Norsk feminist anmelder svensk TV

Den norske forskeren Eva Lundgren fremstilles som ekstremfeministenens sjefsideolog i omstridt dokumentar. Nå anmelder Lundgren svensk TV.

EKSTREMFEMINISME. «Å kalle en mann et dyr er å smigre ham. Han er en maskin. En vandrende dildo.»

Sitatet kommer fra en anmeldelse av Valerie Solanas bok «Scum Manifest». I den omstridte, nye dokumentaren «Kjønns-
krigen»
 leser journalist Evin Rubar det opp.

Evin Rubar: - Det står i avisen av menn er dyr. Synes ROKS det?

Lederen for feministorganisasjonen med 8000 medlemmer, Ireen von Wachenfeldt svarer: - Ja, menn er dyr. Synes ikke du det? 

- Menn er ikke dyr, skriver ROKS nå i en pressemelding der de hevder de er offer for kryssklipping. I et intervju med Expressen et par dager tidligere innrømmet Wachenfeldt at hun sa dette, men at hun ikke mener det.

Du kan fortsatt se dokumentaren, som ligger ute i sin helhet på SVTs nettsider. Her viser Rubar hvor langt svenske ekstremfeminister og deres norske medhjelpere har gått. Og nå raser debatten i Skandinavia.

MER EKSTREMFEMINISME.

- Fosteret tas ut, parteres og ofres. Det skjer også i voksenmiljøer. Høyt oppsatte og respekterte personer har vært representert, sier den norske feministen og forskeren Eva Lundgren i dokumentaren som ble sendt på på svensk TV i forrige uke. De andre fagpersonene som får komme til tror ikke på Lundgrens påstander.

Eva Lundgren fremholdes som sjefsideologen til ekstremfeministene i Sverige. Det hevdes at det er hun som leverer forskningen som former synet i den mektige, svenske organisasjonen ROKS, Riksorganisationen för Sveriges kvinnojourer. Medlemmene fremstår som mannshatere.

Ekstremfeministene forteller i dokumentaren at de fleste menn kan være sannsynlige overgripere og voldtektstmenn. Det fremstår som om de radikale feministene mener dette er normalen heller enn unntaket. Og Lundgren mener menn i grupper som utfører satanistiske, pedofile, rituelle overgrep er et utbredt fenomen.

Det fortelles videre at organisasjonen  ROKS har vært hoffleverandør til den svenske regjeringens kvinnepolitikk. Deres syn ser ut til å ha blitt lagt til grunn i praktisk politikk takket være driftige politikere med minst ett bein i feministorganisasjonen. «DESINFORMASJON». Selv avviser Lundgren innholdet i dokumentaren i en pressemelding.

- Det ser ut som programmets mål er å desinformere om min forskning og det feministiske arbeidet mot menns vold, sier Lundgren. Hun hevder dokumentaristen har kryssklippet og at forskningen hennes fremstår som helt ugjenkjennelig.

- Jeg anmelder programmene til Granskningsnämden, sier Lundgren til Dagbladet.no, det er det svenske motsvaret til norske PFU.

Dagbladet.no har fått anmeldelsen, der Lundgren blant annet vektlegger at  journalist Rubar ikke holdt avtalen de hadde. Hun føler seg fremstilt som «satanistprofessor.»

- Intervjuene skulle handle om min nåværende forskning om menns vold mot kvinner, men kom i stedet til å handle om andre saker, blant annet rituelle overgrep og den forskning jeg bedrev på det feltet for titalls års siden. Da det sto klart for meg hvordan Rubar planla å bruke mitt intervju kontaktet jeg henne, SVTs ledelse og Uppsala universitetets juridiske kanselli.

I et brev til SVT skriver Lundgren videre om de rituelle overgrepene:

-  Dette var ikke med i avtalen. Forskningen om rituelle overgrep ligger noe tilbake i tid, og jeg hadde ikke forberedt meg på dette, så jeg kjente meg overrumplet. Som svar på spørsmål etterpå sa Rubar at hun ville at jeg skulle få sjanse til å møte de innvendinger hun visste at fantes om denne forskningen. Jeg var i god tro, og lot det bli med det.

- Jeg har aldri sagt ja til å medvirke i et program om rituelle overgrep, heller ikke til å delta i et program som helt har endret fokus. Det jeg har sagt ja til, er å medvirke i et program om kvinnojoursbevegelsen. Det går jeg fortsatt med på, men jeg vil ikke anvendes i noen annen sammenheng.

I FEMINISTMILJØET ER DET DEBATT. De fleste Dagbladet.no har snakket med er oppgitt over dokumentaren. Frykten for det store tilbakesteget gjør at de fleste er svært kritiske, og sier at den bringer et feilaktig inntrykk av at alle svenske feminister er ekstremister. Men det er vanskelig å få noen til å si noe om dette offentlig.

Programmet får kritikk for den ensidige vinklingen, og det understrekes at langt de fleste feminister er mer moderate. Likevel ønsker flere et kritisk blikk på ROKS og ekstremfeminismen velkommen.

Å si hva de egentlig mener om feministkollega Eva Lundgren er det ingen som vil. Det er likevel klart at flere mener ekstremistfeministene som henne ødelegger for saken. 

HUN BLE BORTFØRT. I dokumentaren får vi møte den svenske jenta Caroline som kom i kontakt med ekstremfeministene da hun var 16.

Hun var utsatt som overgrep som liten og organisasjonen Bellas venner, en del av ROKS, ville hjelpe henne. Caroline fikk vite at overgrepene hun ble utsatt for som liten var et utrykk for den patriarkalske overmakten. Det handlet om menns kvinnehat, sa de. Og at alle menn har dette hatet i ulike grader.

Hun ble tvunget med på en to uker lang flukt sammen med «Anna». Caroline forteller at de to ble sperret inne, fratatt telefon, nektet å ta kontakt med politi og sykehus. De svenske ekstremfeministene trodde jentene var truet på livet av satanistiske pedofile overgripere som jaget dem. Når de to redde tenåringene protesterte fikk de kjeft.

- Jeg satt innelåst med en jente som passet på meg, forteller Caroline i dokumentaren. Bellas venner ville at hun skulle forteller om pedofile overgrep hun aldri var blitt utsatt for «å komme over traumene»

- Det føltes som om de hadde svarene på forhånd, sier Caroline.

LIVREDD I NORGE. Flukten endte på et norsk krisesenter. I helgas Klassekampen fortalte norske Tove Smaadahl fra Krisesentersekretariatet at hun var med på å hjelpe ekstremfeministene med å skjule jentene. Hun sier hun ikke stilte spørsmål fordi en høytstående svensk politiker ga henne beskjed om å hjelpe.

I Bellas venner var paranoiaen langt fremskreden. De tre svenske feministene var bevæpnet med kniver og tabletter. De trodde pedoovergriperne hadde sine folk i både politi og på sykehus. Smaadahl tar i dag selvkritikk for det hun gjorde. Hun tror ikke lenger på historiene om de pedofile satanistiske overgriperne.

RITUELLE DRAP. I pressemeldingen understreker Eva Lundgren at hun ikke har hatt noe med Carolines historie å gjøre.

Men overgripere av det slaget Caroline skulle være jaget av er hun kjent med, det er hun som er eksperten på denne type overgrep. I dokumentaren forteller Eva Lundgren om de satanistiske og pedofile grupperingene, som hun tror har forbrutt seg på flere hundre jenter, når hun blir tvunget til å si et tall.

Eva Lundgren forteller videre om deres rituelle mord, og at fosters innvoller har blitt spist på slike seremonier.

Feministene i «Bellas venner» fortalte i Norge at «Anne» var en av dem som var gjort gravide for å få et foster å ofre.

I dokumentaren intervjues også en andre forskere som forteller at ingen lik er funnet i svenske skoger og ingen er dømt for slike overgrep. Svenske krimforskere sier at de aldri har kommet over tilfeller av slike rituelle mord.

KJØNNSKRIG. Også feministene i ROKS har sendt ut en pressemelding. De er opprørte og understreker at dokumentaren er basert på fortellingen til én eneste jente.

I den svenske kvinnebevegelsen er det fortsatt mange som tror at slike satanistiske overgrip finner sted i stort monn. Det er den militante delen av denne organisasjonen på 8000 medlemmer som skildres i dokumentaren. De sier at de aller fleste menn er potensielle voldsmenn. Lederen selv er en av de som oppfattes som ekstrem på TV:

- Vi har en innbyrdes verdenskrig og det er en kjønnskrig. Vi er nok den største kampbevegelsen som finnes i Sverige i dag, sier ROKS\' leder Ireen von Wachenfeldt i dokumentaren.

KONTROVERSIELL. Eva Lundgren har lenge vært kontroversiell, men hun har også vært en beundret, fremstående feminist i vide kretser.

Forskeren ved Uppsala Universitet har utviklet et analyseverktøy for kvinnelige voldsoffers situasjon. Hun mener kvinnene er hjernevasket av mennene til å akseptere volden. Kvinner ser etter hvert på den som normal. Alle overgrep mot kvinner er et resultat av maktubalansen mellom kjønnene, mener Lundgren, som bruker det såkalte kjønnsmaktperspektivet i sin analyse av normaliseringsprosessen.

- Etter hvert kan kvinnen oppleve det som et uttrykk for kjærlighet, vold oppleves ikke lenger som vold, mener Lundgren.

Kritikerne mener Lundgren generaliserer fra studier på ekstreme religiøse miljøer, som for eksempel Knutby.

«HUN VET IKKE BEDRE.» Kritikerne, som altså ikke vil stå fram i Dagbladet.no, mener feministene i dokumentaren fokuserer feil når de benytter kjønnsmaktperspektivet på individmiljø.

Det samme mener voldsutsatte kvinner som i dokumentaren forteller om et svært provoserende møte med ROKS. De ble sett på som hjernevaskede som trodde det var normalt å bli slått.

CAROLINE led mye etter behandlingen hun fikk av feministene. Norske Smaadahl sier hun etter to ukers flukt kjørte henne hjem til Sverige. Caroline var nedkjørt. Under flukten fra de imaginære overgriperne forsøkte hun seg på selvmord, hun skadet seg selv og klarte ikke å spise.

Hendelsen skjedde henne midt på 90-tallet. Først i dag står hun fram. Hun har anmeldt ROKS, men saken ble henlagt. Nå håper hun på en innrømmelse på at hun har blitt dårlig behandlet.

- Jeg går ut fra at det fantes en trussel, sier ROKS\' leder i dokumentaren. På spørsmål om den var av satanistisk art svarer hun:

- Det kan jeg tro på.


Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail:

PRISBELØNNET JOURNALIST:</B> Evin Rubar har laget dokumentaren om ekstremfeministene. De slår tilbake og hevder journalisten manipulerer og kryssklipper. Rubar har mottatt en rekke priser for sine dokumentarer.
FÅR MASSIV KRITIKK: Feminist og forsker Eva Lundgren forteller om voldelige menn og pedofile nettverk i dokumentaren.
HJALP EKSTREMFEMINISTENE:</B> Tove Smaadahl er leder for det norske Krisesentersekretariatet. Hun hjalp ekstremfeministene å holde to jenter skjult. I dag angrer hun, og sier hun ikke lenger tror på beskyldningene om de svenske pedo/satanistiske overgriperne.
<B>GIKK TIL TOPPS:</B> Dokumentarens del to viser hvordan ekstremfeministene får makt i den svenske regjeringen. En av støttespillerne har blant annet vært eks-likestillingsminister Margareta Winberg. Her taler hun for blant andre vår kronprins.
<B>OMSTRIDT FEMINIST:</B> Eva Lundgren fremstilles som ideologen bak de svenske ekstremfemistene i en ny dokumentar. Selv avviser hun anklagene.