Mannen som skapte internett

Hva sa Al Gore egentlig?

DET VAR I ET INTERVJU med den amerikanske TV-kanalen CNN 9. mars 1999, demokratenes visepresident Al Gore kom sin mest kjente uttalelse som han er blitt grundig latterliggjort for siden.

I et anfall av selvskryt tok han her æren for å ha funnet opp hele internett, ble det hevdet. En meningsløs påstand, selvsagt, det er umulig å finne én person som sto bak nettet.

Så sa han heller ikke at han fant opp internett. I «Late Edition» var dette ordene som falt:

During my service in the United States Congress I took the initiative in creating the Internet. I took the initiative in moving forward a whole range of initiatives that have proven to be important to our country\'s economic growth and environmental protection, improvements in our educational system.

Han snakket om internett som svar på spørsmålet om hvordan han skilte seg positivt ut fra sin demokratiske utfordrer, senator Bill Brady fra New Jersey, som også gjerne ville bli partiets presidentkandidat. CNNs intervjuer Wolf Blitzer fulgte ikke opp med spørsmål etter uttalelsen.


CNN har lagt ut en transkripsjon av det som ble sagt i programmet.
 

HVOR DUM man synes Al Gore framsto i dette intervjuet kommer an på tolkninger av ordene han brukte. Ordet oppfant (invented), som han ble tillagt etterpå, ble ikke brukt, det ble derimot ordet å skape (creating).

Antakelig var det nok ikke Gores mening å ta æren for å ha skapt internett. Hans formål må heller ha vært å skryte av det han mente han sto bak: Å ha lagt det økonomiske og lovmessige grunnlaget for nettets fremvekst.

Mannen som skapte internett


INGEN REAGERTE FØRST.
Det tok to dager før noen slang seg på saken. Ingen av journalistene som dekket Al Gore syntes først hendelsen var spesielt interessant. Men så sendte forskjellige republikanere ut pressemeldinger der Gore ble gjort narr av for å ha tatt æren for internett.

Den første var texaneren Dick Armey, kongressmann for republikanerne.

- Om visepresidenten skapte internett, da skapte jeg motorveisystemet, sa han.

Republikanernes James Sensenbrenner, også han i kongressen, sendte ut en melding der han slo fast at visepresidenten tok æren for å ha skapt internett.

Så eksploderte det i all slags presse. Siden har Gore måttet tåle tyn for sin klumsete uttalelse.

HAN OVERDREV NOK sin egen betydning, noe som ikke er helt uvanlig i valgkamper. Samtidig overdrev også pressen det han sa.

Flere kritiserte ham og knyttet dette til overdrivelser Al Gore hadde kommet med tidligere. Noen mente man så et mønster av selvskryt og selvopptatthet hos mannen.

Andre lo mye av ham, for eksempel talk show-verter som Letterman og Leno. Letterman kjørte en tulle-10-på-topp-liste der det ble hevdet at Al Gore hadde oppfunnet hunden, det var han som ga menneskeheten ild, han var dessuten den eneste mannen i verden som lå med noen som heter Tipper. Dessuten var det faktisk han som ved en ren tilfeldighet fant opp orgasmen da han var ute og syklet. At han personlig dro USA ut av det økonomiske uføret på 90-tallet ved å kjøpe 6000 t-skjorter, ble også kjent.

HVOR MYE TABBEN fikk å si strides kommentatorene om. Til og med Gore selv var med på å holde uttalelsen varm. I flere TV-show og offentlige sammenhenger har han spøkt og hevdet at han står bak oppfinnelsen av en rekke ting, som for eksempel miljøet. Bill Clinton kastet seg på, og sa

- Al Gore fant opp internett. For the record, jeg er også en oppfinner. Jeg fant opp George Stephanopoulos.

Al Gore ble Demokratenes presidentkandidat, men tapte presidentvalget i 2000 mot George Bush etter en kraftig kritisert valgavvikling.

I et intervju med Vanity Fair nylig snakket Gore for første gang åpent om hendelsen.

- Jeg forsøkte å ikke la det påvirke meg, sa Gore, som innrømmet at han ikke klarte å kommunisere det han ønsket til folket.

Han understreket samtidig det han oppfatter som en tendens i pressen til å vri på uttalelsene og misforstå ham, og at dette gjør det vanskeligere for ham å snakke fritt. Å ta opp spørsmål omkring internett mente han var som å \'tråkke på en verbal landmine\' i tiden etter uttalelsen. Han forsøkte rett og slett å unngå å ta ordet i sin munn.

AL GORE FÅR MYE SKRYT for sin aktive jobb i flere tiår for å innføre ny teknologi.
Wikipedia
har en egen artikkel om Al Gores bidrag til internett og teknologi.

Å gi en person æren for internett er imidlertid umulig. Svært mange bidro i teknologiutviklingen. Ifølge A Brief History of the Internet laget av Internet Society startet internetts oppbyggning mens Al Gore fortsatt var før-pubertal.

Selv er ikke Gore blant de sentrale navnene i denne historiske gjennomgangen, men han er nevnt én gang. Det oppgis at en spesiell tekno-rapport fra 1988 påvirket senator Gore mye.

Allerede fra midten av 1980-tallet ivrig Gore for høyhastighets internett i USA. Han snakket om \'information superhighway\' tidlig på 90-tallet, mens det fortsatt få som hadde hørt om internett. Han støttet også ulik lovgivning som var med på å knytte internett sammen og åpne det kommersielt.

«High Performance Computing and Communication Act fra 1991» fikk til og med navnet The Gore Bill. I 2005 fikk Al Gore prisen for et livslangt engasjement for internett under Webby Awards.

Vinton Cerf, som av og til kalles internetts far, mener at internetts utvikling ikke ville vært den samme uten Gores engasjement. Til og med republikanernes tidligere speaker Newt Gingrich har sagt at Gore er den i Kongressen som har jobbet mest systematisk med å sikre internetts utvikling.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

FRA INTERNETT TIL KLIMA:</B> - Jeg fant på miljøet, tullet Al Gore etter at han ble mobbet for internettuttalelsen sin. I dag fikk han Nobelprisen for sitt miljøengasjement.
<B>TIPPER OG AL GORE:</B> Mektig par i Washington. Allerede <a href=http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/10/12/514877.html>på slutten av 70-tallet</a> tok Gore opp klimaendringer i Den amerikanske kongressen.
AKTIV I APPLE:</B> Pressekonferanse med Steve Jobs og selskapets styremedlem Al Gore på storskjerm.
IVRET TIDLIG FOR TEKNOLOGI:</B> Al Gore har jobbet aktivt i mange år for teknologisk framskritt og internett.
GÅR HAN FOR PRESIDENTEMBETET?</B> Nobelprisen kan gi Al Gore en sjanse til å utfordre Hillary i racet om Demokratenes presidentkandidat. Andre kommentatorer mener han ikke vil gå for det embetet en gang til.