sex, er svært viktig for dem, mener Mann, og peker på at atferden kan dreie seg om trening til voksenperioden.

DE JAPANSKE makak-apene går inn i lesbiske parforhold. Hunnene danner hierarkier som hannene slippes inn i av og til.

For å opprettholde de sosiale nettverkene har hunnapene sex med hverandre i opp til fire dager. Slik unngås vold og aggresjon.

Hunnene som sover sammen beskytter hverandre mot uønsket oppmerksomhet fra hannene.

I 92,5 prosent av tilfellene velger hunnene hverandre, og slik beholder de stabiliteten i samfunnene sine. Å ha sex på denne måten kan sammenlignes med andre ting apene driver med, for eksempel å plukke pelsen til hverandre ren.

HOS MENNESKER er det vanlig å se på seg selv og andre enten som homofil eller heterofil. For de fleste mennesker er det rart å tenke på seg selv som biseksuell. Å være enten-eller er en del av manges identitet. Men slik er det ikke i dyreverden. Der er det ikke vanlig at dyr kun er homofile. Dyr har sex når det passer dem, med hvem de vil, uten å ofre en tanke til hva slags sex som er mest vanlig.

Roughgarden mener denne distinksjonen er kulturskapt, og faktisk tror hun homo-hetero-dikotomien forsvinner i løpet av de neste 50 åra. Fordi det er slitsomt i lengden å opprettholde de strenge grensene.

Mennesket tilhører menneskeapene, sammen med sjimpansearter, gorilla, orangutang, siamang og gibboner. Homoseksualitet er kjent hos alle. Hos noen arter er homoseksualitet vanligst hos unge, hos andre blant voksne, hos noen blant hunnene, hos andre blant hannene. Det kan også være stor variasjon mellom flokker innen samme art.

Mennesket er ikke ekstremt verken i den ene eller andre retningen. Også hos oss varierer praksisen fra kultur til kultur.

HOVEDKRITIKKEN MOT ROUGHGARDEN går ut på at det er vanskelig å måle effekten av homofile forhold i dyreverdenen. Det er også vanskelig å se for seg hvordan trekk som er positive for gruppa nedarves til individer.

Ifølge Wikipedia har hun mottatt kritikk andre forskere, som blant annet mener hun ikke har motsagt Darwins teorier, men heller er et supplement til hans tanker om seksuell seleksjon.

Likevel mener biologene følgende:

Noen ganger kan det faktisk lønne seg med homoseksualitet, også evolusjonært sett.

Kreasjonistene som fornekter Darwins teorier og hevder at Gud skapte verden på seks dager har her altså muligheten til å få nye allierte.

Det spørs om de griper den sjansen.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

MENER DARWIN TOK FEIL:</B> Sex har ikke bare med reproduksjon å gjøre, sier forskeren Joan Roughgarden.
SKREV OM NATURLIG UTVALG:</B> Charles Darwin lanserte teorien om "de best tilpassedes overlevelse." Kan homofili være et trekk som selektert trekk i naturlig utvalg?
FORSVINNER BEGREPENE? Roughgarden mener distinksjonen mellom homofile og heterofile er kulturskapt, og at om 50 år vil vi kanskje ikke differensiere mellom heterofile par og homofile par som Christine Koht og Pernille Rygg.
<B>LURT Å VÆRE HOMO:</B> De japanske makak-apene går inn i lesbiske parforhold. De oppdrar også barn sammen.
<B>STREIT ELEFANTSEX:</B> Hos noen arter mener forskere at homofili kan henge sammen med evolusjonen, og at det er en fordel å ha homofile dyr.