Jager jentenes orgasme

Trenger menn seksuell frigjøring?

Les i morgen: - Menn må være avantgarde

VI I DAGBLADET KAN finne på å lage firesiders reportasjer på glanset papir om fancy sexhjelpemidler for kvinner. Og skrive lange og korte og middelslange artikler om klitoris, omtale bøker om kvinnelig kåthet, anmelde feministisk porno og skrive om de nye sextrendene blant unge jenter.

Sexhjelpemidler for menn derimot, er som regel skjøvet bort i små notiser. Og mannens orgasme får på langt nær så mye oppmerksomhet som kvinnens. Ikke så mange oppmuntrende reportasjer om dukker eller ringer heller, selv om de kanskje er like sårt tiltrengt, og nyttige, som sexhjelpemidler for kvinner.

Er det på tide med en ny runde seksuell frigjøring, som handler om menn?

- SIDEN KVINNEFRIGJØRINGEN på 70-tallet har diskusjonen gått høyt om kvinnelig seksualitet, om kvinnelig orgasme, om fraværet av sådanne og sammenhengen mellom den kvinnelige emosjonalitet og seksualitet. [...] De fleste menn i dag har langt mer kunnskap om en kvinnes kropp enn sin egen - ihvertfall hvis de har fulgt sånn noenlunde med i timen.

Det skriver mannsforsker Jørgen Lorentzen ved senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo i boken «Maskulinitet. Blikk på mannen gjennom litteratur og film.» fra 2004.

Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, har funnet noe av det samme:

- Enkelt sagt var mennene mer orientert mot kvinnenes seksuelle nytelse enn mot deres egen. [...] Kvinners seksuelle nytelse - eller hans fantasier om hennes mangel på nytelse - ble det punkt de kretset rundt. En mann beskrev hvordan egen orgasme forutsatte at hun syns det var greit at han kom. Hun måtte gi ham et signal. Han kunne ikke, klarte ikke eller orket ikke komme selv - før han altså hadde prestert overfor henne, skriver Pedersen i boken «Nye seksualiteter», som ble utgitt i fjor.

Boken er basert på omfattende forskningsarbeid gjennom ti år.

PARTNERE SOM NYTER, som er hengivne, tydelige og aktive seksuelt, er noe de aller fleste menn gleder seg over. Kvinners seksuelle frigjøring har endret nordmenns sexliv radikalt, fremfor alt til det bedre, er de aller fleste enige om. Samtidig har den positive oppmerksomheten som har vært rettet mot kvinnelig seksualitet, ikke blitt fulgt av en tilsvarende oppmerksomhet om mannen.

John Nikolaisen, spesialist i klinisk sexologi, mener en god del menn klarer å fokusere på egen seksualitet, mens andre ikke klarer det så godt:

- Vi fokuserer ofte på om menn får det til, men man spør ikke om menns følelser i det seksuelle, hvordan det oppleves. For mange menn er det viktig å være flink, slik målet om den kvinnelig orgasmen viser. Det handler om å være bra nok mann, å være elskverdig, sier han til Dagbladet.no.

Nikolaisen mener man på den måten går glipp av kanskje det viktigste, og flotteste, i den seksuelle relasjonen:

- Det er noe som kanskje er enda mer fascinerende for kvinner enn orgasmen. Og det er at menn viser fram kåtheten sin. Det er veldig flott for kvinner å kjenne at mannen begjærer dem, det er ofte det aller viktigste. Å kjenne at man vil ha hverandre, kjenne at den kroppen vil noe med min kropp, at det er kraft og bevegelse i det. Så kan heller orgasmen komme senere. Maset om orgasme kan ofte gjøre sexen for teknisk. Man blir veldig opptatt av knotten, og lite av annet, og da blir det dårlig sex, mener han.

- VI HAR ET veldig ambivalent forhold til sex i vår kultur. Det er veldig mye åpenhet om det, og veldig mye stigmatisering samtidig. I media kan man for eksempel diskutere om porno er spennende og frigjørende eller ikke, og det finnes nok noen grupper som kan snakke om det også. Men jeg tror ikke det gjelder folk flest. Porno er nok mer skambelagt enn det man kan få inntrykk av i media, forklarer Nikolaisen.

Han mener ideen om at jo mer folk bruker porno, jo mer akseptert blir det, er en myte:

- Ofte kan det være motsatt. Menn ser på det alene, og skammer seg etterpå.

Og skam er et av de viktigste temaene i forhold til menn, dersom man skal snakke om seksuell frigøring, mener han.

- Sånn som det finnes hore/madonna-dobbelthet i forhold til kvinnen, finnes det en lignende ambivalens i forhold til mannen. Vi har kanskje noe sånn som tre typiske roller: den gode «franske» elskeren, og så er det grisen som er den negative og skambelagte rollen, og til sist den gode trygge mannen som er litt usexy, forklarer Nikolaisen.

Han mener vi må ta et oppgjør med dobbeltheten som ligger i disse rollene, og snakke om skammen som utvikler seg tidlig hos en del unge gutter.

DEN NAVNLØSE HOVEDPERSONEN i Hans Petter Blads romandebut «I skyggen av små menn midt på dagen», leter etter den frie kjærligheten. Han arbeider med film og befinner seg i Madrid for å gjøre ferdig et manus som handler om en hendelse fra den spanske borgerkrigen, der en gruppe anarkister inntar en landsby og proklamerer innføringen av fri kjærlighet.

Samtidig innleder han et forhold til spanske Elena, mens kona gjennom ti år, Susanne, er igjen i Norge.

Han lykkes ikke så veldig i jakten, verken på frihet eller frigjøring.

- Boken er på en måte en dobbelt reflekson omkring den frie kjærligheten. Ved at hovedpersonen reflekterer over den, samtidig som livet hans er en slags parodi på den. Fordi han har et forhold og samtidig er gift, plasserer han to andre i ufrie posisjoner. Samtidig som han utviser stor grad av feighet, sier Hans Petter Blad til Dagbladet.no.

Blad har tematisert mannlig seksualitet gjennom sitt forfatterskap. Og forfatteren mener hovedpersonen kan være et eksempel på at det finnes en del emosjonell mark som ikke er vunnet i forhold til menns seksualitet og følelsesliv. Han er opptatt av de mer problematiske sidene ved menns seksualitet:

- Det er vel ikke tvil om at man som mann griper seg i å undres over hva som skjer når fire menn drar med seg en jente inn i en bil og voldtar henne. Hva har man snakket om forut for det? Hva er tanken bak? Det finnes groteske sider ved seksualiteten, hvor offeret ofte er kvinnen, sier han.

Han mener det er bra å ha en politisk agenda som er feministisk orientert i en forandringsfase, og at fokus på kvinnelig seksualitet har vært viktig.

- Men ut av en sånn fase må det komme noe nytt. Jeg liker veldig godt tanken om at vi ikke bare er to kjønn som er diametralt forskjellige, men mange variasjoner over kjønn. (I vitenskapelige miljøer har det lenge pågått diskusjoner der man undersøker hvordan man kan inkludere for eksempel homo- og transseksualitet i diskusjoner om kjønn. Red.anm.)

- Man har litt for lenge diskutert sex som om menn og kvinner ikke tilhører samme problemkompleks, og samfunnssystem. Men de er jo helt sammenvevd, fortsetter Blad.

- Men trenger menn en seksuell frigjøring?

- Jeg protesterer mot problemstillingen. Enten er den for omfattende - for du må presisere hvilke menn du snakker om. Eller så er den for snever, fordi den bryter med min tese om at man må se forbi ideen om at kjønnene er essensielt ulike, og snakke om seksualitet i forlengelse av en kultur hvor vi er tematisk sidestilt, sier han.

SEKSUELL FRIGJØRING FOR MENN. Kanskje vil noen frykte at det innebærer at gesjeftige damer eller feministiske menn pålegger mennene følelser og samværsformer. Samtidig forteller forskerne om hvordan det ordløse, stereotype seksuelle mannlige rommet er et ensomt sted:

- De som har den mest stereotype måten å være mann på, er de som ofte har mye å bevise, som ikke har så mye makt. Denne mannen signaliserer kanskje at han er maskulin ved å skyte på elg med gevær. Men jeg tror en del menn som holder på stereotype roller er litt ensomme. De kan aldri fortelle andre at de ikke lever opp til idealene. De kan aldri dele nederlagene. Dermed blir de ensomme i sin streben etter å være en slags supermann i senga. De tror ofte de er alene om å komme til kort i senga eller på arenaer i livet. Ved å kunne snakke høyt om nederlag, kan menn oppleve at de ikke er alene om å ikke være perfekt, de kan slippe ned skuldrene og leve mer avslappet, sier Nikolaisen.

Han forklarer at det å ikke alltid klare å tilfredsstille en partner, er en av tingene man ikke snakker om.

- At man er ikke er kåt så ofte som man ønsker, at man kommer for tidlig med den kvinnen man helst skulle ønske man var utholdende med, at man ikke klarer å elske 17 ganger på en natt, det er noe de fleste opplever, og som bør snakkes om, sier han.

NIKOLAISEN MENER det er viktig å se på hvordan små gutter, og ungdommer, lærer om seksualitet og oppdager seg selv.

- Det begynner når man er liten. Jenter lærer tidlig om reproduskjon, gutter lærer det sent. De lærer tidlig at tissen er god å ta på, og at den er tydelig. Men man bør fortelle små gutter at de har frø og kan lage barn, det bidrar til å gi dem identitet, og viser at kroppen deres kan skape noe.

- En annen viktig ting er å snakke med unge gutter om at tenåringsguttekulturen er preget av mye skryt. Mange skryter på seg flere partnere, og langt tidligere debut, enn de egentlig har hatt. Og da får man også en ensomhet. Man tror man ikke er bra nok, og så må man skryte selv, og tror samtidig at man er dårligere enn standarden. Man blir fanget av det. For meg personlig var det godt å komme på universitetet og få tilgang på tallmaterialer som viste at normal debutalder var langt høyere enn det jeg hadde fått inntrykk av i mitt ungdomsmiljø, sier Nikolaisen.


FOR DET ER KANSKJE
ikke så farlig om den harde, utholdende og tøffe mannen som tilfredstiller en hungrende klitoris, også er ensom, føler seg mislykket og litt presset innimellom.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

ER DET MANNENS TUR? Trenger han seksuell frigjøring?
OPPTATT AV KVINNER: - De fleste menn i dag har langt mer kunnskap om en kvinnes kropp enn sin egen, skriver Jørgen Lorentzen.
FORSKER PÅ SEX: Willy Pedersen.
TRENGER MENN SEKSUELL FRIGJØRING? - Jeg protesterer mot problemstillingen. Den er både for omfattende - og for snever, mener Hans Petter Blad.
IKKE SÅ STAS: Sexhjelpemidler for menn.
ENSOM: Menn som holder på stereotype roller kan fort bli litt ensomme, mener ekspertene.
- VIS HENNE BEGJÆRET: Hvis man blir veldig opptatt av knotten, og lite annet, blir det dårlig sex, mener John Nikolaisen.
KVINNER OG SEX: Langt mer stoff i media dreier seg om kvinners seksualitet enn den mannlige.
«ALLE» HAR DET SÅNN: At man er ikke er kåt så ofte som man ønsker, at man kommer for tidlig med den kvinnen man helst skulle ønske man var utholdende med, at man ikke klarer å elske 17 ganger på en natt. Også machomenn.