Hva gjør du?

En kollega av deg søker ny jobb og har oppgitt deg som referanse. Du synes han er håpløs i jobben, og nå ringer en mulig framtidig arbeidsgiver til deg.

Finn Bjelke, forfatter og radiomann: - Hvis en framtidig arbeidsgiver som jeg aldri kommer til å søke jobb hos, ringer og spør om vedkommende som har oppgitt meg som referanse, så svarer jeg at vedkommende er en prins. Dermed blir vi kvitt skrotingen på jobben, og mine andre kolleger vil kaste palmeblader for mine føtter og salve hodet mitt. Eller noe sånt. Trond Moi, kokk: - Sier ærlig hva jeg synes er vedkommendes svake sider, og hva som eventuelt er de positive. Er det en arbeidsgiver jeg ikke kjenner, ville jeg moderert uttalelsene. Men er det en god venn, ville jeg sagt at han ikke må finne på å ansette denne personen. Eli Strand, reporter i TV 2: - Alt er avhengig av om denne kollegaen er en venn av meg eller ikke. Vennskap står som kjent over det meste, og jeg ville ikke vært den som hindret en venn i å få en etterlengtet jobb. Så er dette en god venn, ville jeg ha framhevet de gode kvalitetene hans eller hennes, for dem er det selvsagt mange av hos en venn. Dersom dette er en perifer kollega, ville jeg nok sagt sannheten, og fortalt at dette ikke var rett person til en slik jobb. Hva ville du gjort?