I seng med fienden

Hvem tør sove sammen med sin argeste konkurrent?

-  VI OPERERER IKKE med noen rang hjemme hos oss, påstår advokat Harald Stabell. Han kommer likevel ikke unna det faktum at kona Anne-Mette Dyrnes blir hans «sjef» når hun tiltrer stillingen som lagdommer i Borgarting lagmannsrett til høsten. Som dommer og forsvarsadvokat har de to ulike roller.

Dyrnes har tidligere vært spesialetterforsker for Økokrim og de siste to åra seniorrådgiver i Justisdepartementet. Også som statsadvokat i økonomiske saker kom hun i habilitetsproblemer med sin mann, Harald Stabell.

-  Men vi kommer aldri til å møtes i rettssalen. De alminnelige reglene om dommeres habilitet setter en stopper for det, understreker Anne-Mette Dyrnes. I det øyeblikk Stabell er forsvarer for sakens tiltalte, erklæres Dyrnes inhabil og er ute av dommerrollen.

I en mindre lagmannsrett kunne det blitt vanskelig at en så hyppig brukt forsvarer som Stabell stadig skulle skape habilitetsproblemer for dommerne. Men siden Borgarting er landets største, med 54 faste dommere, blir det neppe tilfellet. De to erfarne juristene har ingen problemer med å akseptere habilitetsreglene. De vet de ikke kommer til å forsnakke seg eller lekke taushetsbelagte opplysninger på hjemmebane. De har mange års praksis som «sleeping partners» med ulike roller.

I DET PRIVATE NÆRINGSLIV er rollene ikke like klart definerte, og faren for lekkasje og spionasje fra en betrodd livsledsager i en konkurrerende posisjon kan være til stede.

-  Jeg hadde en klient som sa rett ut at han muligens kunne tilgitt at kona var utro, men ikke dersom hun hadde misbrukt sensitiv informasjon mot bedriften hans. Det ble ansett som et større svik, sier rådgiver Kåre Nygård ved Familiekontoret i Arendal.

I et annet tilfelle møtte han et par som jobbet i konkurrerende selskaper, i en hard kamp om markedsandeler. Da uttalte mannen med et sukk: -  Jeg skulle ønske jeg kunne gå i seng med fienden uten å risikere å bli skutt!

Nygård sier han sjelden hører om at profesjonskonflikter ødelegger ekteskap, og at det er andre grunner til at samliv ryker.

Oftest handler det om uenighet rundt prioritering av tid.

-  Hvilket råd kan du gi par som er engasjert i motstridende jobber?

-  Blir forholdet anspent og fylt av mistillit, er det ikke til å leve med. Skal man dele seng med «fienden», er det helt nødvendig å ha en innbyrdes respekt og en felles innstilling til at dette skal vi klare. Det må være lettere å bytte jobb enn partner, sier Nygård.

FØRST VAR DE KOLLEGER i P4, så tok Anne Røkenes utfordringen og ble Jon Berges konkurrent da Kanal24 skulle starte. Det startet med en bitter kamp om konsesjoner og kanaler, og selv om ting har roet seg, er konkurransen stor. Anne og Jon har vært kjærester i fem år og føler ikke forholdet truet.

-  Vi deltar i den samme krigen, men på forskjellige arenaer! sier Røkenes. Hun er analysesjef i den nye radiokanalen og jobber mye mot styre og ledelse, mens Berge har vært nyhetssjef til han denne uka fikk tittelen magasinredaktør i P4. Begge er overbevist om at de jobber i Norges beste radiokanal.

-  Det gjelder å stå opp først om morgenen og stille alle radioer på P4, ler Berge. Begge innrømmer at de må legge bånd på enkelte samtaleemner.

-  Vi har laget noen prinsipper som gjør det vanskelige enkelt, sier Røkenes.

-  Det betyr at Jon ikke trenger å vite noe internt om Kanal24 fra meg. Det han vet, skal han enten ha lest eller hørt fra andre. Men jeg savner å fritte ham ut om radiofaglige spørsmål. Er ikke sikker på om han gir ærlige svar.

Jon synes at Anne har vært «irriterende lojal», for han har fått vite mer av arbeidskollegene hennes enn av samboeren.

-  Jeg er et utpreget konkurransemenneske, for meg er det viktig at Kanal24 lykkes, sier Anne. -  Jeg trenger ikke gjøre meg interessant for Jon på den måten. Da holder jeg heller kjeft.

Taushetsplikten gjelder begge veier. Overhører man samtaler eller kommer over papirer som ikke er ment for andres innsyn, kan man lukke ører og øyne.

-  Vi må ha full respekt for hverandres områder. Det handler om trygghet og tillit, sier Jon Berge.

-  Dessuten er det bare en jobb, sier Anne Røkenes.

OGSÅ I POLITIKKEN HENDER det at kjærligheten krysser partienes skillelinjer. Det er snart tre år siden Nei-dronningens sønn, Erik Lahnstein, giftet seg med Ap-representanten Synnøve Konglevoll fra Tromsø og dannet en tidlig rødgrønn allianse. Paret sier at de stoler blindt på hverandre, men at de er nøye på å beholde sin egen integritet.

-  Partifeller skal vite at vi er til å stole på. Og at vi slett ikke deler alt vi har opplevd når vi kommer hjem, sier de.

-  Det skulle vært mer klining på tvers av partigrensene! Mange ville hatt mye glede av det, påstår Lahnstein og klapper fornøyd på Konglevolls struttende mage. Paret er klar for barn nummer to, etter alle solemerker en lillesøster til Eivind på 16 måneder. Pappa Erik er bare på besøk på Stortinget, der kona er i ferd med å avslutte sin andre periode og planlegger et nytt yrkesliv. Selv er han stadig aktiv i Oslo Sp ved siden av jobben som utredningsleder i Norges Rederiforbund. De innrømmer at interesseområdene spriker på noen områder.

-  Hadde jeg sittet i finans-   eller næringskomiteen kunne det blitt et problem, men i energi-og miljøkomiteen har vi ikke kommet i konflikt, sier Konglevoll, som synes det er en fordel at begge er interessert i politisk arbeid.

-  Vi deler et sterkt samfunnsengasjement og har mange felles grunnverdier. Og heldigvis følger han meg i rovdyrpolitikken, sier hun.

-  La oss si at jeg er mer utydelig, retter Lahnstein.

Synnøve innrømmer at hun liker dårlig å ta imot gode råd fra Erik.

-  Han er mannen min, han skal trøste og rose, ikke være kritisk og analytisk, sier hun.

I ARBEIDSLIVET FINNES det ledere som misliker at ansatte har ekteskapelige allianser -  enten det er i konkurrerende virksomhet eller innen bedriften. Men det finnes ingen lovhjemmel for å si opp folk på slike grunnlag. Det fastslår Henning Jakhelln som er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

-  Det har ikke vært plagsomt mange arbeidsrettssaker rundt denne problematikken, men det finnes en dom fra 1939 som sier at det ikke er lov å si opp folk fordi de er gift med én i samme bedrift.

-  I dag er det ikke tvil om dette. Ei heller om ektepar arbeider i konkurrerende bedrifter, sier Jakhelln.

-  Dagbladet har jo selv skrevet at arbeidsplassen er landets største sjekkested. Folk finner hverandre på jobb. Og det er jo koselig. Problemet begynner når ektefellene eller kjærestene begynner å bli sure på hverandre. Da kan det bli vanskelig for arbeidsgiver, men det er fremdeles ikke grunnlag for å si opp noen av dem. Det er her kreativitet og personalbehandling kommer inn. Og det er på denne måten slike saker oftest blir løst, sier Jakhelln.

FRA AVISBRANSJEN tar vi et nærliggende eksempel om et par som er i samme båt til og fra jobb, men tilhører hvert sitt avishus i Akersgata. Journalist Nina Schmidt i VG og fotograf Jacques Hvistendahl i Dagbladet sov for noen år siden med to inngående linjer på soverommet - en VG-telefon og en Dagbladet-telefon. Når noe skjedde i Follo-regionen, sør for Oslo, var det sannsynlig at den ene, eller kanskje begge, kunne bli oppringt.

-  Det var ikke så lett å sove videre når den andre dro på utrykning! Hadde man rett til å varsle egen avis om at noe var på gang? hendte det de spurte.

I dag har begge jobber utenfor den daglige nyhetsstrømmen, men den gang begge jobbet i nyhetsavdelingen, kunne det komme til konflikter, som da paret var på vei til jobb i samme bil og kom opp i en stor ulykke. Jacques stoppet, fotograferte og ringte til avisa. Det var Dabladets bil og mobil, og Nina ble nektet å låne telefonen!

-  Det er telefonkiosk på Oppegård, sa fotografen kaldt.

-  Heldigvis var VG alt på stedet, og jeg fikk kjøre med dem til jobben! sier Nina, som syntes ektemannen var vel kjip. Men han syntes det samme om VG da de ringte til Nina og fikk henne til å dra på en utrykningsjobb i familiens bil, som tilhørte Dagbladet.

-  Jeg jobbet på hustaket og så bilen forsvinne! Med mine kameraer i! forteller Hvistendahl. Da Dagbladet ringte om samme sak, sto han uten bil og utstyr.

Deretter var regelen klar: Fruen kan låne bilen til privat bruk, men ikke i VGs tjeneste. I dag er han fotosjef, hun redaksjonell leder i VGs vektklubb.

Begge er glade i avisene sine og synes den de jobber i er den beste. Barna synes de alltid krangler om hvilken som er best. Da sønnen ville ringe inn et tips, ringte han først til Dagbladet, så til VG.

-  Vi stoler blindt på hverandre og har aldri lekket, forsikrer de. De unngår å informere hverandre om interne planer. Mest for å beskytte den andre.

-  Det kan være vanskelig å vite om ting man ikke skal ha kjennskap til, sier Jacques Hvistendahl.

-  Er det komplisert å leve så tett med konkurrenten? Vil dere advare?

-  Nei, sier Nina Schmidt.

-  Det er egentlig ganske morsomt også. Litt krydder i tilværelsen!

Kolleger ble konkurrenter: Først jobbet Anne Røkenes og Jon Berge sammen i P4. For to år siden gikk hun over til konkurrenten Kanal24. - Vi er i samme krig, på ulike arenaer, sier de.
Følge til jobben: Fotosjef Jacques Hvistendahl i Dagbladet og journalist Nina Schmidt i VG har opplevd problemer på utrykning. Men det var før.
Rødgrønn allianse: Synnøve Konglevoll og Erik Lahnstein har mange felles verdier. Men kritiske råd fra ektemannen liker stortingsrepresentanten ikke.
Jobb i samme hus: Harald Stabell og Anne-Mette Dyrnes har delt seng i mange år. Fra høsten får de forskjellige roller i Oslo tinghus - hun som lagdommer, han fortsetter som forsvarsadvokat.