Makta om maktkvinner

Array

Harald Norvik, styretraver i næringslivet (TV2, SAS, Børsen...)

- Lista er ikke dårlig. Mange av disse kvinnene har stor innflytelse på sitt område. Gerd-Liv Valla, Gro Harlem Brundtland og Siv Jensen har også makt utover det. Men Mette-Marits plassering er overraskende. Og representantene fra næringslivet virker litt tilfeldig valgt ut fra sin synlighet i media.

- Er næringslivets kvinner for lite synlige? - Problemet er at vi har for få kvinnelige konsernsjefer på øverste nivå. Lista er ikke gæren.

Det er virkeligheten som er gæren.Ingvild Myhre, administrerende direktør i Telenor Mobil

- Det er klart disse kvinnene har stor påvirkningskraft. Dessuten er de veldig synlige i media. Om makt er det samme som synlighet er en annen sak.

- Du pleier å være med på sånne lister, er du skuffet nå?

- Hadde alle mine medsøstre i næringslivet vært der og ikke jeg, hadde jeg nok blitt skuffet. Men sånn som denne lista ser ut, gråter jeg ikke. Næringslivet er dårlig representert.

- Inspirerer slike kåringer kvinner til å søke makt?

- Kanskje. Men mest av alt skaper de debatt om et viktig tema.

- Har du noen råd til kvinner som ønsker seg makt?

- Grip muligheten når den er der. Og gjør prioriteringer i ulike faser i livet. Fullt fokus på barn i perioder er helt OK. Det betyr ikke at man ikke kan komme tilbake.

Ruth Stenersen, politisk rådgiver, Barne- og familiedepartementet

- Lista er ikke helt representativ, synes jeg. Juryen har åpenbart tatt utgangspunkt i synlighet, og mange kvinner ønsker ikke synlighet i media.

- Fordi de er kvinner?

- Kanskje. Kvinner er generelt mer opptatt av jobben de gjør enn av seg selv som person. Men vi skal selvfølgelig ikke generalisere. Oluf Ulseth, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet

- Jeg savner næringslivet. Områdene politikk, underholdning og media dominerer, naturlig nok. Kvinner har jo nådd lenger der enn i næringslivet.

- Hva tror du om kvinner og makt i framtida?

- Jeg håper og tror at både kvinner og menn er opptatt av å bidra i samfunnsutviklingen.

- Et råd til kvinnene?

- Nei. Jeg vil heller råde de som utnevner ledergrupper og styrer: Økt mangfold gir mer verdi!

Jens Stoltenberg,

parlamentarisk leder, Ap

- Gerd-Liv Valla har stor innflytelse i det norske samfunn. Utover det vil jeg ikke kommentere lista. Slike lister blir ofte tilfeldige fordi maktbegrepet er vanskelig å definere. Mer generelt bør vi være stolte over å ha kommet langt med tanke på kvinner og makt her i landet. Men det gjenstår en del, særlig i næringslivet. Jeg er glad for at vi har kommet til enighet om bruk av lovverket for å få kvinner inn i styrene. Det var nødvendig i politikken. Nå er det nødvendig i næringslivet. Inga Marte Thorkildsen, stortingsrepresentant, SV

- Hadde dette vært ei liste over mektige menn ville de fleste vært næringslivsfolk. Men det er vel ikke så mange damer som har makt i næringslivet.

- Kan slike lister inspirere?

- Nei. De framstår jo som superkvinner, hele gjengen. Det er vanskelig å identifisere seg med dem. Men det er godt lesestoff. Vi kvinner er jo veldig opptatt av at kvinner skal ha makt i samfunnet, men ikke nødvendigvis at man skal ha det selv.

- Vil kvinner få større makt i framtida?

- Jeg er ikke så sikker. En maktposisjon er krevende, og mange kvinner er ikke villige til å ofre så mye, tror jeg. Finn Bergesen, administrerende direktør, NHO

- Gunn Wærsted (Sparebank 1-gruppen), Ingvild Myhre (Telenor Mobil) og Elisabeth Grieg mangler på lista. Ellers er jeg helt enig i at Gerd-Liv Valla er Norges mektigste kvinne.

- Ønsker kvinner seg makt i samme grad som menn, tror du?

- Kvinner ønsker seg makt i større og større grad, og det er en stor fordel for nærings- og samfunnsliv. Kåringer som dette skaper god og nødvendig oppmerksomhet rundt temaet.

- Har du noen råd til kvinner som vil opp og fram?

- Stå på og jobb!Alexandra Bech, konserndirektør personal, Norsk Hydro

- Lista viser at makt er et sammensatt begrep. Det omfatter både det å ta beslutninger og det å påvirke andre. Men juryen har funnet fram til mange kvinner med stor innflytelse på hvordan vi nordmenn tenker.

- Hva med Mette-Marits tredje plass når du og dine medsøstre i næringslivet knapt er med?

- Mette-Marit er automatisk i media og har derfor mulighet til å påvirke der hun vil.

- Ønsker kvinner makt i samme grad som menn, tror du?

- Kvinner henter i alminnelighet mindre prestisje fra makt, og det påvirker ofte karrierevalgene.

- Et råd til kvinner som ønsker makt?

- Ta det med ro. Vær seriøs, men ikke ta deg selv for høytidelig. Marianne Lie, leder i Norges Rederiforbund

- Jeg savner representanter fra næringsliv og eierskap. Hadde dette vært ei liste med 25 mektige menn ville nettopp disse kategoriene vært bedre representert.

> - Skulle du gjerne stått på lista selv?

- Nei. Jeg er ikke så opptatt av slike kåringer. Temaet kvinner og makt er derimot veldig viktig.