Hvorfor får ikke katolske prester ha sex?

Sølibatet debatteres.

TRE TIMERS REFLEKSJON omkring spørsmålet var det paven trengte. Så ble det før helga klart at sølibatkravet opprettholdes for prester i den katolske kirken.

Det er en opprørsk erkebiskop som har satt i gang samtalene om sex i Vatikanet. Emmanuel Milingo i Zambia har nemlig ordinert tre gifte, amerikanske menn til prester. Selv giftet han seg med sin sørkoreanske kone i 2001, før han ble lyst i bann.

Milingos bevegelse Married Priests Now, gir ikke opp. I desember møtes rundt 1000 katolske prester i New York for å fortsette arbeidet for å få lov til å være prester og gift samtidig.

Det er ikke bare den utstøtte zambiske prestens gruppe som kjemper. Nylig demonstrerte fader Giuseppe Serrone, grunnleggeren av Organisasjonen for gifte prester, på Petersplassen i Roma for det samme, ja, sex.

Men pave Benedict XVI (79 og selvsagt ugift) holder hardt på kravet, til tross for at det er mangel på prester i den katolske verden. En av grunnene kan være sølibatet. Det ligger dypt i den menneskelige natur å søke både kjærlighet og sex.

DE FLESTE RELIGIONER har påbud om en eller annen form for sølibat. I islam er man seksuelt avholden under ramadan, altså mens man faster. Når sola går ned, er det lov med mat og lakengymnastikk.

I bloggen Balkongen ble det nylig oppklart hva som er korrekt onani under ramadan. En fortvilet troende i Iran hadde fått utløsning etter å ha blitt opphisset av å snakke med en kvinne i telefon. De lærde svarte at det var greit, så lenge han ikke hadde tatt denne telefonen med kvinnen med sikte på utløsning.

For sekulære nordmenn kan sølibatet virke enda underligere enn mentalbildet av mannen som krøker seg over telefonrøret i Teheran. For troende er det imidlertid alvorlig, antakelig mest av alt for katolske prester.

Hvorfor får ikke katolske prester ha sex?

- Sølibatet er en svært gammel skikk som går tilbake til Jesu tid. Sølibatet har alltid vært sett på som et ideal for prester, en ærverdig tradisjon som er teologisk og åndelig nært knyttet til hva det vil si å være prest, selv om man også har og har hatt gifte prester, sier sogneprest Frode Eikenes i St. Olav domkirke i Oslo, til Dagbladet.no.

Han lever selv i sølibat, og synes det gir ham et nærere forhold til menigheten, terskelen for å kontakte prestene blir lav og tilliten høy. For ham er det vanskelig å se for seg en kombinasjon av prestekallet og familieliv.

- Det å være prest skal ikke ses på som et yrkesvalg. Det handler om et kall fra Gud, å identifisere seg med Kristus i det liv man lever og den oppgaven man gjør for folk. Man skal være helhjertet, og derfor er man kommet til at det å være prest faller sammen med å gi sitt liv fullt og helt til Gud og kirken uten reservasjon, sier Eikenes.

Sølibat betyr \'ugift\' eller \'en som lever alene\'. For de fleste oppfattes sølibatkravet også til å gjelde masturbasjon, man skal leve i kyskhet.

- Vi avgir ikke noe kyskhetsløfte. Sølibat betyr rent teknisk å ha avlagt løfte om å ikke gifte seg, og som en konsekvens betyr det at man også lever i kyskhet. Alle som ikke er gift skal leve i kyskhet og sex utenfor ekteskapet er og forblir en synd, det følger implisitt av budene, sier Eikenes.


BEGRUNNELSENE FOR SØLIBAT
 i den katolske kirke er flere, og hva som vektlegges kommer an på hvem du spør. Fra religiøst hold snakker man gjerne om hellige, tradisjonelle motiv. Det er ikke så vanlig å fokusere på det man forsaker, sølibatet omtales heller som en gave, og som en mulighet til å fokusere kreftene sine på andre ting enn kjønnsdrift.

En vanlig begrunnelse for livslangt sølibat er at presten, munken eller nonnen skal være fri for forpliktelser som kan avspore ham eller henne fra den primære, religiøse oppgaven. Det er ingen lov, men kirkelig sedvane. Opphavet finnes i ulike bibelvers, ifølge Katolsk.no:

Herrens ord om å gjøre seg uskikket til ekteskap for himmelrikets skyld (Matteus 19,12), løftet om evig liv til den som har forlatt sin hustru for himmelrikets skyld (Lukas 18,29), apostelen Paulus\' ønske om at alle skulle være som ham (1 Korinterbrev 7,7) og hans ord om at bare den ugifte er i stand til å gi Herren sin udelte hengivenhet. (1 Korinterbrev 7,32).

Under reformasjonen la Luther og hans støttespillere frem andre bibelvers, som de mente talte imot sølibat. I den protestantiske kirken har aldri prestene hatt sølibatkrav.

Også i den katolske kirke er sølibatet en såkalt gave som ikke alltid vært der. Apostelen Peter, for eksempel, alle pavers far, må ha vært gift, for svigermoren hans er med i evangeliene.

- Peter var en av dem som var gift. Det er også stor sannsynlighet for at han levde som bror og søster med sin kone. Flere ting tyder på at det å leve avholdende for prester går helt tilbake, muligens også selv om man var gift, men det er vanskelig å si. Sølibatet har hatt en sterk tradisjon fra begynnelsen av, sier Eikenes.

MOTSTANDERNE av sølibatet, og av dem finnes det en del av i kirken, vektlegger gjerne verdslige grunner for innføringen av sølibatet på slutten av 1000-tallet. I Bibelen har gjerne mennene flust av kvinner, og i den jødiske Tanakh mener man fire koner er fornuftig for prester.

Fram til middelalderen kunne prestene ha både elskerinner og koner, til og med mange av hver. Den katolske kirke har krevd sølibat av sine prester siden 1074, ifølge Store norske leksikon. Men iherdige sølibattilhengere trekker dette i tvil. De vektlegger at helt fra apostlenes tid forlot de fleste familiene sine for å følge Kristus.

Det finnes også flere holdepunkter for at man med forsøksvise arrangement forsøkte å innsnevre kjønnslig omgang også før det, men det ble aldri gjennomført systematisk.

I 306 ble det klart at en prest som ligger med kona kvelden før preken mister jobben. Samme århundre ble det bestemt at prester ikke kunne gifte seg etter ordinasjon. Og pave Siricius, han forlot kona si for å bli pave, samtidig som han bestemte at prester ikke lenger skulle ligge med ektefellene sine.

«Ingenting drar så kraftfullt en manns sjel ned som omfavnelsene fra en kvinne,» sa St. Augustin i 401.

Og slik gikk det framover, med stadig små skritt vekk fra skrittet. En av pavene mente at alt seksuelt begjær var syndig i seg selv. En annen av dem, Pelagius II, bestemte seg i 580 for å ikke legge seg bort i det så lenge presten ikke lot kona eller barna få arve eiendelene hans.

Gjennom middelalderen var prestene ofte gift, og svært få levde i sølibat. Så kom det vanskelige 1000-tallet, med nye, kraftfulle kyskhetsidealer.

I 1074 sa pave Gregor VII at alle som skulle ordineres måtte avgi sølibatløfte først. Etterfølgeren, Gregor VII, opprettholdt dette kravet, han sa at «prester først må flykte fra hemskoen konene.»

I 1139 gikk pave med det kanskje passende navnet Innocent II mer drastisk til verks. Alle ekteskap som prester hadde inngått ble kjent ugyldig. Alle nye prester måtte skille seg fra konene sine.

Det hadde mye med penger å gjøre, kanskje mer enn nye moralidealer. På Katolsk.no heter det at det noe som «hang sammen med den geistlige motivasjon for sølibatet, var bekymringen om at kirkegods kunne komme på fremmede hender ved det at det gikk i arv til familiemedlemmer.»

- Det kan nok ha vært med på å styrke pavens ønske om å innføre sølibatet, men man kunne ikke ha gjort det om det ikke hadde en åndelig tradisjon. Det er et komplisert bilde. Det viktigste er at sølibatet har en åndelig begrunnelse, kirken fant ikke dette på for at man skulle stikke av med hus og eiendom, men det kan ha vært en tilskyndelse, sier Eikenes.

Samtida var dessuten påvirket av moralske strømninger, tenkere mente at kroppen var skitten og man kunne bli mer åndelig ved å unngå seksualitet.

SELV OM det nå endelig ble slått fast at sølibat var kravet, fortsatte mange å gifte seg og fikk barn i århundrene etterpå. I det 14. og 15. århundret ble sølibatsbudet ikke overholdt. Problemet var igjen at geistlige levde med elskerinner, ettersom de ikke kunne inngå ekteskap.

På 1900-tallet har det kommet visse innrømmelser om at \'sex kan være bra og hellig\' (pave Pius XI i 1930), og 60-tallet brakte visse dispensasjoner fra kravet.

I den katolske kirken kan man i dag være gift prest om man ble ordinert som protestantisk prest først. Man kan også være prest og love å ikke ha kjønnslig forhold til kona si resten av livet. Det kan man for eksempel oppnå ved at gifte par går i kloster hver på sin kant.

I den katolske Østkirken tillot man ekteskap før ordinasjon, og det har de fortsatt med fram til i dag.

SKANDALENE har rammet den katolske kirken opp gjennom årene, som pedofili og andre utilsiktede konsekvenser av sølibatløftet, og homofile forhold mellom prester.

Det har holdt debatten rundt sølibatet varm. Sexskandalene i kristne menigheter i USA skaper stadig uheldig publisitet blant annet for den katolske kirken. Mange fremhever at det å tillate ekteskap kan være en løsning på disse problemene.

"Katolsk prest" skal være yrket med flest HIV-smittede. I 2000 undersøkte Kansas City Star saken. De sendte ut spørreskjema til 3000 prester, hvorav 800 svarte.

58 prosent sa de kjente minst en prest som var død av AIDS, 32 prosent sa de kjente en prest med HIV. 15 prosent av dem som svarte oppga at de var homoseksuelle, 5 prosent kalte seg biseksuelle.

ABC News

intervjuet en anonym, homofil, HIV-smittet prest i forbindelse med saken.

Undersøkelsen ble kraftig imøtegått av kirken, som avfeide den som statistisk uholdbar fordi så få hadde svart.

- Sexskandalene har ødelagt utrolig mye for prestenes tillitt, det er skammelig at prester kan oppføre seg slik. Jeg tror ikke man kan si at det direkte har noe med sølibatet å gjøre, at sølibatet i seg selv får folk til å bli pedofile eller homofile, men indirekte muligens. Prestekallet kan bli et skalkesjul, man får ubegrenset tillit fra mennesker. I en del katolske kulturer har det å være prest høy status, kritikk har vært vanskelig. Man kan derfor tenke seg at en person med pedofile tendenser vil kunne bruke presteskapet som en arena der man kan omgås barn naturlig, sier Eikens.

Han tror heller ikke at sølibatkravet er årsaken til mangel på katolske prester i verden.

- Fram til 1960 var det overskudd av prester, også da var det krav om sølibat. At det er blitt mindre prestekall i enkelte land, i Europa og i USA, tror jeg har med sekulariseringen og avkristningen å gjøre. Det er en krise for troen i Europa, om troen hadde vært sterk nok hadde vi hatt kall. Norge er et lite lyspunkt i Europa. Her har vi mange prestekall, avslutter sognepresten.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

OPPRETTHOLDT SØLIBATKRAVET:</B> Forrige torsdag møttes de geistilige i Vatikanet for å diskutere hendelsene rundt den zambiske biskopen som har brutt sølibatkravet. Den katolske kirken understreket at det ikke var selve sølibatkravet som var oppe til diskusjon, men det ble i alle fall bekreftet at det står ved lag.
GIFTET SEG:</B> Emmanuel Milingo giftet seg med Marie Sung i 2001. Vielsen ble forrettet av den omstridte sørkoreanske <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Reverend_Moon">pastor Moon</a>. Etter det ble den katolske biskopen lyst i bann, men senere <a href="http://www.rickross.com/reference/unif/unif190.html">tatt til nåde</a>.
KJEMPER MOT SØLIBATKRAVET:</B> Siden har Milingo, her sammen med kona, kjempet for at Vatikanet skal fjerne sølibatkravet for prester. Bildet er fra en tale han holdt nylig i USA på en konferanse for gifte, katolske prester.
STÅR PÅ KRAVET:</B> Pave Benedict XVI har ingen planer om å fjerne sølibatkravet, som ble innført i kirken i middelalderen.
<B>TILLATER EKTESKAP:</B> En munk og en nonne hånd i hånd i Ukraina. Den ortodokse kirken tillater en del av prestene sine å gifte seg og få barn.
BRUKER KREFTENE PÅ GUD:</B> Men i den katolske kirke mangler det prester. Mange mener årsaken er sølibatkravet.