Hva gjør du?

En god venn er åpenbart på vei inn i en alvorlig depresjon, men nekter å søke profesjonell hjelp.

Afshan Rafiq (27), stortingsrepresentant for Høyre: - I første omgang ville jeg forsøkt å hjelpe vedkommende selv. Jeg ville tatt meg god tid til å lytte slik at hun kunne få snakket om det som var vanskelig. I tillegg ville jeg invitere henne med på hyggelige ting, som en middag ute, slik at hun kunne få en avkobling. Deretter ville jeg forsøkt å overtale henne til å søke profesjonell hjelp, først og fremst ved å fortelle om fordelene det kan ha. Leif Agnar Ellevset (62), direktør i Trygg Trafikk: - I en slik situasjon er det viktig å bruke mye tid på vedkommende. Jeg ville ha vist omsorg, snakket med ham og forsøkt å komme til bunns i problemene. Når vi hadde «spadd oss ned», tror jeg at vi i fellesskap måtte ha blitt enige om en felles plattform som vi kunne jobbe ut ifra. Deretter måtte vi sette oss forskjellige delmål som vi kunne jobbe mot. I denne prosessen ville jeg nok forsøkt å overtale ham til å søke profesjonell hjelp, for i denne sammenhengen er jeg bare en amatør. Gudrun Kløve Juuhl (23), leder i Norsk målungdom - Jeg ville være der for vennen min og forsøke å oppmuntre ham til å søke hjelp. Jeg ville også snakket med felles venner om problemet, slik at vi ble flere som kunne prøve å påvirke ham. Jeg kan i grunnen ikke se noen annen løsning på dette problemet.