Hvordan kan jeg bli en leder?

Hver uke svarer Magasinets ekspertpanel på spørsmål som angår deg og meg. Denne uka spør vi arbeidslivspsykolog Karen Kollien Nygaard.

- Det viktigste er å vise at man både kan og er villig til å ta ansvar. Det er artig å være leder når alt går bra og alle har det gøy, men du må også våge å stå i det når beslutningene er upopulære og de du skal lede ikke er enig med deg. Da må du vise at du har mot.

Hvilke egenskaper bør jeg vite at jeg innehar?

- Et svar jeg skulle ønske jeg hørte oftere fra mennesker som ønsker å bli ledere, er at de mener de har trygghet til å stå alene og ikke er avhengige av tilbakemelding fra omgivelsene hele tida. Iblant må du ta avgjørelser der det kan gå lang tid før resultatene kommer. En stor del av det å lede i dag er å lede gjennom endringer. Resultatene av endringene viser seg ikke alltid med det første. Det å ta avgjørelser selv om folk argumenterer intenst imot deg er det mange synes er tøffest.

Hvordan vil det påvirke vennskapsforholdene med mine kollegaer at jeg blir sjef?

- Det er viktig å snakke om vennskapene som ligger der og forventningene dere har til hverandre. Forandringer kommer uansett inn i forholdet og kan bringe skuffelser inn i vennskapet. Tilstrekkelig avstand er en forutsetning for å være leder. Hvis du er for nær de andre blir det vanskelig og ledemåten kan bli kortsiktig. Det er ikke sikkert du vil klare å gi dine venner korreks når det trengs. Gode venner kan også bli gode veiledere. Men du må venne deg til at du ikke lenger vil være inkludert i alt som skjer, og kanskje ikke får de artige mailkjedene som sendes rundt mer.

Hva må jeg tenke på når jeg skal ut og ta en øl med de andre etter jobb?

- Det handler om å beholde tilstrekkelig profesjonell avstand. Ikke snakk for mye med én person, del oppmerksomheten mellom alle som er til stede og nyt alkohol med måte.

På hvilken måte må jeg regne med å møte smisking?

- Det er naturlig at de du skal lede ønsker oppmerksomheten din som leder. En måte å få det på er ved å smiske. Igjen blir avstand viktig. Det er viktig å ha balanserte relasjoner i et team. Prøv å analysere situasjonen, og ta en prat med vedkommende hvis noe blir for voldsomt. Det går an å si at du regner med at hensiktene er gode, men at du helst ikke vil ha all oppmerksomheten. Verbal smisking kan fungere som en verbal bestikkelse. Derfor er det viktig å være bevisst på hva man tar imot.

Må jeg regne med å bli gjenstand for baksnakking?

- Ja. Det å være enige om at sjefen er teit kan være med på å skape teamfølelse. Jeg husker en Hårek-stripe der Hårek observerer vikingene skåle og le, og spør hva de skåler for. Vikingene svarer: Vi er enige om at vi hater deg! Å lede er ofte å stå foran alene. Men du må også huske at det kan hende de elsker deg på sikt. Du kan ikke være den mest populære og den mest effektive samtidig, men det går an å jobbe med toleransen for å tåle å være kortsiktig upopulær. Det hjelper å fokusere framover i tid og se på helheten i arbeidet. Det vil samtidig hjelpe deg til å tenke strategisk.

Hvordan kan jeg løse konflikter mellom dem jeg skal lede?

- Noe av det helt essensielle er å holde seg nøytral, og ikke la seg smitte av en av sidene i konflikten. Du må hjelpe de som er uenige med å bygge bru, eventuelt bistå med å bringe dem dit at de er enige om å være uenige. En leder må heve seg over situasjonen, få oversikt og finne ut hva partene kan enes om. Og du må ikke falle for fristelsen til å få panikk og tenke at det må gjøres noe øyeblikkelig. Friksjon og nærvær av konflikt er en del av hverdagen i arbeidslivet

Hvilke nybegynnerfeil gjør nyklekkede sjefer oftest?

- Mange prøver å være veldig greie og gjøre alle til lags. En annen vanlig feil er å tenke at du kan være oppdatert på alle plan. Hvis du prøver det, vil du gå i spagaten selv og lett signalisere til dine ansatte at du ikke har tillit til dem. De færreste liker en kontrollerende sjef. En tredje nybegynnerfeil er å ville imponere og derfor sette i gang store prosjekter før du har overblikket. Da er det lett å ta forhastede beslutninger og å skape dårlig stemning ved å signalisere at det de andre har gjort før deg ikke er bra nok. Det gjelder å skynde seg langsomt.

Hvordan skal jeg passe på at jeg ikke blir for selvgod eller for glad i å markere makt?

- Noe av det mest smertefulle for en fersk sjef er å klare å bli usynlig. Mennesker som blir rekruttert til slike stillinger er ofte vant til å være stjerna på laget og er ofte eksperten faglig. De belønnes med å bli ledere. Blir du sjef, havner du i en rolle der du må slippe kontrollen og se andre bli stjerner rundt deg. Mange oppfattes som maktkåte fordi de blir dominerende i teamet av frykt for ikke å synes som dyktige. Som sjef må du finne glede i det at teamet gjør det bra og at de du leder skinner og trives.

Hva kjennetegner en lykkelig sjef?

- Han eller hun delegerer oppgaver og har tillit til sine ansatte. Slike ledere kjenner at de har teamet med seg og har tid og krefter til å tenke framover, lytte og rose. Og slike ledere klarer å ta de fryktede upopulære avgjørelsene. Som er nødvendige for at teamet de leder skal levere gode resultater og nå målene sine.

imh@dagbladet.no

<B>SPØR EKSPERTENE:</B> Har du spørsmål, reaksjoner eller innspill til leserne? Kontakt oss på <a href=mailto:imh@dagbladet.no>e-post.</a>
Å LEDE ER OFTE Å STÅ ALENE: Å hate sjefen er noe mange kan være enige om.