Når vennen din blir sjef

Å være venn med sjefen krever sitt. Og kvinner takler det dårligst.

HVA SKJER MED VENNSKAP når den ene blir den andres overordnede? - Den som blir sine venners sjef må etterhvert ta konsekvensen av at han eller hun ikke lenger er en del av felleskapet, sier Lisa Wade.Hun har skrevet bok om relasjoner på jobben og driver nå med coaching og rådgivning for næringslivet gjennom The Performance Group.- Å være venn med sjefen krever en profesjonalitet fra begge sider. Man skal vite hvilken hatt man har på, ellers er det lett å blande roller, sier hun.Wade tror spesielt kvinner kan ha vansker med å skille mellom vennskap og profesjonelt samarbeid.- Kvinner er tradisjonelt mer opptatt av likhet og av å bevare den gode stemningen. De vil være venner med alle. Menn synes å finne seg lettere til rette med hierarki og aksepterer at det er forskjell på folk.Hun frykter at kvinner kan stoppe opp karrieremessig fordi de strever med å bli likt og elsket. Det tar tid og krefter. - Jeg kjenner flere kvinnelige ledere som baker kaker til sine medarbeidere, både til jul og ellers i året. Andre legger vekt på å være personlige i sin ledergjerning. For en kvinnelig leder innebar det å sitte oppe til midnatt kvelden før avdelingen skulle flytte inn i nye lokaler: Hun ville det skulle ligge et kort med en personlig og individuell hilsen til hver enkelt når de kom på jobben neste dag. Wade synes det er hyggelig at lederne bestreber seg på å være vennlige og personlige, men er redd for at lista legges lovlig høyt. - Bakgrunnen for at kvinner strekker seg så langt, er at de fra barnsben av hele tida er blitt målt etter hvor populære og sosiale de er. Å bli sjef kan bety utestengelse fra et fellesskap, og det kan føles ensomt. For mange kvinner er dette en hemsko når de søker lederstillinger. De havner i den grøfta der vennskap og popularitet er viktigst, sier Wade. VENNINNENE LENA PETERSSON (42) og Heidi Jondalen (42) har følt det på kroppen. De møttes i Star Tours markedsavdeling i 1988 og fant tonen som gode venner. Etter noen år ble Lena informasjonssjef - med Heidi som sin sjef. - Hva var vanskelig med å ha en god venninne som sjef?- Vi unngikk problemer ved å være tydelige på å definere hverandres roller fra første stund. Begge hadde hatt ansvarsstillinger før, så vi visste hva vi gikk til. Og vi var trygge på oss selv og vår karriere. Jeg vet ikke om noen andre av mine venninner jeg ville hatt som sjef, sier Lena, - for jeg ser at det kan være en belastning for et vennskap. Heidi og jeg følte at vi taklet dette profesjonelt.- Hvordan reagerte de andre på avdelingen på den tette relasjonen?- Folk oppfattet oss som to viljesterke og kunnskapsrike personer, og de lurte nok på hvordan vi fikk til å bli enige. Nå var vi ikke alltid enige om ting, men vi har aldri kranglet, sier Heidi. Hun understreker at hennes dør alltid var åpen for alle, og mener at hun klarte å skille mellom jobb og privatliv. - Vi fikk en egen tone oss imellom, og framsto nok som en sterk enhet, som kanskje kunne virke truende på noen. Men sammen ble vi sterke og engasjerte. Vi klarte å flytte noen fjell for Star Tour, sier Lena. I DAG ER LENA i samme stilling, mens Heidi har gått ut og etablert en egen bedrift, «Life Travel», sammen med en annen makker. At de ikke jobber sammen nå, henger sammen med personlige forhold. Lena er småbarnsmor, mens Heidi er singel. Begge savner arbeidsfellesskapet og ser ikke bort fra at de en dag vil jobbe sammen igjen. Og hvem som blir sjef da, er ikke godt å si.- Vi er medlemmer i klubben for gjensidig beundring, forklarer Lena, som holder Heidi som en av sine beste venninner. Rangeringen blir raskt returnert.Nå omgås de oftere privat enn da de jobbet sammen. Fremdeles må de sjekke hatten de har på, for nå er de i konkurrerende virksomheter og er bare private venner når de møtes.- EN LIKEMANN SOM blir leder risikerer å havne mellom barken og veden og kan oppleve en lojalitetskonflikt både oppad og nedad i systemet, sier Even Bolstad. Han er daglig leder i HR Norge, en bransjeorganisasjon for dem som arbeider innen området personal, organisasjon og ledelse.- Kanskje har man kritisert ledelsen fra en lavere posisjon. Så blir man en del av den samme ledelsen, og får et større og annerledes perspektiv på bedriftens problemer, sier Bolstad, som likevel også ser positive sider ved det å være venn med sjefen:- Den amerikanske lederguruen George Kenning advarte ledere mot å spille sjakk med en medarbeider, for det kunne skape problemer dersom vedkommende en gang måtte sies opp.Et gammeldags syn, vil mange hevde. I dag bygger man mer på teamarbeid der det kreves samhandling og åpen dialog. Der kan vennskap, felles referanser og verdier gjøre at samarbeidet glir lettere.SALGSDIREKTØR I TVNORGE, Helge Flemmen, vet mye om hvordan det er å ha underordnede som venner. Da han fylte 40, ble to av hans nærmeste underordnede invitert til hans private fødselsdagsfest. Ingen andre i salgs- og markedsavdelingen, som teller rundt tretti personer, fikk samme tilbud.- Jeg ville ha med Morten og Thomas fordi de er mine venner også privat. Morten og jeg har barn som er like gamle og gjør «gutteting» sammen med sønnene våre. Thomas og jeg går på jakt sammen, sier Flemmen.Begge ble først ansatt av Helge, og vennskapene vokste fram på grunn av felles interesser.- Noen kunne kanskje tatt det ille opp at to «utvalgte» ble innlemmet i sjefens private selskap, men det gikk helt fint, nettopp fordi Helge tok opp saken åpent i salgsgruppa på forhånd, sier Morten Dovland, en av de foretrukne. - Hadde han forsøkt å holde det hemmelig, kunne det blitt et problem.- Helge er en ryddig fyr med åpen dør. Når vi omgås privat, snakker vi ikke jobb og aldri om våre kolleger, sier den andre, Thomas Houge.HELGE FLEMMEN HAR VÆRT i TVNorge siden starten i 1989 og har overlevd fire administrerende direktører. En av dem er fortsatt en personlig venn. Flemmen er ikke redd for nære relasjoner på jobben. Kona hans jobber også der, men i en annen avdeling. Så han har god trening i å la sensitivt jobbmateriale være et ikke-tema privat.- Jeg har opplevd mange forskjellige lederstiler. Jeg har vært både utenfor og inne i varmen. Jeg er ikke redd for å ha venner blant de ansatte. Spiller man med åpne kort og viser hverandre respekt og tillit, er det ikke noe problem. Jeg vil heller motivere mine medarbeidere til innsats gjennom samarbeid framfor å skremme dem med autoritet, sier Helge Flemmen.Morten Dovland og Thomas Houge er fornøyde med at sjefen sender ut signaler om at foreldre skal prioritere familien. At dette er viktig, også for firmaet.- Vi har en utpreget sosial jobb, er mye ute med kunder, og har kick-off-seminarer for avdelingen. Vi ristes sammen på jobben og vet mye om hverandres privatliv, sier Houge.- Hva hvis sjefen dummer seg ut på en fest, vil han fortsatt ha respekt?- Jeg dummer meg ut hver dag, jeg, ler Helge Flemmen. - Det er høyt under taket i mediebedrifter, og jeg er ikke redd for å by på meg selv. Å gjøre ting sammen, det er en del av den moderne sjefsrollen. FORELØPIG FINNES DET lite forskning på vennskapsrelasjoner i arbeidslivet. Men det vil komme, tror sosialantropolog Tian Sørhaug ved Universitetet i Oslo.- Både vennskap og kjærlighetsforhold på arbeidsplassen er områder som kaller på sosiologisk interesse, sier Sørhaug. - Noen bedrifter har regler mot ansettelse av ektepar og forlanger at en av dem flytter på seg. I vår vestlige kultur er vi så redde for å blande arbeid med venner eller familie. De tilhører den private og emosjonelle sfæren, mens det i arbeidslivet fordres at man skal opptre saklig og objektivt. Det er dette som var bakgrunnen for framveksten av byråkratiet. - Bør man unngå tette venne- eller kjæresteforhold i arbeidslivet?- Det finnes ingen enkle svar på slike generelle spørsmål. Arbeidsfellesskapet på en bondegård er en klassisk blanding av arbeid og kjærlighet. To arkitekter i et tett fellesskap kan inspirere hverandre. I moderne arbeidsliv utfolder folk flere sider ved seg selv enn tidligere, det er inntrykket og innsatsen som teller mer enn timene som måles. Jobben spiser seg inn i familien og vice versa. Når det gjelder habilitetsproblematikken, er kanskje ikke familien det vanskeligste. Også kolleger kommer i habilitetsskvis når for eksempel forskningsmidler skal fordeles, for å ta et eksempel fra min egen verden, sier Sørhaug.Lisa Wade har følgende råd til sjefer med underordnede venner:- Jeg kan ikke gi deg nøkkelen til suksess, men dersom du vil mislykkes, er det bare å strebe etter å bli likt av alle. toril.grande@dagbladet.no

<B>Heidi ble sjef:</B> - Jeg vet ikke om noen annen venninne jeg ville hatt som sjef, sier Lena som nå er informasjonssjef i samme selskap.
<B>Møttes på jobb:</B> Heidi Jondalen (t.v.) og Lena Petersson hadde vært reiseledere på forskjellige reisemål da de ble kolleger i markedsavdelingen til Star Tour i 1988.
<B>Skiltes på jobb:</B> Nå har Heidi startet sitt eget reisebyrå, men vennskapet dyrkes privat. - Vi kan gjerne jobbe sammen igjen, og det spørs hvem som da blir sjef, sier de to.