Mannen bak www

Nå pønsker Tim Berners-Lee på nye teknorevolusjoner.

- INGEN TVILER PÅ hvem som skapte World Wide Web, bortsett fra Tim Berners-Lee selv, sa juryformann Pekka Tarjanne da han i går delte ut historiens første Millenium Technology Prize. DEN NYSTIFTEDE finske teknoprisen gikk til britiske Berners-Lee for å ha utviklet det vi kjenner som dagens internettsider. Sammen med prisen fulgte også en sjekk på èn million euro, noe som tilsvarer 8,3 millioner norske kroner.- World Wide Web har forbedret menneskenes mulighet til å få informasjon som er viktig for dem. Webben skaper nye sosiale nettverk, øker innsynet i forvaltningen, og åpner for nye muligheter innen informasjonshåndtering og forretningsliv, sier juryen i sin begrunnelse. Prisvinneren selv er sikker på at nøkkelen til nettets suksess er at det er gratis. - Hvis jeg hadde prøvd å forlange betaling, ville det aldri blitt noe World Wide Web. Da ville det vært mange små webber. Prisjuryen roser Tim Berners-Lee for hans ydmyke holdning, og for at han aldri har prøvd å utnytte sitt eget teknobidrag økonomisk eller patentere idèene sine. Berners-Lee velger på sin side å dele æren med flere. - Jeg tok bare mange ting som allerede eksisterte, og la til litt, sa han da han tok imot prisen i går. TIM BERNERS-LEE (49) var ferdig utdannet fysiker ved Oxford-universitetet i Storbritannia i 1976. På dette tidspunktet hadde han allerede utviklet sin egen datamaskin, og han fikk jobb hos et britisk selskap som jobbet med utvikling av telekommunikasjon. I 1978 jobbet Berners-Lee et halvår som programkonsulent for Europas kjernefysiske forskningssenter CERN i Geneve. Det var på denne tida at Berners-Lee på egen hånd startet å lage programmet Enquire, for å kunne systematisere og lagre store mengder informasjon i et hypertekstformat. ENQUIRE BLE ALDRI tatt i bruk, men i 1984 var Berners-Lee tilbake ved CERN. Han puslet videre med idèen om en global informasjonsvev, og i 1989 foreslo han en prototyp for at mennesker kunne jobbe sammen ved å knytte datamaskiner sammen i et globalt nettverk av hypertekstede dokumenter. Prosjektet ble aldri formelt godkjent, men sjefen til Berners-Lee klappet ham på skulderen og ba ham arbeide videre i det stille. Kort tid etter hadde den unge datanerden utviklet HTTP-protokollen (hyper text transfer protocols), som var forutsetningen for å kunne overføre hypertekstdokumenter på nettet, og webspråket HTML (hyper text markup language) for å kunne lage dem. For å kunne gi nettsidene unike adresser skapte han et system han kalte URL (Uniform Resource Locator). På denne tida var dataverdenens infrastruktur blitt så god at Berners-Lees globale hypertekststruktur var mulig. I jula 1990 gjorde han ferdig sin første nettleser: World Wide Web var født. I DAG ER Berners-Lee direktør for World Wide Web Consortium, som han var med å stifte i 1994. Organisasjonen har ansvaret for å koordinere og lage standarder for webutviklingen. Men han nøyer seg ikke med det. Han er godt i gang med sitt neste webprosjekt: Semantisk web. Tanken bak prosjektet er å standardisere hvordan hvordan informasjon lagres på nettet, og å automatisk kunne organisere dagens informasjonsjungel i mindre nettverk etter innhold. For å klare dette må forskerne klare å utstyre dokumenter med semantiske data, som gjør det mulig for datamaskinen å forstå innholdet i dokumentene og lagre dem smart. Eksperter spår at det semantiske prosjektet kan bli en like stor revolusjon som selve internettet. Og igjen står Tim Berners-Lee i sentrum av utviklingen. - Det er en spennende utvikling vi holder på med, sier han. - Det er så mange nye ting å skape der ute. Den eneste grensa er vår egen fantasi. (Kilder: CNN, World Wide Web Consortium, Millenium Technology Prize) Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til: solvi.glendrange@dagbladet.no

ET NETTLIV: Tim Berners-Lee foran to av datamaskinene sine i 1998.<QL><QL>Foto: SCANPIX/AP
ENDELIG LØNN FOR STREVET: Med Millenium Teknologipris følger 8 millioner kroner. <QL><QL>Foto: SCANPIX/REUTERS
<HLF>WWW:</HLF> Tim Berners-Lee skapte systemet av nettsider slik vi kjenner det i dag. Prinsippene var kjente, men han var den første som laget en global protokoll av hypertekstede dokumenter. <QL><QL>Illustrasjonsfoto: ESPEN RASMUSSEN