Homofilt hår og lesbiske fingre

Forskere finner biologiske forskjeller på hetero- og homofile.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

STATISTISK er det større sjanse for at homofile menn og lesbiske kvinner er venstrehendte eller bruker begge hendene like godt. Det fant kanadiske forskere ut i 2000.

Berkeleyforskere fant samme år ut at fleste heterofile menn har kortere pekefinger enn ringfinger. De fleste heterofile kvinner har det omvendt, de har gjerne lengre pekefinger, eller så er de to fingrene omtrent like lange. Homofile menn har ofte det samme fingermønsteret som heterofile kvinner. Altså har de lengst pekefinger, kortere ringfinger.

En studie med selverklærte traktorlesber viste signifikant forskjell, de hadde i større grad maskuline fingerlengder.

Også fingeravtrykk ser ut til å være annerledes hos homofile. Homofile menn og heterofile kvinner har mindre avstand mellom rillene i huden på tommeltotten og lillefingeren på venstre arm, viste en forsker. Armene, beina og hendene er relativt sett (i forhold til resten av kroppen) mindre blant hvite, homofile menn.

FORSKERE FINNER STADIG SLIKE PUSSIGE resultater i sin jakt på biologiske forskjeller mellom heterofile og homofile. Hvorfor er de opphengt i fingre og hud?

- Når man skal undersøke kompliserte fenomener er ofte utgangspunktet å se på det som ikke er vanlig, å finne noe som skiller seg ut. Mye av det vi vet for eksempel om fosterutvikling har vi lært av abnorme foster, vi ser på avvikene for å forstå normalen. Det normale for pattedyr er å være høyrehendt, derfor ser man på venstrehendthet for å forstå hvordan høyrehendthet oppstår. Først når man finner mekanismene, kan man begynne å

beskrive systemet, sier biolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum til Dagbladet.no.

Forskerne mener homofili kan være medfødt, og at det er biologien som kan forklare at en andel av befolkningen er homoseksuelle i alle kulturer og til alle tider. Forskningen på homofili har endret seg, i dag er det stor samstemthet om at det i alle fall finnes en genetisk komponent som kan forklare at 1 - 5 prosent av befolkningen er homofile.

Homofilt hår og lesbiske fingre

- På 60-tallet mente man at homoseksualitet var en ren sosial konstruksjon. På 80-tallet var fokuset mer på genetikk, fordi teknologien da tillot det. I dag er ikke fokuset i samme grad på gener som sådan, men mer på hormoner, påvirkning i mors liv og særlig på faktorer som er en kombinasjon av det som skjer av mors liv og arv, sier Petter Bøckman.

Forskeren Dean Hamer vakte i sin tid oppsikt da han påsto han hadde funnet en genetisk forskjell mellom homofile og heterofile. Han jobbet med et materiale med italienske homofile. Han påviste en markør på X-kromosomet, menn som hadde denne markøren var homoseksuelle. Tallene var  sterke. Men det er ingen som har klart å gjenta undersøkelsen. Årsaken kan være at dette er et gen som bare finnes i Italia eller det kan være et nytt gen.

FRA EN REKKE UNDERSØKELSER vet vi at det er 33 prosent større sjanse for at sønn nummer to er homofil enn førstefødte sønn. Igjen er det 33 prosent større sjanse for at tredjefødte sønn er homofil enn barn nummer to, også videre.

- Dette vet vi. Jo flere eldre brødre du har, desto større sjansen er det for å bli homofil, sier Bøkcman.

Kanskje finnes det et slags minne i mors kropp, som setter i gang et mer effektivt, immunologisk svar til fosterhormonene for hvert nytt guttefoster. Noen mener homoseksualitet er et resultat av en slags svangerskapsforgiftning. Et guttefoster vil nødvendigvis være litt mer forskjellig fra moren enn et jentefoster. Ved å ha født noen gutter fra før, kan mor ha bygget opp motstandsstoffer.

Forskerne har sett på om det kan være det at brødre blir behandlet annerledes i familien slik at det kan virke inn på deres seksualitet. Gutter som ikke ble oppdratt i sin biologiske familie, for eksempel førstefødte som ikke vokste opp som førstefødte, er undersøkt. I hvert tilfelle var resultatet det samme: Det som betydde noe var kun hvor mange gutter som hadde okkupert mors livmor før deg.


ER DETTE BARE TULL?
New York Magazine skriver om noen av de biologiske funnene i siste utgave. Forskningen høres aparte ut.

- Nei da. Genetikken bak seksuell atferd er komplisert, vi vet ikke i hvilken grad vi er i stand til å lære å være homoseksuelle. Det er enklere å se på ringfingerlengde og fingeravtrykk enn på seksuell atferd. Man kan ikke lære fingrene å være på en eller annen måte. Slik fjerner vi usikkerhetselementer. Det er enklere genetikk, og derfor er det lettere å finne ut hvilke gener eller hormoner som har virket, sier Bøckman.

Igjen er vi tilbake til det grunnleggende spørsmålet, hva er kultur og hva er natur?

- Det å ha en kultur ligger i menneskets natur. Det er ikke mulig å skille fra hverandre hva som er hva, begge to opererer og trekker gjerne i samme retning. Hvorfor får glupe mennesker glupe barn? Er det fordi de gir dem god oppfølging eller gode gener? Som oftest vil det være begge deler, forklarer Bøckman.

HÅRET FØDES VI MED. Psykologen Richard Lippa går rundt med en teori om at hår legger seg på en annen måte hos homofile. Han har observert at det er mer sannsynlig at verven bak på hodet går mot klokka hos homofile.

- Jeg er i ferd med å bli overbevist om at det er en sammenheng mellom hårverv, venstrehendthet og seksuell orientering, sier forskeren til Titan Magazine.

Forskeren er enig i at arbeidet hans høres snodig ut. Han mener likevel han er inne på noe, siden verken seksuell orientering eller hårverv er noe som kan formes av kultur eller er valgfritt. Hans neste steg er å starte jakten på genene som kontrollerer seksuell orientering.

Han leter nå etter er et felles gen som forårsaker begge deler. Prosjektet er på langt nær avsluttet.

- Vi vet svært lite om arvelighet av homoseksualitet, men det ser ut til at man kan arve det på den ene eller en andre måten. Homoseksualitet er vanligere i noen familier enn andre, enten det er sosial arv eller genetisk arv det er snakk om, sier Bøckman.

ER DET HJERNEFORSKJELLER? Forskeren Simon LeVay har sammenlignet hypotalamus, den lille delen av hjernen som regulerer blodtrykk, temperatur, matlyst og søvnmønster. Den styrer også hormoner, kontrollerer følelser og sexlyst. LeVay mener hemmeligheten til seksuell orientering kan finnes her.

Han visste allerede om INAH3, som er et celleområde i hypotalamusen som hos heterofile menn er over dobbelt så stort som hos kvinner. Forskjellen skapes antakelig allerede hos fosteret når mannlige hormoner virker på guttefosteret.

LeVay undersøkte så homofile menn. Og deres INAH3 er på samme størrelse som hos heterofile kvinner.

Nå nylig ble funnet bekreftet hos sau, en av 1500 arter der det er dokumentert at det forekommer homoseksualitet. Ildere er allerede blitt homofile i forskningsøyemed, og bananfluer har blitt skeive på labben.

FORSKNINGEN ER KONTROVERSIELL både blant homoaktivister og homomotstandere. 

Om man finner en homogenetisk komponent, reduseres homoseksualiteten fra noe som for mange homofile føles personlig og viktig, til en hvilken som helst egenskap, som for eksempel blå eller brun øyenfarge. Funn som tyder på at homofili er biologisk og medfødt kan misbrukes, blant annet kan det føre til krav om at homofili må kureres.

Også blant de bokstavtro kristne er det motstand mot forskningen, fordi gruppa tradisjonelt har brukt Bibelen for å vise at homoseksualitet er synd. En synd er per definisjon en villet handling. Om det er slik at homofili er genetisk, kan ikke det være en villet handling.

Forskningsmiljøet er også delt. Blant innvendingene bemerkes det at vi har en lang, vond tradisjon for å bruke biologiske forskjeller for å hevde at noen mennesker er over- eller underordnet.

Det er to hovedmotsetninger i de teoretiske diskusjonen omkring årsakene til homofili. Essensialistene mener man er født homoseksuell.

Konstruktivister mener man er blitt det, og stiller spørsmålet: Om homofili skulle være medfødt, er homofili i tilfelle utslag av en genetisk feil? Her finner vi også den stadig mer populære queer teorien, der tanken er at all seksuell atferd er tillært.

Også dette synet får kritikk. Hvis man blir homofil på grunn av kulturelle og sosiale forhold, hvorfor vil noen frivillig velge en seksuell legning som gjør at de tilhører en seksuell minoritet?

EN LENGRE RINGFINGER, en hårlokk til venstre og et tett fingeravtrykk gjør deg ikke homofil. Det forskerne sier er at dette er statistiske variasjoner i forhold til gjennomsnittet av befolkningen.

Et av mysterienesom dukker opp er hvorfor bare halvparten av homofile, eneggede tvillinger har samme seksuelle orientering. De er genetisk like, men de er altså ikke på langt nær homofile begge to alltid. Hvordan kan man da si at homofili er medfødt?

Teoretikerne står mot hverandre. Noe av disse resultatene kan snart vise seg å være utslag av tilfeldigheter, andre kan vise seg å gi gode svar.

Det som likevel blir mer fremtredende er hvor mange som mener at det ikke er oppvekst, forhold til foreldre, søsken, seksuelle opplevelser i barndommen som er årsaken til homofili.

- Det vi vet helt sikkert er at mennesket har en utrolig evne til å tilpasse seg. De er i stand til å fokusere seksualiteten sin på de snåleste ting, tenk på alle de som tenner på høyhælte sko. Dette er tillærte, seksuelle fetisjer som ikke har noe med reproduksjon å gjøre. Vi har en utrolig plastisk seksualitet. Noe av seksualiteten vår er medfødt, andre deler er tillært, avslutter Bøckman.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

<B>HÅRVERV MOT KLOKKA:</B> Det er mer sannsynlig at homofile har en hårverv som går mot klokka, tror Lippa. Han leter etter homogenet.
<B>KONTROVERSIELL FORSKNING:</B> Både homoaktivister og homomotstandere har vært skeptiske til forskning om homofili og biologi.
<B>FINGERAVTRYKK:</B> Homofile menn og heterofile kvinner har økt tetthet av riller i fingeravtrykket på tommelen og lillefingeren på sin venstre hånd.
<B>STEMMELEIE:</B> <a href="http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowFulltext&ProduktNr=224177&Ausgabe=225805&ArtikelNr=21447">En studie</a> med lydopptak av homofile og heterofile menn som snakket, viste at de homofile i nesten 80 prosent av tilfellene også hørtes homofile ut for publikum. Om det virkelig er forskjell, er det uvisst om det er biologi eller kulturell påvirkning som står bak.
ØRENE FUNGERER ULIKT: Det finnes en høreforskjell hos <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/1998/03/980303064433.htm">hos menn og kvinner.</a> Unntaket er lesbiske kvinner, hvor øret fungerer mer som hos menn.
<B>BRØDRE:</B> Det er større sjanse for at man blir homofil om man har flere storebrødre. Forskerne undres på hvorfor.
FINGERLENGDER:</B> Pekefingeren til de fleste heterofile menn er kortere enn ringfingeren, (bildet til venstre). For de fleste kvinner er ringfingeren og pekefingeren like lange, eller pekefingeren er lengre, se bildet til høyre. Forskere har funnet en tendens til at homofile har samme mønster som kvinner.
<B>VENSTREHENDTHET:</B> Forsker <a href="http://www.tsroadmap.com/info/kenneth-zucker.html">Kenneth Zucker</a> fant ut at det er 91 prosent større sjanse for at lesbiske kvinner er venstrehendte eller skriver like godt med begge hender. For homofile menn det 34 prosent større sjanse for det samme.
<B>HETEROFILT HÅRMØNSTER?:</B> Hypotesen til den amerikanske psykologen Richard Lippa er at det er mer sannsynlig at hårverven hos homofile menn går i motsatt retning av klokka. Bildet viser en hårverv som går med klokka.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer