Hvordan slår man opp med en venn?

Ekpertpanelet svarer.

- Det finnes mange grunner til å ønske å avslutte et vennskap. Man kan rett og slett ha vokst fra hverandre, det kommer endringer i livssituasjoner som gjør at vennskapet blir mindre viktig. Dette medfører gjerne en gradvis nedtrapping av forholdet. Problemet er størst når det foreligger en reell konflikt til grunn for bruddet, eller at en av vennene er såret. Det å bryte et nært vennskapsforhold kan være like vondt og vanskelig som å bryte med en kjæreste. Mange av de samme reaksjonene mobiliseres og en sorgreaksjon er ofte resultatet. Men også her er det viktig å først undersøke om de opplevelsene vi selv har, stemmer med virkeligheten. Kanskje bunner det hele i en misforståelse som kan oppklares. Hvis dette ikke er tilfelle, vil det stort sett være lurt å være ærlig og stå inne for egne reaksjoner. Hvorvidt direkte konfrontasjoner er veien å gå, vil variere med personer og situasjoner. Noen ganger kan en åpen reaksjon være det beste, men kanskje ikke alltid. Ikke alle kan ta negative tilbakemeldinger på seg selv. Samtidig kan en åpen tilbakemelding noen ganger være nødvendig for å bryte båndene til et uønsket, tidligere vennskap. Det er ingen grunn til å fortsette et vennskap som virker destruktivt og som tapper en for positiv energi.

Er vennskap noen gang virkelig jevnbyrdige?

- Det er stor forskjell på vennskap som bygger på felles barndom eller skolevennskap, og vennskap som bygger på felles interesser eller personlig kontakt seinere i livet. Innholdet og forventningene til vennskapet vil derfor variere, likeledes hvordan vennskapet utspilles. Når det gjelder jevnbyrdighet og hvem som skal ta kontakt vil også variere. For eksempel vil en sjenert og litt tilbaketrukket person godt kunne være venner med en mer utadvendt og aktiv person. Vennskapet vil kunne oppleves like givende for begge, selv om den ene oftere tar kontakt enn den andre.

Vil det være uunngåelig at den ene part tar mer kontakt enn den andre?

- Vennskap vil nesten aldri være matematisk likeverdige når det gjelder hvem som tar kontakt. Det viktige er hvordan partene selv opplever det. Hvem og hvor ofte det tas kontakt vil variere med personenes egenart, og vil også skifte i ulike perioder og livssituasjoner.

Hvor såret har vi rett til å bli hvis en venn oppsøker oss sjeldnere?

- Det kommer an på om vi ser forståelige grunner til at en venn blir fjernere. Det er sjelden særlig lurt å bli sittende og gruble på årsaker uten å forsøke å finne ut av dem. Vi er ofte for redde for å spørre, eller vi tror at vi vet hvorfor - uten egentlig å ha undersøkt. Det er lett å komme inn i onde sirkler hvor vi tillegger den andre følelser eller reaksjoner som kanskje ikke er reelle i det hele tatt.

Hva er tegnene på at vennskapet er i ferd med å endre seg?

VENNSKAP ENDRER SEG: Det er ikke alle som kan ta negative tilbakemeldinger på seg selv, sier Fanny Duckert. Foto: freeparking/Flickr/Creative Commons
VENNSKAP ENDRER SEG: Det er ikke alle som kan ta negative tilbakemeldinger på seg selv, sier Fanny Duckert. Foto: freeparking/Flickr/Creative Commons Vis mer

- Vanlige tegn på mindre interesse er at den andre tar sjeldnere kontakt eller er vanskeligere å mobilisere til felles aktiviteter. Han eller hun viser mindre interesse for ditt liv og opplevelser, endrer tema hvis du snakker om deg selv, eller blir fjern og uinteressert, kanskje også mer utålmodig. Det kan også hende at han eller hun blir mer åpent kritisk overfor dine valg eller handlinger.

Hvordan utvikler vennskap seg med åra?

- Vi forandrer oss gjennom hele livet. Dette vil også påvirke våre vennskap. Over år vil det skje utskiftninger, og de vennskapene vi holder på vil endre karakter etter hvilke livsfaser vi er i. Familieetablering og småbarnsfaser vil for eksempel mobilisere andre typer vennskap enn singelperioder. Nyetablerte kjærlighetsforhold er en prøvelse for vennskap, preget som de er av intens, selvopptatt tosomhet for de nyforelskede. Samlivsbrudd er også krevende, hvor venner er sterkt påkrevd, men relasjonen fortsatt preget av selvopptatt lidelse hos den havarerte parten. Den gode venn tar alt dette med fatning, og regner med at det hele jevner seg ut i det lange løp.

I hvilken grad skal vi akseptere at partner og barn legger beslag på en venn?

- I vår kultur er det stor aksept for at kjærester og barn legger beslag på venner. Utfordringen blir å finne en balansegang mellom venner og familie. I den moderne verden ser vi en utvikling i retning av at venner i sterkere grad prioriteres enn før. Dette henger sammen med en svekkelse av storfamilien og at samlivsbrudd blir stadig hyppigere. Venner blir derfor oftere den stabile faktor, som er der uansett livssituasjon.

Hva kjennetegner et godt, stabilt og avslappet vennskap?

- Det gode vennskap vil være fleksibelt med stor aksept av hverandres forskjeller. Det vil ha plass for ulike livssituasjoner og faser. Åpenhet og mulighet til å snakke om vanskelige temaer vil ofte være en viktig faktor. Gode vennskap er ikke alltid avhengige av at man må sees så ofte. Det viktige er at man vet at den andre finnes og at kontakten er der i det øyeblikket man møtes igjen. Gode vennskap kan også være bygget på at man har en felles interesse som deles og som gir inspirasjon, selv om man ellers lever svært forskjellige liv.

Hvordan signaliserer vi til venner at de er for krevende eller slitsomme? - Noen ganger opplever vi at venner blir for egosentrerte eller dominerende. Dette kan være vanskelig å håndtere. Vi er redde for å såre eller miste vennen helt. Selv om det enkleste ofte er å trekke seg unna, ikke ta kontakt eller å komme med unnskyldninger for ikke å stille opp på felles aktiviteter, er ikke dette alltid gode løsninger i det lange løp. Det er derfor ofte nødvendig å ta det direkte opp med den det gjelder. Viktig er det imidlertid å ta ansvar for egne følelser og reaksjoner, og unngå å anklage den andre. Det er stor forskjell på å si at «jeg blir sliten og føler meg lite sett» og å si at «du er slitsom og overkjørende».

Forsidefoto: meyshanworld/Flickr/Creative Commons