I fritt fall

Denne uka sa SAS-sjefen Jørgen Lindegaard (54) opp 2700 ansatte til. Dermed er han oppe i 6200.

Har du noen gang hatt sex med noen på arbeidsplassen? I så fall, var det godt? Er flyvertinner virkelig så bra som det ryktes? DEN MEKTIGE KONSERNSJEFEN I SAS, Jørgen Linde-gaard har vært på snartur i Norge. Klokka 07.50 landet SK1497 på Gardermoen, bare fem minutter forsinket. I flytogsfart gikk novemberdagen, der det ene møtet ble avløst av det andre. Det var redaktører, TV2, reisebyråer, Jon Gelius, Victor Norman og ikke minst et nettmøte med VGs lesere. Der fikk han kjørt seg. Nå, bare timer før SK1488 flyr ham tilbake til Stockholm, er det Magasinet som har fått sin tilmålte tid. Budskapet er det samme: {ndash}Det er tøft. Flymarkedet er endret, og vi må tilpasse oss. Produktiviteten må høynes. Han er på hjemmebane. Vi sitter på toppen av SAS-hotellet, som bare er en ørliten del av det enorme konsernet han er satt til å styre. Bartenderen som setter en øl foran ham, er én av 35000 ansatte. Det er vanvittig mange. Altfor mange, mener Lindegaard. {ndash}SAS er blitt en stor, tung, byråkratisk organisasjon det må ruskes opp i. Det er derfor vi nedbemanner. Alt med det ene formålet: Å tilpasse oss konkurransen som finnes på markedet, sier han på et forbausende forståelig dansk. Hvem i all verdens navn og rike har bestemt fargen på kaffekannene? Den personen burde vært uten jobb! SVAKSTRØMSINGENIØREN Jørgen Lindegaard fra lille Haslev på Sjælland har ikke hatt det enkelt i sjefsstolen han satte seg i 8. mai 2001. Etter knappe to måneder ble flyselskapet idømt en rekordstor bot på 291 millioner kroner for ulovlig prissamarbeid med konkurrenten Maersk. Og så var det 11. september, dagen da hele verden fikk kollektiv flyskrekk. Og mandag 8. oktober kolliderte SK686 med et småfly i Milano, den verste ulykken i SAS\' historie, der 118 mennesker omkom. Og i år begynte det med et kvartalsunderskudd på over en milliard kroner. {ndash}Hvor mange ansatte var det da du begynte i SAS?{ndash}Det er ikke et relevant tall, sier Lindegaard vennlig irettesettende. {ndash}Nei vel?{ndash}Fordi SAS er et helt annet selskap enn da jeg begynte. Vi har kjøpt opp og solgt ut. Hvis du spør om hvor mange vi har måttet si opp siden krisen for alvor satte inn etter sommeren 2001, er svaret 3500. Denne uka ble det meldt at ytterligere 2700 må forlate konsernet. {ndash}Hvor mange runder med nedskjæringer er det igjen nå?{ndash}Det er selvfølgelig et godt spørsmål. Vi har vært gjennom den første reduksjonen, det vi internt kaller plan A. Så var det plan B, som ble lagt fram denne uka. Så kan man spørre seg: Er det nok? Og svaret er: Det kan vi ikke vite. Fortsetter yielden å gå ned, er det ikke det. «Yield» er et ord som gjerne går igjen i intervjuer med Jørgen Lindegaard. {ndash}Det er gjennomsnittsinntekten per sete. Vårt samlede kundetall i dag er det samme som for ett år siden. Men kundene betaler mindre for sine billetter. Og da er det to måter å kompensere det på: Vi kan selge flere billetter i og med at vi fremdeles har et snitt på 30 prosent ledige seter per fly. Men det er vanskelig. {ndash}Og da er det andre nedbemanning?{ndash}Ja. Eller på annen måte få omkostningene ned, sier han. Men ting tar tid. Spesielt i SAS. {ndash}Alt tar tid. Å innføre en ny rute i SAS tar mellom ni og tolv måneder. Andre selskaper gjør slikt på to{ndash}tre måneder. I SAS er vi meget opptatt av at alt skal gjennomprøves og analyseres. Fordelen er at vi sjelden gjør feil når vi implementerer noe. {ndash}Men? {ndash}Noen ganger må vi være kjappe. Og en slik fleksibilitet har vi ikke i et system som SAS. Hvorfor er du så jævla teit!!??!! Du er en liten satan!! Gi meg billigere flybilletter London{ndash}Gardermoen!I SOMMER HADDE SVENSKE Expressen og danske Ekstra Bladet en reportasjeserie der SAS ble satt under lupen. Av noen ble Lindegaard pekt ut som det store problemet. {ndash}I en så stor organisasjon vil du alltid finne noen som sier at sjefen er en idiot. Kritikken kom fra ano-nyme medarbeidere. {ndash}Feil mann på feil sted, ble det skrevet?{ndash}Ja, det sjenerer meg ikke. Hadde samtlige aviser i Skandinavia omtalt meg som en idiot, ville jeg nok tatt det tyngre. Men grunnleggende sett vet jeg at jeg kan det jeg skal kunne. I avisartiklene ble han kritisert for å skjønnmale, for stadig å snakke om «den lyse tida som ligger bak hjørnet». {ndash}Jeg er grunnleggende optimistisk. Om det er i min jobbsituasjon eller i aksjemarkedet, så har jeg alltid innstillingen: «Det kan bare bli bedre.» Eller: «I dag blir det nok en god dag». Jeg kan ikke minnes en dag hvor jeg har kjørt til arbeid i dårlig humør. {ndash}For en velsignelse.{ndash}Ja. Nå har jeg hatt halvannet år med motgang. Og hvis man ikke hadde et sinn som mitt, ville man nok blitt trist. Jørgen Lindegaard blir kalt en kommunikator. En gang sa han sågar at hans hobby er å møte mennesker.{ndash}At det er min hobby? Nja, det vet jeg ikke. Dagen jeg har hatt i dag {ndash} noen vil si at det må da være forferdelig å treffe så mange mennesker. Jeg synes det har vært hyggelig. Jeg er kanskje, hva heter det? Selskapssyk! Jeg elsker å fortelle om hva SAS står for, hvorfor vi gjør det vi gjør.{ndash}Du er som en politiker?{ndash}Det kan nok minne om det, men vi har et smalere program og er mer målrettet. Og nå er han i gang med å kommunisere. Noe motvillig om leiligheten i Gamla Stan hvor han bor med sin lektorkone Birthe, om seilbåten, en Knarr, om de to voksne barna, om Jaguaren. Men villig om årslønna på sju millioner, om en 11 kilos laks han tok på flue i Finnmark, og om hvor godt SAS klinger i utlandet. {ndash}En gang i året flyr jeg til alle våre destinasjoner: Bangkok, Beijing, Singapore. Møter medarbeidere og kunder. Og da merker man en fundamentalt annerledes holdning enn her hjemme. Der ute er vi bare et av mange selskaper...{ndash}Her snakker vi bare om det arrogante SAS som alltid er forsinket?{ndash}Her hjemme er vi store, og ingen liker de store. Her er vi selskapet som tar for høye priser...{ndash}Og som spiser opp Braathens?{ndash}Ja, slike ting. He he. En profet er aldri elsket i sitt hjemland. PÅ VG-NETT FIKK LINDEGAARD spørsmål om hvorfor han ikke tar bedre vare på sine ansatte. {ndash}Å ta vare på sine ansatte betyr også å sørge for at det finnes en virksomhet om fem og ti år. I valget mellom å si farvel til noen medarbeidere nå eller veldig mange om noen år, er jeg ikke i tvil.Og når det gjelder sex på arbeidsplassen? Har han hatt det?{ndash}Ja! Mange ganger, og det har alltid vært kjempefint. hallgeir.opedal@dagbladet.no