Lager drikkevann av utslipp og kloakk

I framtida kan vi få egne kraner med renset vann, mener professor.

I GÅR BLE DET DELT UT STORE SUMMER under konferansen Innovator 08 på NTNU i Trondheim.

Under gründergallaen ble flere skarpe hjerner og kreative ideer premiert med heder og ære - og til sammen 1,4 millioner kroner i prispenger.

To startstøtte-priser på 500 000 kroner hver gikk til gründerteam som har vist vilje og evne til å kommersialisere sin idé, og som har ambisjoner om å lykkes i et internasjonalt marked.

En av vinnerne var firmaet Ecowat, som arbeider med å løse en av de største utfordringene i verden i dag: Den globale vannmangelen.

- Ideen vår er å hente ut rent vann fra en forurenset vannkilde ved å krystallisere ut vannet, forklarer administrerende direktør i Ecowat Tore Skjetne til Dagbladet.no.

•  Se en reportasje om ideen på NRKs nettsider

Det er estimert at i 2025 vil 2,8 milliarder mennesker på kloden bo i områder som lider av vannmangel.

Vi forbruker seks ganger så mye vann som vi gjorde for 100 år siden, og tilgangen på rent vann i verden trues av klimaendringer, forurensing og økende urbanisering.

Foto: SCANPIX
Foto: SCANPIX Vis mer

Personlig forbruk har én del av skylda, men det brukes også stadig større mengder vann i jordbruk og industrielle prosesser.

Det Trondheims-baserte selskapet Ecowat ønsker å gjøre noe med dette problemet ved å gjøre forurenset vann drikkbart eller til og med rent nok til å brukes i industrien.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- DETTE GJØR VI MED en spesiell krystallform som kalles gasshydrater, forteller Skjetne.

Skjetne sammenlikner gasshydratene med det vi skigående nordmenn kjenner best som puddersnø.

- I oljeindustrien i Nordsjøen dannes det gjerne snø av gass og vann inne i rørledningen. Noen ganger legger snøen seg som kramsnø, og blir et problem. Men noen ganger kommer den som tørr snø som lett lar seg transportere ut, forklarer han.

- Ideen vår går ut på å skille vannkrystallene ut fra forurensningen og lage masse tørr snø. Når denne smeltes, blir den til helt rent vann.

- Og dette fungerer?

- Ja, det ser ut til å gå bra. Selv om vi foreløpig bare har gjort dette i liten skala på laben, tror vi metoden kan brukes på alle typer forurenset vann. Vi har testet det på ulike kjemikalier, olje og salt sjøvann.

Lager drikkevann av utslipp og kloakk

AKKURAT NÅ JOBBER FORSKERNE med å skalere opp rensingen. Ecowat ønsker å isolere rent vann i store mengder samtidig som rensestasjonene holdes kompakte og lite energikrevende.

- Det som er spesielt med vår metode er at det ikke spiller noen rolle hvilken råvare du starter med. Andre rensemetoder satser på å filtrere ut forurensingen, mens vi henter ut vannet direkte, forteller Skjetne.

- Når du lager en krystall, er en av krystallens egenskaper at den bare lar seg bygges opp av de legoklossene som passer inn i strukturen. Krystallen vil til enhver tid ha urenhetene på utsiden, og hvis vi kan hente ut krystallen hel, vil den inneholde bare rent vann og gass. Nå får vi bort over 90 prosent av forurensingen i ett rensesteg.

Dermed er havvann eller avløpsvann gjort til drikkevann i bare én prosess. Og ved å gjenta prosessen kan vannet bli så rent at det kan brukes i industriprosesser som krever destillert, superrent vann.

- Å lage drikkevann av havvann gjøres på en effektiv måte av andre, også. Men vi tror vårt fortrinn er kjemikaliedelen. Vi begynte med å se på ulike vanntyper fra oljeindustrien, men ser også for oss å rense vann fra kjemisk industri og næringsmiddelindustri, avslører Skjetne.

- Kan avfallsstoffene som isoleres brukes til noe?

- Ja, det kan vise seg å bli et viktig fortrinn. Vi håper på å konsentrere avfallsstoffene til en form der de kan brukes i ulike prosesser. Når forurensingen er oppløst i vann, er den i så lav konsentrasjon at det er vanskelig å få brukt den til noe. Men vi vil skille den ut i oppkonsentrert form.

NORGES EGEN «AL GORE» holder også til i Trondheim.

Hallvard Ødegaard er professor ved NTNUs institutt for vann og miljø, og foreleser om vannrensing og global vannmangel til bedrifter og andre ivrige tilhørere verden over.

Ødegaard mener at rensing av avløpsvann er den beste løsningen på vannmangelen i verdens stadig økende byer.

- Ofte er transport av ferskvann svært kostbart eller rett og slett umulig å få til fordi det ikke er noe vann å hente. Avsalting av sjøvann er bare aktuelt hvis du er i nærheten av havet, samtidig som prosessen krever høyt trykk. Og energi er kostbart om dagen, som vi alle vet, sier Ødegaard til Dagbladet.no.

- Avløpsvann eller forurenset vann er alltid til stede der det bor mennesker, framholder han.

Ødegaard ser for seg at Ecowats metode for rensing vil være nyttig med tanke på industriens behov for spesielt rent vann, men at verdens befolkning også må belage seg på å bruke renset avløpsvann i det daglige.

Små rensestasjoner kan knyttes til husholdninger og leilighetsbygg.

Kanskje kan til og med vi i vannrike Norge få egne kraner for renset vann til bruk i tøyvask eller toalettet.

- Det kan komme i Norge, men her blir det først og fremst et økonomisk spørsmål. Både i Australia, Singapore og Midt-Østen er det i dag en realitet at man behandler avløpsvann for å kunne bruke det på nytt, sier Ødegaard.

- Og vi skal ikke lenger enn til Spania eller Tyskland før det er høyaktuelt å behandle forurenset vann slik at det kan brukes i husholdningen. Særlig i urbane områder der vannforsyningen er begrenset.

ECOWAT TENKER GLOBALT. På verdensbasis brukes over 200 milliarder euro på vannforskning hvert år, og rent vann blir ofte omtalt som den nye oljen.

I utgangspunktet sikter forskerne i Ecowat seg inn mot olje og gass-området og farmasøytisk industri. Da er det Vest-Europa og Amerika som er de mest aktuelle markedene.

- Men når det gjelder å lage drikkevann av for eksempel forurenset elvevann, ligger det i sakens natur at India og Kina er naturlige bruksområder, mener Skjetne.

Per i dag er ikke rensemetoden ferdig utviklet.

- Det er en idé som skal bli til et ferdig produkt hvis vi er heldige. Vi må gjennom et utviklingsløp i flere faser, og må nok ha to-tre år på oss, forklarer Tore Skjetne.

Selskapet har to ansatte, og har knyttet seg til forskningsmiljøer på SINTEF, NTNU og Universitetet i Bergen.

- Vi må lære å krype før vi kan gå, men det ser veldig lovende ut så langt, mener gründeren.

- Metoden krever ikke så spesielle komponenter, men vi må jobbe med å få den opp og gå i stor skala samtidig som vi holder anlegget kompakt nok og bevarer mest mulig energi i prosessen.

- Hva vil dere bruke premiepengene på?

- De vil vi investere i å søke om nye midler, slik at vi kan bygge opp finansieringspakken. Vi antar at vi må ha 50 millioner kroner før vi får klart et produkt som fungerer som vi vil, avslutter Skjetne.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på e-post.

PRISVINNER: I dag vant trønderbedriften Ecowat en startstøtte-pris på 500 000 kroner under en gründergalla på NTNU.
KAN BRUKES TIL Å RENSE ELVEVANN: I mange elver, for eksempel i India og Kina, er vannet såpass forurenset at det kan spre sykdommer. Ecowats metode renser sjøvann for salt, men kan også brukes til å lage rent vann av skitne elver, forteller gründer Tore Skjetne.
SLIK FUNGERER DET: En forurenset vannkilde behandles slik at en slush av gasshydrater krystalliseres ut. Når CO2-gassen tas bort og krystallene smeltes, sitter man igjen med gullende rent vann og avfallsstoffer hver for seg.
GRÜNDER: Ideen til Ecowats metode oppsto da oljeindustrien ble pålagt kravet om nullutslipp knyttet til produsert vann i 2005. Tore Skjetne visste at nullkravet ikke lot seg gjennomføre, men stilte likevel det forløsende spørsmålet: Enn om vi virkelig må? Da dukket Ecowat-ideen opp som en mulighet.
RENSER AVLØPSVANN: Ifølge den ledende vannforskeren Hallvard Ødegaard er rensing av forurenset vann det viktigste tiltaket i urbane strøk som lider av vannmangel.
HELT RENT: Etter én renseprosess er det forurensede vannet drikkbart med Ecowats metode. Etter to-tre omganger kan vannet brukes i industriprosesser som krever vann av destillert kvalitet.
PREKÆR VANNMANGEL: Det er estimert at i 2025 vil 2,8 milliarder mennesker bo i områder som lider av vannmangel.