Kvinne-løftet

Pippis krefter hjalp Cathrine Søberg (52) gjennom en vanskelig barndom. Nå vil hun gi kraften videre.

-  PIPPI HAR VÆRT min favoritt fra før jeg kunne lese. Hun har alltid gitt meg kraft og inspirasjon selv i livets vanskelige faser. Hun er en god rollemodell, også for godt voksne kvinner, sier Cathrine Søberg bestemt. Nå vil hun samle 800 000 norske kvinner over 45 år i en egen Pippi-forening.

-  800 000? Hvor kommer det tallet fra?

-  Det er et forsiktig anslag på antall kvinner over 45 her i landet, basert på at det i Sverige skal være 1,6 millioner kvinner i den alderen. «1,6 miljonerklubben» arbeider for å bedre kvinners helse og livskvalitet. Det vil Pippi-bevegelsen også. Vi vil at kvinner skal synes, blomstre og nå dit de vil!

DA ASTRID LINDGRENS lille, sterke Pippi Langstrømpe fylte 60 år sist høst, fikk vi debatten om hun virkelig var et handlekraftig ideal for vår tids små og store kvinner, eller om hun var et mistilpasset, asosialt og ulykkelig barn, som bare appellerte til medlidenheten.

Søberg blåser i motforestillingene og har sikret seg domenene «www.pippikraft.no» så vel som «www.pippipower.com».

-  Jeg føler at noe stort er i emning. Om et halvt år er Pippi-klubben oppe og står, sier hun.

-  Hva består denne Pippikraften i?

-  Den består av glede og kreativitet, lekenhet og opprinnelig barndomsenergi, som voksne damer har glemt i hverdagens krav om alt de «skal» og «må». Vi skal få kvinner til å bli bevisst sine egne ønsker og mål. De skal finne fram Pippien i seg, en frekkere og mer rampete side av seg selv, doserer Søberg. Lørdag om to uker inviterer hun til en dags workshop i Pippis navn på Bristol Hotel -  en begivenhet som vil bli gjentatt i februar og mars.

Begeistrede kvinner melder seg på til kurslederne Cathrine Søberg og kollega Brit Opjordsmoen. De er begge sertifiserte coacher og sier de utfyller hverandre med bakgrunn og erfaringer fra ulike samfunnsområder.

-  Sammen er vi dynamitt! påstår Cathrine Søberg og røper sitt hedmarkeske opphav med å legge trykket på eksplosivets første stavelse. Det smeller litt ekstra i dynnamitt .

PÅ LANDSBYGDA I Løten vokste Cathrine opp i en alkoholikerfamilie, som den midterste av tre søsken.

-  Du kan si jeg ble mine egne foreldre, sier hun og forteller at hun fant trøst hos dyra på gården -  og ikke minst hos Pippi. Pippi var selvstendig og løsningsorientert. Slik ble Cathrine Søberg også, men ikke uten å ha gått noen runder med seg selv.

-  Det er aldri for seint å få en god barndom, sier hun i dag. En periode lot hun seg innlegge på Modum Bad og Sanatorium i håp om å finne sine indre krefter. Hun hadde to sorger å bearbeide -  den ene gjaldt oppveksten uten nær kontakt med foreldrene, den andre gjaldt hennes egen barnløshet. Hun var 36 og følte hun hadde ugjorte ting i livet.

-  Jeg har alltid vært glad i barn, men ingenting er en selvfølge i livet. Jeg kom til at jeg likevel har mye å være takknemlig for. Jeg har god helse, jeg er sterk og jeg er optimist. Oppveksten var tøff, men den ga meg mye erfaring, som jeg har snudd til ressurs. Å bli gammel, bitter og hatefull gir ingen mening.

DET ER INNSTILLINGEN som gjør forskjellen. Når Søberg vil lære voksne kvinner å tenke positivt, er det basert på egen erfaring.

-  For åtte år siden satt jeg med en kjedelig jobb og en trist leilighet med altfor mange ting rundt meg, og ingen kjæreste. Da jeg bestemte meg for å foreta en opprydding, praktisk og mentalt, kom forandringen. Etter tre måneder hadde jeg funnet drømmejobben, drømmemannen og drømmehuset!

-  Tilfeldig?

-  Itt\'no er tilfeldig, sier Cathrine Søberg.

-  Det nytter å jobbe for nye mål. Det umulige er mulig! I Pippi-bevegelsen spør vi om hva som tenner en glød hos den enkelte, og hva man er villig til å gi slipp på for å komme dit. Men vi har ingen fasit. Du sitter selv på svarene. Vi holder opp et speil som viser hvem som har ansvar for resten av ditt liv.

-  Hvorfor ekskluderer dere kvinner under 45?

-  Fordi mediefokuset i altfor stor grad forkynner at suksess og lykke er forbeholdt de unge, vakre og slanke. Vårt budskap er at kvinner på 45+ er en viktig ressurs for samfunnet. De utgjør en kjøpesterk gruppe med kunnskap, sosial kompetanse og livserfaring. De utgjør en stabil og ansvarsfull arbeidskraft. Likevel blir eldre kvinner stadig forbigått og dumpet i arbeidslivet, og legevitenskapen legger for liten vekt på kvinners helse. I USA er det en trend at arbeidssøkere over 50 er svært ettertraktet. Slik kan det også bli her.

SELV HAR SØBERG en mangslungen jobberfaring fra organisasjonsarbeid i senterungdommen, naturvernforbundet, Nasjonalforeningen for folkehelsem og som ulydig aksjonist i Greenpeace, før hun ble barnevernspedagog og tok gestaltutdanning. Endelig er hun master i NLP (nevrolingvistisk programmering) -  som hun forklarer som en verktøykasse for å snu livets skyggesider til ressurser. Og fremdeles er hun nysgjerrig. På leit etter nye krefter.

-  Da jeg fylte rundt år for to år siden, sa jeg: -  Jess! Endelig 50! Jeg er i min beste alder!

-  Litt mye champagne på senga, kanskje? Hvis ikke oppveksten har gjort deg til avholdskvinne?

-  Nei, jeg nyter faktisk gjerne vin. Min dragning har gått mer i retning sjokolade, TAB og kaffe. Jeg legger vekt på å leve sunt. Du er hva du spiser. Det er viktig å være i balanse.

Den 28. januar er Pippi-dag på Bristol. Det er også datoen da Astrid Lindgren døde for fire år siden. Sammenfallet var visst litt tilfeldig.

-  Men hennes fødselsdag den 14. november skal vi innstifte som en fast Pippi-dag, forsikrer Cathrine Søberg og løfter en hest på strake armer. Det umulige er mulig, og dette er hennes første Pippi-år.