Nummer 2

Siv Jensen (33), leder i finanskomiteen, nestleder i Frp. Familie: Singel, ingen barn.

{ndash}Når opplever du at du har makt? {ndash}Innflytelse er et bedre ord. Og det har jeg når jeg sitter i en forhandlingsposisjon hvor Fremskrittspartiets stemmer er avgjørende for utfallet. Men selv om vi er et stort parti, har vi ikke mer makt enn våre 25 stemmer tilsier. {ndash}Men dere sitter på vippen?{ndash}I noen sammenhenger gjør vi det, men strengt tatt burde vi hatt enda større innflytelse. Velgerne har gitt oss en makt vi ikke får lov til å ta ut. Mens Venstre, som velgerne ikke har bedt om å få, likevel har fått stor innflytelse. {ndash}Når opplevde du første gang at du hadde stor makt?{ndash}Da jeg fikk vite at jeg skulle bli leder av finanskomiteen, ble jeg ganske blek. Det er en viktig rolle. Likevel mener jeg min makt er begrenset, for som politiker representerer du et parti. Men det er klart: som medieaktør og samfunnsdebattant har du innflytelse og er med på å sette dagsorden. {ndash}Har du noen forbilder?{ndash}Jeg har aldri vært noen idoldyrker, men jeg har sett opp til sterke mennesker som får til noe, og som orker å stå et løp selv om de ikke lykkes i første omgang. Både Carl I. Hagen og Gro Harlem Brundtland er personer jeg ser opp til. {ndash}Hva slags rollemodell ønsker du selv å være?{ndash}Jeg ønsker først og fremst at det skal være sammenheng mellom det jeg sier og det jeg gjør. {ndash}Hvordan ønsker du å bruke din makt?{ndash}Til å få gjennomslag for det jeg har stilt til valg på, Fremskrittspartiets program. Jeg ønsker å forandre på samfunnet, og hadde jeg ikke hatt den «driven», kunne jeg gjort noe helt annet. {ndash}Hvorfor er du motstander av likestillingstiltak som kvotering?{ndash}Fordi jeg synes det er nedverdigende. Men la meg understreke: jeg har ikke vært motstander av mye av den kvinnekampen som har skjedd. Den har vært avgjørende for dagens kvinner. Spørsmålet er hvordan vi skal gå videre. Og hvis man er litt tålmodig, vil man oppdage at det skjer en endring i yngre generasjoner, både blant kvinner og menn. Vi endrer utdanningsmønster, atferd og holdninger. Og jeg tror flere og flere kvinner mener det er galt å få en stilling eller et styreverv fordi man er kvinne. Vi skal få det fordi vi er kompetente {ndash} ikke fordi andre litt misforstått synes synd på oss. {ndash}Må kvinner oppføre seg som menn for å få makt?{ndash}Nei, men det kan være en prøvelse for jenter å finne sin plass i et mannsdominert system. Fordi mange av forhandlingsteknikkene er skapt av menn. {ndash}Kan kvinner fremdeles spille på det å være kvinne for å oppnå makt?{ndash}Ja, og jeg synes ikke det er noe galt i det. Vi skal ikke bli menn i grå dress. Jenter skal være stolte av sine attributter og fordeler, like mye som menn skal være stolte av sine. Jeg opplever det heller ikke som nedverdigende når menn drar fram stolen for meg eller tenner sigaretten min. {ndash}Ønsker kvinner makt like sterkt som menn?{ndash}Noen gjør det. Min erfaring er at jenter i forskjellige faser av livet har forskjellig tilnærming til dette. Mange jeg har snakket med, endrer oppfatning i det øyeblikk de får barn. Uansett hvor mye likestilling vi får på plass, kommer vi ikke forbi at det er kvinnene som føder barna. {ndash}Tror du familieliv og barn er en hindring for kvinner som vil opp?{ndash}Det kan være det, hvis vi ikke endrer virkemidlene. I framtida vil vellykkede bedrifter være avhengige av kvinners kompetanse. Den vil være så verdifull for bedriftene at de ikke kan velge den bort. Og da må de legge forholdene til rette for at unge {ndash} både kvinner og menn {ndash} kan kombinere jobb og barn. Det betyr mer fleksibilitet i arbeidsdagen, anledning til å jobbe mer hjemmefra, mulighet til å få en barnehageplass betalt av arbeidsgiver {ndash} kanskje nær jobben slik at du kan ta et opphold midt på dagen og få kvalitetstid sammen med barnet ditt når hun er våken. {ndash}Har du bevisst ofret et familieliv for å gjøre karriere?{ndash}Nei. Jeg har bare ikke funnet han jeg vil ha barn med ennå. Hvis og når det skjer, ønsker jeg å kombinere barn og karriere. {ndash}Har du opplevd hindringer på vei til makten du har i dag?{ndash}Ja! Jeg vet ikke om det er mer vanlig i politikken enn andre steder, men jeg har opplevd baksnakking, rykter og forsøk på å dolke meg i ryggen. {ndash}Du ble utsatt for sexrykter. Tror du det er kjønnsavhengig at du opplevde akkurat det?{ndash}Ja, selv om menn også risikerer liknende rykter. Det som er enda mer kjønnsavhengig, og som jeg reagerer sterkt på, er at jenter alltid blir karakterisert i form av det ytre; hvordan du ser ut på håret, hvordan du er sminket, hvordan du er kledd. {ndash}Blir kvinner bedømt strengere enn menn?{ndash}Kvinner bedømmer i alle fall seg selv strengere. Fordi kvinner generelt skal være ikke bare 100 prosent sikre, men helst 110, før de påtar seg et ansvar. Menn lar ofte veien bli til mens de går. Jeg tror jenter med fordel kunne slippe «guarden» litt ned.

Pengeflytteren: {ndash}<TH>Det kan være en prøvelse for jenter å finne sin plass i et mannsdominert system. Fordi mange av forhandlingsteknikkene er skapt av menn, mener Norges nest mektigste kvinne, Siv Jensen.