Knut eller ingen

I Modalen kan man bare velge én ordfører. – Her trenger vi ingen valgkamp, sier ordfører Knut Moe.

Det mangler ikke på offentlig rikdom i Modalen. Vannkraft-kommunen er den femte rikeste kommunen i Norge.

For to uker siden åpnet ordføreren stedets nye «Bjørvika-opera». Med svømmebasseng, bowlingbane, bibliotek, amfi med kinolerret og med 229 polstra stoler har kommunen et av Norges flotteste samfunnshus. Med sine 365 innbyggere er kommunen landets nest minste, og klarer ikke en gang å fylle den nye hallen som har plass til fire hundre besøkende.

Noen vil mene at det er vulgært at en liten bygd skal få lov til å bruke så mye penger på seg selv. «Misunnelse», mener Moldal-ordføreren.

- Store verdier blir skapt her i Modalen. Da er det bare rett og rimelig at noe av dette kommer Modalens innbyggere til gode. Men vi trenger flere innbyggere – så vi deler gjerne med flere, sier Moe.

- Folk har vel nok med sitt. Det er vel derfor folk ikke ønsker å bli ordfører, sier Lars Eilif Gjønnes (46), som driver «Modalen sjø og fritid» sammen med kona. I Modalen finnes det ikke vanlige partier, istedenfor stiller to lokale lister til valg - «Samlingslista og Solrenningslista». Selv om Moe er toppkandidat for Samlingsliste mener han at det ikke er så stor forskjell på listene.

- I Modalen er det egentlig ingen valgkamp. Vi har ingen store politiske motsetninger. Vi står for mye av det samme, sier Moe.

Han får støtte fra listetoppen til den konkurrerende Solrenningslista, Vibeke Thorsen (28).

- Jeg har ikke lyst til å bli ordfører. Da måtte jeg jo sluttet i jobben min, sier Thorsen.

Hun mener at folk stemmer mer i forhold til person enn sak.

- Vi er jo ikke så uenig om sakene. Så da stemmer vel folk mer i forhold til hvilken person de ønsker inn, sier Thorsen. Ordføreren mener at det ikke er et demokratisk problem at det bare er én ordførerkandidat.

- Det som er positivt og viktig for demokratiet er at hele ti prosent av innbyggerne har sagt seg villig til å stå på en av listene, sier ordføreren.

«Bryggjeslottet» kostet over 35 millioner kroner, og er bare det siste i en rekke investeringer kommunen har gjort for å holde på innbyggere. I tilegg har kommunen brukt over 25 millioner kroner på tettstedsutvikling.

Den lille kommunen har også sponset staten med nærmere 40 millioner kroner til ny riksvei mot Romarheim i Lindås. I 1993 fikk alle elevene gratis datamaskiner, og i 2001 ble kommunen den første i verden med bredbåndstilknytning til alle innbyggerne.

I dag er databransjen den største private næringsveien, med over 40 sysselsatte. I tillegg har kommunen gitt innbyggerne sine en rekke særordninger, blant annet får de stipend når de reiser ut av bygda for å gå på videregående, og hvis du vil bygge hus og er under 45 år, gir kommunen deg startkapital på inntil 300.000 kroner.

Dessuten har de Norges billigste strøm – skarve 12,95 øre per kWh etter en fastpris på 312 kroner. Til sammenligning tar Hafslund Strøm 24,90 øre per kWh, etter et fastbeløpet på 599 kroner, gitt 20.000 kWh i årsforbruk.

Likevel er Modalen en av de kommunene som har størst prosentvis fraflytting, meldte Kommunal Rapport tidligere i år.

Moe håer likevel at Modalen kan bli et nytt regional knutepunkt.

- Nå i sommer har vi besøk av opptil tusen mennesker enkelte helger. Det betyr en tredobling av det opprinnelige innbyggertallet, sier Moe.

Ordføreren er også villig til å kjempe med nebb og klør mot et hvert forsøk på å slå sammen kommunen med andre.

- Det er i dag ingen fornuftig grunn til å bli slått sammen med en av nabokommunene så lenge vi kan tilby et faglig godt og moderne tjenestetilbud til alle innbyggerne, sier Moe, som ikke mener det er urettferdig at kommunen er mye rikere enn naboene.

- Ikke to kommuner i Norge er like, verken med tanke på beliggenhet, ressursgrunnlag, areal eller innbyggere. Derfor kan det heller aldri bli helt likt mellom kommunene. Enkelte lokalsamfunn trenger større ressurser for å i hele tatt overleve, og da blir det ikke riktig å snakke om rettferdighet og urettferdighet, sier Moe.