Nummer 1

Gerd-Liv Valla (54), LO-sjef Familie: Skilt, ett barn.

{ndash}Når opplever du at du har makt? {ndash}Det er ikke jeg personlig som har makt. Det er organisasjonen min, fordi vi har mange medlemmer og sterke forbund. Og at LO anses for å være en så mektig organisasjon at jeg havner på toppen av ei maktliste, det er flott. For meg betyr makt mulighet til å endre ting og få saker gjennom. {ndash} Men du er første kvinne på LO-toppen. Du opplever vel også en personlig følelse av makt? {ndash}Ja, det er klart. Jeg har et prosjekt {ndash} og det handler om større likestilling og større rettferdighet. Og derfor er de lavtløntes stilling noe av det viktigste for meg. Jeg opplever det som en enorm glede at vi fikk til et bra lønnsoppgjør for våre medlemmer i vår, at vi klarte å stoppe endringer i sykelønnsordningen, og at vi klarte å avslutte hotell- og restaurantarbeiderstreiken {ndash} hvor jeg var direkte inne og forhandlet. Hvis jeg skal si noe om hva som skiller meg fra tidligere LO-sjefer, så er det nettopp likestillingsperspektivet. {ndash} Når skjønte du første gang at du hadde reell makt? {ndash} Da jeg begynte i Statstjenestemannskartellet. Da kom jeg fra forskningssektoren, hvor jeg hadde skrevet kilometerlange utredninger {ndash} uten at det ble omsatt i praktisk politikk. Så opplevde jeg at jeg skrev et forslag {ndash} jeg husker ikke den konkrete enkeltsaken {ndash} og fire dager etter gjenkjente jeg formuleringene mine i en innstilling fra Arbeiderpartiets fraksjon i en av stortingskomiteene. {ndash} Hva har motivert deg til å ta makt? {ndash}Noen må jo stå i front. Og jeg har vært engasjert fra jeg var liten. Jeg var yngst av fem og måtte krangle og jobbe for å ikke bli borte. Som sjuåring ble jeg interessert i likestilling og skrev om sangen «Mot i brystet» til å lyde «...slike jenter det vil gamle Norge ha». {ndash} Har du hatt rolleforbilder? {ndash} Den som har betydd mest for meg etter at jeg begynte med politikk i arbeiderbevegelsen, er Gro Harlem Brundtland. Jeg har lært det meste av henne. Gro har betydd enormt mye for samfunnet vårt, og hun kommer til å bli husket for det hun gjorde for likestilling. En viktig egenskap ved Gro er at ingen er i tvil om hvor hun vil. Samtidig hører hun på råd. {ndash} Hva slags rollemodell vil du selv være? {ndash} Jeg synes det er viktig å være en rollemodell for jenter i fagbevegelsen. Det var viktig at en kvinne ble LO-sjef, for gjennom det får vi mulighet til å legge vekt på saker som betyr mye for kvinner. Og jeg ble glad da en meget erfaren medarbeider på kontoret sa at jeg var flink til å trekke alle med. {ndash} Er familie og barn fortsatt en hindring for kvinner som vil opp og fram? {ndash} Ja, vi oppnår aldri likestilling i arbeidslivet før det blir likestilling i hjemmet. Mannfolk må ta mer ansvar hjemme. Når kvinner skal fikse alt {ndash} hjemmet, heltidsarbeid og fagforeningsvirksomhet for å få opp lønna {ndash} da blir det for tøft for mange. Derfor velger kvinner så ofte å jobbe deltid. Selv har jeg omsorg for en datter, og det er klart at det har preget meg. Jeg vet hva det koster å få hverdagen til å gå i hop. Da jeg skulle ut og forhandle for å få slutt på hotell- og restaurantarbeiderstreiken 16. mai, måtte jeg først løpe i butikken og handle fordi jeg skulle ha selskap 17. mai. Da oppsto den morsomme situasjonen at forbundet ringte og sa at en streikende kokk på Grand Hotel kunne fikse middagen. Det var verdenshistorie {ndash} for aldri har noen mannlig LO-leder trengt å bekymre seg om slikt idet han skal i forhandlinger. Og dette er viktig, fordi det betyr at jeg har kunnskap om en situasjon som mange av våre medlemmer står i. {ndash} Hvorfor støtter du kvotering? {ndash}Det er helt opplagt at vi må kvotere. Vi trenger en pisk. Har kvinner et like stort ønske om makt som menn? {ndash} Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg nok det er kjønnsrolletenkning blant kvinner også. Men jeg velger fortsatt å tro at det er summen av belastninger som blir for stor for kvinner. Det å ta makt er tøffere for en kvinne enn for en mann. Fordi en mann går inn i et etablert system, mens en kvinne bryter med det. Da jeg kom til LO var jeg kvinne, jeg kom fra offentlig sektor og jeg var akademiker, tre områder som representerte noe helt nytt i LO-systemet. Og da må du jobbe enda hardere.

<B>LO-bossen: Norges mektigste kvinne ble interessert i likestilling allerede som sjuåring, og skrev om sangen «Mot i brystet» til «...<TH>slike <KUR>jenter </KUR> det vil gamle Norge ha». Men å ta makt er ikke bare-bare {ndash} for kvinner, synes Gerd-Liv Valla: {ndash}<TH>En mann går inn i et etablert system, mens en kvinne bryter med det.</BTEK0>