KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN:

600 000 i Norge har konflikter med sjefen. 100 000 er blitt utsatt for vold eller voldstrusler på jobb (ikke nødvendigvis fra sjefen). 100 000 mener at de har blitt mobbet av kolleger eller ledere. Kilde: SSB og forsker Bjørg Aase Sørensen HVA GJØR DU NÅR KONFLIKTEN ER ET FAKTUM? 1. Snakk med hverandreUansett om du som har et problem, er sjef eller ansatt, må dere snakke med hverandre. Det er viktig å fortelle hva du trenger av den andre personen, istedenfor å kritisere. Hvis du sier til sjefen: «Du gir aldri ros», så betyr det som oftest: «Jeg trenger mer ros fra deg». 2. Ta kontakt med tillitsvalgtOfte går man for raskt til tillitsvalgt, uten å ha tatt opp problemet med den det gjelder. Der blir det ofte til at kritikken blir sendt rundt i brevform, og det har en tendens til å forverre situasjonen. Disse papirene burde makuleres når en konflikt er over, og ikke ligge som dokumenter. 3. Søk ekstern hjelpHvis de to første punktene ikke fungerer, kan det være nødvendig å søke hjelp utenfor bedriften. Det finnes flere aktører på markedet som kan løse konflikten. LES MER PÅ: Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen: www.lmm.no Mental Helse Norge: www.mentalhelse.no Stopp JobbMobben: www.stoppjobbmobben.no