Jeopardy-spørsmål gir kirurgene svar

Studenten Erik (25) sin smarte idé brukes i behandling av hjernesvulst.

TRONDHEIM (Dagbladet.no): Den norske medisinstudenten Erik Magnus Berntsen (25) fra Trondheim har allerede gitt et lite bidrag til hjernekirurgien.

Pasienter som skal opereres for hjernesvulst scannes med MR før operasjonen.

Slik får kirurgene vite hvilke deler av hjernen de må unngå å skjære i for å beholde mest mulig av pasientens språkevne og førlighet.

Scanningen er krevende for pasienten, som må ligge i en bråkete MR-scanner mens det utføres ulike tester for å avdekke de ulike områdene i hjernen.

Blant annet er språkevnene plassert to forskjellige steder i hjernen, og inntil nylig har man brukt to ulike tester for å finne disse.

Berntsens nyvinning er å bruke Jeopardy-spørsmål under scanningen av språksentrene.

- Pasienten får en oppgave som for eksempel lyder slik: «Dyr som sier voff». Når pasienten da svarer «Hva er en hund», aktiveres begge språksentrene i hjernen samtidig, sier Berntsen til Dagbladet.no.

JEOPARDY-METODEN aktiverer både Brocas område og Wernickes område i hjernen. Førstnevnte står for ordgenerering og produksjon av språk, mens det andre styrer språkforståelsen.

Jeopardy-spørsmål gir kirurgene svar

Dermed slipper pasienten å utsettes for mer enn én test når legene scanner hjernen før operasjon.

- Vi var flere studenter som skulle prøve ut forskjellige språkparadigmer - og så fant vi vel ut at det ville være morsomt å prøve. Det har vært morsomt å få publisert en artikkel om dette, og å se at det fungerer, sier Erik med et smil.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Metoden har blitt testet grundig på friske frivillige, og vil i tida framover bli brukt på pasienter ved St. Olavs hospital i Trondheim.

- Jeopardy-testen er presis og nøyaktig, men samtidig kort og lett forståelig. Dette er ikke revolusjonerende, men det er et viktig nok framskritt, sier professor Olav Haraldseth ved Det medisinske fakultet på NTNU.

EN HJERNESVULST OPPSTÅR når enkelte hjerneceller begynner å vokse uhemmet, på samme måte som når det oppstår kreft i andre deler av kroppen.

Her er et lite kræsjkurs i hjernens anatomi:

• Hjernen deles opp i grå og hvit substans

• Hjernebarken ligger ytterst i hjernen, og består av grå substans. Det er her alle prosessene i hjernen skjer. Kan sammenliknes med prosessoren i en datamaskin.

Jeopardy-spørsmål gir kirurgene svar

• Hvit substans ligger innenfor, og kan sammenliknes med ledningene i en PC. Det skjer ingen prosesser her, men det overføres signaler til og fra ulike deler i hjernen.

Hjernesvulster oppdages ofte ved plutselige epileptiske anfall. Andre symptomer som kan vitne om hjernesvulst er dårlig kontroll av bevegelser, mistet luktesans eller syn, oppkast og hodepine.

- Men det er relativt sjelden at hjernesvulst er årsaken til disse symptomene, presiserer Berntsen.

Antallet pasienter med hjernesvulst øker i Norge, og særlig hos barn. I 2007 ble det registrert 1000 nye tilfeller, 50 av dem var hos barn. Aldersgruppen 0-4 år er hardest rammet, ifølge NTB.

SCANNE-TEKNIKKEN SOM BRUKES til å plassere de viktige sentrene for språk og motorikk i hjernen før operasjon, kalles BOLD fMRI.

Til forskjell fra den mer kjente MR-scanningen som bare gir bilder av den anatomiske strukturen i pasientens hjerne, kan man med fMRI la pasienten utføre ulike oppgaver under scanningen og måle hjerneaktiviteten i spesielle områder.

fMRI måler funksjonsnivået i hjernen, enkelt forklart.

Det tas omkring 4000 stillbilder som så analyseres opp mot statistiske data. Slik kan legene kartlegge hvilke områder i hjernen som brukes til hvilke oppgaver - og sørge for at disse bevares best mulig når svulsten opereres bort.

- Nevrokirurgene har med bildene inn i operasjonsstua, forteller Erik Magnus Berntsen.

- Operasjonen gjøres med kameraer og sensorer, og kirurgene «opererer i bildet». Det vil si at de hele tiden kan se hvor nærme de er de kritiske sentrene som vi ønsker å bevare i størst mulig grad.

Ikke alle mennesker har de ulike sentrene på samme sted, og dessuten kan en hjernesvulst ofte fordreie anatomien i hjernen. Derfor hjelper fMRI-scanningen flere til å beholde mest mulig førlighet etter operasjonen.

Bare de pasientene som har en svulst nær viktige områder blir henvist til fMRI.

- HJERNESVULST ER EN DØDELIG SYKDOM, og å operere i hjernen er alltid uheldig, forteller professor Haraldseth.

- Hva gjør man dersom scanningen viser at svulsten dekker et viktig område, for eksempel et språksenter?

- Nevrokirurgen snakker naturligvis med pasienten, men hva som gjøres kommer an på prognosene. Det er alltid en vanskelig avgjørelse, sier Haraldseth.

- Skjæres det bort for mye, kan pasienten få et redusert liv. Men skjæres det bort for lite, kan pasienten dø. Derfor er det en viktig jobb som gjøres i forkant av operasjonen, ved at man skaffer seg mest mulig informasjon.

I tillegg til språksentrene kan fMRI - sammen med en teknikk som kalles DTI og brukes på «ledningsnettet» mellom hjernedelene - kartlegge de primærmotoriske områdene hvor pasienten styrer bevegelsen av ulike kroppsdeler fra.

ERIK MAGNUS BERNTSEN ER student ved forskerlinja ved medisinstudiet på NTNU.

Forskerlinja ble opprettet i 2002, og gir medisinstudenter en mulighet til å forske i stedet for å bare jobbe med enkeltpasienter. 

- Slik får man utført en del medisinsk forskning man ikke ville fått utført ellers. Forskningen finansieres av fakultetet, og studentene er virkelig motiverte, sier førsteamanuensis Asta Håberg ved Det medisinske fakultetet på NTNU.

Kollega Haraldseth mener Berntsens idé er sjelden vare.

- Forskningsverdenen er stor, og det er sjelden man får en kjempeidé ingen har fått før. Dette er kanskje den viktigste delen av forskerens hverdag: Å formulere de spørsmålene og problemene vi vil finne svar på - og så finne de beste løsningene, sier professoren.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på e-post.

INN I SCANNEREN: En forsøksperson på vei inn i den store fMRI-scanneren som brukes til å scanne hjernen til hjernesvulst-pasienter.
FULL OVERSIKT: Med scanneren kan legene kartlegge områder som styrer tale, bevegelse og andre viktige funksjoner - slik at disse ikke rammes unødig under operasjonen.
- HER STYRES LUKTA: Førsteamanuensis Asta Håberg jobber med flere forskerlinjestudenter på NTNU. En av dem prøver å kartlegge luktesansen ved hjelp av fMRI-scanning.
UNG OPPDAGER: 25 år gamle Erik Magnus Berntsen fra Trondheim er til daglig ute i praksis ved Sykehuset i Kristiansund.
ALLEREDE PUBLISERT: I fjor fikk Erik Magnus Berntsen publisert en oppgave der han redegjør for bruken av Jeopardy-spørsmål i forbindelse med hjernesvulst-scanning.