Kapittel 3: Heksenes sammensvergelse

Les tredje kapittel i vår julebok «Konspiranoia». Det handler om Jean Bodin og heksesabbaten som anti-samfunn.

Kapittel 3: Heksenes sammensvergelse
LIVSFARLIGE KVINNER: Les tredje kapittel av vår julebok «Konspiranoia». Her handler det om den franske juristen og heksebokforfatteren Jean Bodin. For ham var heksene truende og bokstavelig talt livsfarlige. Hvorfor? Jo, fordi de forvaltet en type kunnskap og drev med en type virksomhet som kunne skade landets rikdomsvekst og som kunne legge hindringer i veien for oppbyggingen av en suveren statsmakt, skriver Rune Blix Hagen.