Hva gjør du?

Bedriften du jobber i går dårlig, og du får beskjed om at alle ansatte beholder jobben dersom de er villige til å gå ned ti prosent i lønn. Du har nok ansiennitet til å bli sittende uansett.

Geir Schau, biloppretter:{ndash} {ndash}Jeg ville ha driti i de andre. Folk som har klart å skaffe seg en jobb, må være voksne nok til å ordne opp selv, dersom de blir sagt opp. Tenk på folk som har to millioner i lån. Å gå ned ti prosent i lønn vil være nok til å velte hele lasset. Du har ikke noe ansvar for dem du jobber sammen med. De som blir sagt opp, vil du aldri se igjen på julebordet likevel. Solidariteten i Norge er død. Hilde Hummelvoll, programleder:{ndash} {ndash}Jeg mener vi skal gå ned ti prosent i lønn alle sammen. Jeg er et såpass kollektivt dyr at dersom noen skal sitte igjen med høye lønninger, mens andre må gå, mener jeg det er galt. Å redusere lønna er et tiltak man setter i gang før man går til oppsigelser. Vi må alle ta et felles skippertak, og vi kan alle gå ned ti prosent i lønn i en periode mens vi venter på bedre tider, men jeg er glad det ikke er mer enn ti prosent. Finn Bergesen jr., administrerende direktør i NHO Jeg kan ikke skjønne at jeg har noen andre moralske valg enn å gå ned ti prosent i lønn. Dette handler om solidaritet med dem vi jobber sammen med. Det må være reelt at dersom alle går ned i lønn, så redder man arbeidsplassene og bedriften, og at dette ikke bare er et middel fra ledelsens side for å presse ned lønningene. Jeg forutsetter at ledelsen også går ned ti prosent i lønn. Hva ville du gjort?