Kan Giuliani tape fordi han ikke er kristen nok?

Amerikansk valgkamp med Guds hjelp.

UTFRA DE SISTE meningsmålingene er det gode muligheter for å få et amerikansk presidentvalg med de mest sekulære kandidatene noensinne, både på demokratisk og republikansk side.

Rudy Giuliani har foreløpig grepet om den republikanske nominasjonsprosessen. På de siste meningsmålingene leder han med en oppslutning på rundt 28 prosent av de registrerte velgerne, foran Fred Thomson som har 16 prosent, John McCain på 14 og Mitt Romney på 11.

Vinner Giuliani primærvalget vil han nok stille som den mest liberale republikanske presidentkandidat gjennom tidene.

Effekten kan bli at deler av høyrefløyen i det republikanske partiet sitter hjemme.

DET AT VALGLAMPEN virker mindre religiøst forankret må ikke lede til den konklusjon at dette gjelder for samfunnet som helhet. I bunn og grunn forblir USA et sterkt religiøst samfunn. President Bush har personlig oppfordret sin stab til aktivt å delta i bibelstudiegrupper. USA har aldri hatt en president som ikke har erkjent sin personlige kristne tro.

Mange amerikanere er sjokkert over det de opplever som religiøs likegyldighet i det liberale sekulære Europa. Ignorerer man den religiøse dimensjonen i amerikansk politikk trekker man lett slutninger på ufullstendig grunnlag.

BUSH SIN TIDLIGERE rådgiver og valgkampstrateg forstod dette. Mange mener Karl Rove fant nøkkelen til de republikanske valgseirene i 2000 og 2004 ved å droppe flørting med sentrum i amerikansk politikk, og heller engasjere den sosialt konservative høyrefløyen i partiet. I sitt siste intervju før Rove forsvant ut av offentlighetens lys kommenterte han valgkampstrategien. Rove mener det er en feilaktig oppfatning at det var massemønstring av konservative republikanske kjernevelgere som ga valgsuksess, han vil nok gjerne huskes som mer raffinert og taktisk fullendt enn som så.

Valgkampen denne gangen kan uansett bli rimelig intrikat dersom den liberale Giuliani, som faktisk er kristen, mister nominasjonen til Mitt Romney fordi han ikke er kristen nok.

Kan Giuliani tape fordi han ikke er kristen nok?

DEN FALMENDEalliansen mellom de kristenkonservative og republikanerne gir seg utslag på meningsmålingene. Det er snakk om et generasjonsskille innen det konservative USA.

Unge evangelisk kristne velgere har ikke den samme lojaliteten til det republikanske partiet som den eldre garde har. Hovedfunnet i PEWs ferske spørreundersøkelse er at unge evangelisk kristne holder på sine konservative verdier, men i mindre og mindre grad identifiserer seg med det republikanske partiet.

Det siste stemmer for øvrig også for velgermassen som helhet. Gallup rapporterer at 59 prosent av amerikanere har en ufordelaktig oppfatning av republikanerne. Tilsvarende tall for demokratene er 43 prosent.

ENTER MIKE HUCKABEE. Businessman og Baptistprest født i en by med det passende navnet Hope i Arkansas. Han var en dyktig guvernør i delstaten fra 1996 til 2007. Huckabees eneste politiske forpliktelse nå er valgkampen. Han er kanskje den eneste i det republikanske feltet av kandidater som virker helt komfortabel med å snakke om verdi- og trosspørsmål.

New York Times kommenterte nylig at «i motsetning til alle de andre sentrale republikanske kandidatene er Huckabee fortsatt gift med sin første kone og har beholdt sitt første standpunkt i abortspørsmålet».

Huckabee er den republikanske kandidat som har størst prosentvis fremgang på meningsmålingene om dagen. Han har i løpet av oktober faktisk kjempet seg opp til en andreplass i den uhyre viktige staten Iowa, der hele nominasjonsvalget begynner.

Han har fortsatt langt igjen opp til de ledende kandidatene nasjonalt, men han har klart å komme seg inn i rampelyset. En tung grense for mange kandidater å krysse går på «name recognition»: det å ha et navn velgerne faktisk har hørt om. På det området har Huckabee gjort betydelige fremskritt. Så kort tilbake som i august hadde få velgere hørt om ham.

HUCKABEE har bare 7 prosent oppslutning på nasjonalt nivå, og veien er lang opp til Giulianis solide ledelse. Men med Guds og de verdikonservatives hjelp er det ikke uoverkommelig.

Dersom den manglende entusiasmen rundt republikanernes primærvalg vedvarer, kan drastiske tiltak bli initiert.

En mulighet er å legge kursen mot sentrum og underminere demokratene der. Den andre er å gå stikk motsatt vei, stole på Rove-formelen og satse på det konservative grunnfjellet i partiet.

Skulle det siste inntreffe kommer vi til å høre mye til Huckabee i tiden fremover.

Denne artikkelen er skrevet for Magasinets nettredaksjon og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

KARL ROVES STRATEGI: Bush\' tidligere rådgiver engasjere den sosialt konservative høyrefløyen i partiet.
ER HAN RELIGIØS NOK? Rudy Giuliani har foreløpig grepet om den republikanske nominasjonsprosessen, skriver Dagbladet.nos USA-ekspert.
DYPT RELIGIØSE: Mange amerikanere er sjokkert over det de opplever som religiøs likegyldighet i det liberale sekulære Europa.
PRESIDENTEN ER KRISTEN: USA har aldri hatt en president som ikke har erkjent sin personlige kristne tro. Her er demokratenes presidentkandidat Barack Obama.
I STUDIEDAGENE: Rudi Giuliani ved Manhattan College. Problemet er at unge evangelisk kristne velgere har ikke den samme lojaliteten til det republikanske partiet som den eldre garde har.
UNDERDOG: Hvis republikanerne satser på det konservative grunnfjellet i partiet, kan vi få høre mye til Mike Huckabee i tiden fremover, skriver Anders Romarheim.