Du leser nå Dagbladet Pluss

Mer liberale enn vi tror?

Vi vet fortsatt lite om innvandreres holdninger.

PAKISTANERE I NORGE: — Det er viktig med en slik undersøkelse av innvandreres holdninger nå, særlig i lys av dagens debatt om vestlige verdier. Samtidig er holdninger veldig vanskelig å måle, sier Hanne Kavli ved Fafo. Illustrasjonsfoto: Frank Karlsen
PAKISTANERE I NORGE: — Det er viktig med en slik undersøkelse av innvandreres holdninger nå, særlig i lys av dagens debatt om vestlige verdier. Samtidig er holdninger veldig vanskelig å måle, sier Hanne Kavli ved Fafo. Illustrasjonsfoto: Frank KarlsenVis mer

||| ARGUMENTER OM HVORVIDT innvandrerne er liberale eller ikke-liberalere dukker stadig opp. De ulike synene passer svært ofte sammen med om avsender ser for seg et samfunn der mennesker med ulike bakgrunner og tradisjoner smiler til hverandre på gaten eller ikke.

Problemet er bare at vi ikke vet.

Med unntak av noen mindre undersøkelser vet vi ikke hva innvandrere mener om sentrale sider ved det norske samfunnet, som demokrati, ytringsfrihet eller likestilling. Eller hva de mener om religionskritikk. Om deres holdninger går i liberal eller konservativ retning. Hvordan de eventuelt varierer fra majoritetsbefolkningen.

Det finnes rett og slett ingen grundige holdningsundersøkelser blant innvandrerbefolkningen.BÅDE SSB OG Stortinget er enige i at det er behov for mer kunnskap om innvandreres holdninger. Både forrige stortingsmelding om integrering, Mangfold gjennom inkludering og deltakelse (2004), og SSBs levekårsundersøkelse for innvandrere (2008), konstaterer at det er en sentral utfordring å få etablert bedre holdningsundersøkelser.