Hva gjør du?

Som siste utvei spør din beste venn om du kan kausjonere for et hus han har på hånda. Du vet han har hatt økonomiske problemer tidligere, men at han har skjerpet seg.

Peter Batta, direktør i Huseiernes Landsforbund: - I utgangspunktet vil jeg stille meg positiv til å hjelpe min beste venn, men det er mange som har tapt mye penger i slike tilfeller. Jeg ville diskutert saken med ham slik at vi sammen kunne finne en løsning {ndash} helst hvor jeg slapp å kausjonere. Vi måtte uansett ha diskutert vilkårene, og kommet fram til en ordning som også sikret meg, som at han eventuelt også stiller huset sitt som pant. Om banken hadde gått med på en slik ordning, er en annen sak. Carsten O. Five, økonomisk rådgiver: - Jeg ville strekke meg veldig langt for å hjelpe ham. I første omgang med å overholde sine forpliktelser. Skulle det likevel bli nødvendig å kausjonere, ville jeg så sant det står i forhold til økonomien jeg har, stille opp. Forutsetningene er at banken informerer den som tar opp lånet om hva det innebærer, og ser til at han er i stand til å betjene det. Dessuten må jeg straks orienteres dersom lånet misligholdes. Det er også viktig å vite at kausjonist kan sette grenser for kausjonen. Siv Jensen, nestleder i Fremskrittspartiet: - Veldig vanskelig. Jeg ville strukket meg langt for å hjelpe. På den andre siden har jeg hørt utrolig mange skrekkhistorier om folk som har kausjonert for sine beste venner og blitt sittende i en skikkelig klemme selv. Hadde jeg hatt nok penger, ville det ikke vært noe problem, men som regel er man gjerne godt belånt selv. Jeg er dessuten ikke så sikker på at det å stille kausjon ville tjene verken vennskap eller egen økonomi. Hva ville du gjort?