Jødene vender tilbake til Tyskland

Tredje største jødiske samfunn i Europa.

DE FÅ JØDENE som ble værende i Tyskland de første årene etter 2. verdenskrig, var dypt splittet i sitt forhold til hjemlandet.

«Ved siden av skyld over at de var blant de overlevende og levde i mordernes hjemland, følte mange nærmest fysisk vemmelse i møte med tyskere», skriver tidsskriftet Economist i en gjennomgang av jødenes situasjon i landet.

De færreste klarte å bo sammen med «Amelek», «morderne», og dro til Israel, USA eller andre land så snart de kunne.

I DAG ER SITUASJONEN en helt annen. Det jødiske samfunnet i Tyskland har vokst til å bli Europas tredje største, og består nå av over 200 000 mennesker. Over 100 000 av dem er registrert ved et av trossamfunnene i landet.

Det tysk-jødiske samfunnet er nå det raskest voksende jødiske miljøet i Europa, ifølge Economist.

Før nazistene kom til makten i Tyskland, fantes det rundt 600 000 jøder der. Da krigen tok slutt var det bare 1 500 gjenlevende som hadde klart å holde seg skjult, 9 000 overlevende fra konsentrasjonsleirene og 15 000 som hadde overlevd ved å være gift med ikke-jøder.

Mellom 1945 og 1952 var det mange jøder innom flyktningeleirene i landet, men i 1950 var de faste innbyggerne fremdeles bare 20 000. 12 000 av disse kom fra land i Østeuropa mens 8 000 var opprinnelig tyske.

ET SYMBOL PÅ vitaliteten i det nye raskt voksende jødisk samfunnet, er de mange synagogene, skolene og samlingsstedene som etableres. I august i fjor gjenåpnet for eksempel den største synagogen i Tyskland, i Rykestrasse i Berlin.

Jødene vender tilbake til Tyskland

Synagogen ble bygget i 1904, og delvis ødelagt under krystallnatten 9. november 1938. Under krigen ble den brukt som varehus og stall, men gjeninnviet for det jødiske samfunnet i 1953. Bare en liten gruppe brukte synagogen på denne tiden, og de var for få og hadde for dårlig økonomi til å restaurere bygningen.

Nå er den pietetsfullt bygget opp av arkitektene Ruth Golan og Kay Zareh, som ofte ikke hadde annet enn gamle fotografier å jobbe etter.

Tyskland har nå 89 synagoger.

UTVIKLINGEN SÅ helt utenkelig ut for bare 20 år siden. Da Berlin-muren falt, startet masseinnvandringen fra det tidligere Sovjetunionen, og mellom 1991 og 2005 kom over 200 000 til landet.

På samme tid dro mer enn en million sovjetiske jøder til Israel og 350 000 til USA. Nå er det bare rundt 800 000 jøder tilbake i Russland, skriver Economist.

Under sovjettiden ble jødene ofte undertrykt og staten forbød dem å praktisere religion og kultur.

DE NYE JØDISKE innbyggerne har andre tradisjoner enn de ofte ortodokse jødiske miljøene som ble gjenetablert i Tyskland etter krigen. Mange av innvandrerne fra Sovjetunionen er mer sekulære. Ifølge Economist har få kosher-hjem, og mange menn er ikke omskåret. Det manglende engasjementet for jødisk tro og tradisjon blant immigrantene har ført til reaksjoner fra det opprinnelige miljøet.

- Immigrantmiljøet virker som en russisktalende kulturklubb snarere enn et religiøst samfunn, sier Julius Schoeps til tidsskriftet. Hans foreldre returnerte til Tyskland i 1947.

I april i fjor truet han med å etablere et nytt jødisk samfunn i Berlin, med medlemmer som føler seg fortrengt av de russiske jødene.

De ulike gruppene har til dels svært ulike historiske erfaringer. Krigsveteraner blant de russiske jødene markerer Den røde armés seier over Hitler-Tyskland, og ifører seg stolt sine utmerkelser.

Men da de tyske jødene led under Hitlers ugjerninger, led mange av russerne under Stalins undertrykkelse, og har ikke den samme erfaringen med nazismen.


IFØLGE INNENRIKS
-ministeriet i Tyskland, har målrettet arbeid ført til en nedgang i antallet høyreekstreme i landet. Tallene viser at antallet er redusert fra 49 700 i 2001 til 38 600 i 2006.

Men problemet med antisemittisme ser ut til å vedvare. Siden murens fall har ekstreme høyrepartier som NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) fått betydelig oppslutning i fattigere områder i Øst-Tyskland. Ved delstatsvalgene i 2006 fikk partiet blant annet 7,3 prosent oppslutning i Angela Merkels hjemstat Mecklenburg-Vorpommern. Ekstreme høyrepartier er nå representert i tre av de fem østtyske delstatene.

Både regjeringen og Det jødiske rådet i Tyskland har forsøkt å få partiet NPD forbudt, uten å lykkes.

Partiets program går blant annet ut på å få alle innvandrere ut av Tyskland. Partiet står også for en åpen antisemittisme og omfattende revisjonisme av historien om Nazi-Tyskland.

Partiet har likevel minimal støtte på nasjonalt nivå, og en meningsmåling viser at 70 prosent av de spurte mener NPD skader Tysklands omdømme.

SAMTIDIG TYDER flere enkeltstående hendelser på at antisemittismen blant ungdom i enkelte områder er markant. Dette henger delvis sammen med palestinasympati og antisionistiske holdninger blant muslimske immigrantgrupper.

Charlotte Knobloch, leder for det jødiske samfunnet i Tyskland, mener antisemittismen har kommet i en ny form, og at blant annet venstresiden blander sammen antisionisme med antisemittisme:

- Den fiendtlige stemningen har infiltrert alle grupper og nivåer i samfunnet. Jeg håper dette kan snu, hvis ikke vil jeg tvile på mitt positive bilde av Tyskland. Jeg pakket ut kofferten min i dette landet, og jeg ønsker ikke å pakke den igjen, sier hun til Spiegel.

Politikere fra venstresiden benekter dette:

- Påstanden om at kritikk mot Israels krigføring blandes med antisemittisme er en konstruksjon, sier en av sosialdemokratene SPDs utenrikseksperter, Niels Annen, ifølge ukesmagasinet Fokus.

MEN FREMDELES vokter politiet synagogen i Rykestrasse 24 timer i døgnet, i likhet med alle de andre jødiske institusjoner i Tyskland.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

HAR VENDT TILBAKE:</B> Det bor nå over 200 000 jøder i Tyskland. For 20 år siden var antallet 30 000. Prosesjonen er fra synagogen i Rykestrasse i Berlin, som gjenåpnet i fjor.
UTRYDDET: 6 millioner jøder ble utryddet under Holocaust. Bilder viser en av kvinnebrakkene i konsentrasjonsleiren i Auschwitz.
ANTISEMITTISME: - Den fiendtlige stemningen har infiltrert alle grupper og nivåer i samfunnet, hevder Charlotte Knobloch, leder for det jødiske samfunnet i Tyskland.
NYÅPNET: Tysklands største synagoge i Rykestrasse i Berlin er bygget opp igjen. Bygningen er fra 1904, men ble ødelagt under krystallnatten.
LEVENDE MOTSETNINGER: Mens de opprinnelig tyske jødene ofte er religiøse og tradisjonstro, er de russiske mer sekulære. Dette har skapt motsetninger i de jødiske miljøene i Tyskland.
MOTVILJE: Få jøder orket å bo i landet til «Amelek» - «morderne» i tiårene etter 2. verdenskrig. Bildet viser en arbeider som går gjennom Holocaust-minnesmerket i Berlin rett før åpningen i 2005.
FRA SOVJET-UNIONEN: De nye jødiske innbyggerne i Tyskland kommer fra de tidligere Sovjet-republikkene, der de ble undertrykt og nektet å praktisere religion og kultur.