Naturlig lykke?

Johannesurt blir kalt «naturens lykkepille». Nå hevder en ny undersøkelse at den populære naturmedisinen ikke har større effekt mot depresjoner enn narremedisin.

Allerede de gamle grekerne skal ha brukt johannesurt mot depresjoner. Naturlegemiddelet har senere blitt brukt mot lettere til moderate depresjoner, angst, spenning, uro og søvnvansker. Forskning har ment å kunne bekrefte denne effekten, men johannesurten har imidlertid ikke blitt testet på et representativt utvalg personer over lengre tid inntil nå. Forskere ved Duke-universitetet i Nord-Carolina i USA har gjennomført den første store kliniske undersøkelsen av urten, og den konkluderer med at den ikke har større effekt på moderate former av alvorlig depresjon enn narremedisin (placebo), melder BBC. I den statsstøttede undersøkelsen til 50 millioner kroner deltok 340 personer fra 12 ulike steder. Testpersonene var plaget av depresjoner av slik grad at de trakk seg tilbake fra jobb eller fritidsaktiviteter, men ikke så deprimerte at de var suicidale. I undersøkelsen ble de enten behandlet med johannesurt, det velkjente antidepressivaet Zoloft, eller placebo. Resultatene viser at personer som ble gitt johannesurt ikke viste større tegn til bedring av depresjoner enn personer som ble gitt placebo. - Depresjon av ulik grad lar seg behandle, men prosjektet viser at depresjoner av iallefall moderat art ikke bør behandles med johannesurt, sier direktøren for forskningsprosjektet, Jonathan Davidson. - Heller enn å medisinere seg selv med preparater kjøpt over disk, bør pasienter oppsøke helsevesenet for må få best mulig behandling mot depresjoner. Undersøkelsen har blitt gjenstand for diskusjon i USA og Storbritannia. Naturmedisin og helsekost utgjør et milliardmarked med sterke økonomiske interesser, og bransjen hevder undersøkelsen er metodisk feil. Skolemedisinen har tradisjonelt vært skeptiske til bruk av alternativ medisin, og hevder undersøkelsen har stor verdi. Avisa Washington Post skriver at det i fjor ble solgt johannesurtprodukter for over 140 millioner dollar - 1,2 milliarder kroner - i USA. Ifølge Turid Backer i Bransjerådet for Naturmidler omsettes liknende produkter for over 50 millioner tyske mark årlig i Tyskland. Markedssjef Per R. Johnsen i Cederroth, leverandør av johannesurtpreparatet Libramin, mener det er vanskelig å få en totaloversikt over salget i Norge. - Jeg vil ikke si at johannesurt er et svært vanlig naturlegemiddel i Norge, sammenliknet med Tyskland, der det står for 25 prosent av all behandling av depresjoner, sier Johnsen til Magasinet på Nett. - Vi så imidlertid en nedgang i salget her til lands i fjor etter en del skriverier om uheldige interaksjoner med andre legemidler. Men nå er salget gradvis på vei opp igjen, forklarer markedssjefen. Tilhengere av johannesurt har kritisert den nye undersøkelsen for å være ubrukelig, siden urten er testet på for alvorlige grader av depresjon. Washington Post hevder imidlertid at det er nettopp ved lettere og disse moderate formene for depresjon at flest selvmedisinerer seg med naturmedisin. Avisa skriver derimot at personer som fikk legemiddelet Zoloft ikke viste bedre resultater enn de som fikk johannesurt. Psykiateren Richard Shelton hevder imidlertid at dette kan forklares med at det ble brukt for små doser Zoloft i undersøkelsen. Forskerne ved Duke-universitetet hevder videre at behandling med Zoloft ga best resultater i en andre testrunde. Resultatene fra undersøkelsen er publisert i siste utgave av tidsskriftet til den amerikanske legeforeningen. - Vi kjenner denne undersøkelsen, og visste resultatet fra før. Resultatene er helt sikkert riktige, men det er testet på for alvorlige grader av depresjon, og på personer som burde fått SSRI (serotonin reopptakshemmere)- såkalte lykkepiller, sier Per R. Johnsen. Han hevder leverandørene er glade for informasjon om at johannesurt ikke skal brukes mot annet enn lettere depresjoner. Johnsen mener mange med depresjoner ikke oppsøker lege, og tror dette skyldes en følelse av skam knyttet til psykiske lidelser. - Det vil da kanskje være bedre at de benytter seg av en form for egenbehandling, enn at de ikke får behandling i det hele tatt, sier han. Moderate depresjoner og nedstemthet blir omtalt som en av vår tids største folkesykdommer. Produkter med johannesurt ble introdusert på det norske helsekostmarkedet på slutten av 1990-tallet, og har for mange nordmenn blitt et førstevalg ved behandling av lettere til moderate depresjoner og nedstemthet. På det norske markedet finnes det sju ulike produkter med johannesurt som virkestoff som er godkjent av Statens Legemiddelverk. - Vi legger ikke vekt på kliniske undersøkelser når vi godkjenner et naturlegemiddel. Det vi ser på er den farmasøytiske sammensetningen og kvaliteten på et produkt. Dette gjelder kun for naturlegemidler, når det gjelder vanlige legemidler vurderer vi selvsagt kliniske studier med hensyn til effekt og sikkerhet, sier førstekonsulent Sidsel Harby i Legemiddelverket til Magasinet på Nett. Etter at johannesurt ble introdusert på det norske helsekost- og apotekmarkedet kom urten raskt inn på lista over de mest solgte helsekostpreparatene, men salget har gått ned etter at det ble påvist komplikasjoner ved bruk av urten i kombinasjon med visse legemidler. Det er spesielt blodtrykks-, hjerte- og HIV-medisiner som ikke bør kombineres. Nyere forskning viser at johannesurt også kan ha en uheldig innvirkning på kreftmedisiner. Mot denne bakgrunn ble johannesurtproduktene midlertidig trukket tilbake fra det norske markedet. Fra 1. april i fjor var johannesurten igjen å få kjøpt over disk, men kun på apoteker og nå med tydelige advarsler. Det er kun halvannen måned siden Legemiddelverket gikk ut i Dagbladet og advarte mot blandingsbruk av medisiner og johannesurt. - Folk bør være forsiktige med å bruke naturpreparater og legemidler sammen. Vi har mistanke om at dette i flere sammenhenger kan gi uheldige bivirkninger, sa forsker Harald Lislevand i Statens legemiddelverk til Dagbladet i februar. Advarselen kom etter at to kvinner skal ha blitt gravide etter å ha kombinert p-piller og johannesurt. Si din mening om naturmedisin! solvi.glendrange@dagbladet.no

<HLF>Johannesurt:</HLF> Internasjonalt er johannesurt et svært vanlig naturlegemiddel til bruk mot lettere til moderate depresjoner. Mange bruker det også mot alvorligere depresjoner, men en ny undersøkelse hevder dette er til ingen nytte.