Nummer 4

Tordis Aavatsmark (61), sjef for underholdningsavdelingen i NRK. Familie: Gift, ett barn.

{ndash}Når opplever du at du har makt? {ndash}For det første når jeg er med på å stake ut kursen innenfor et programområde som er en av de tre store stolpene i NRK: nyheter, sport og underholdning. Det er de som genererer markedsandeler og høy seeroppslutning. Min innflytelse går på alt fra å velge programledere til å få gjennomslag for programsatsinger overfor kringkastingsdirektøren. Så har det noe med mitt nettverk å gjøre. Jeg kan faget og er ikke lett å lure {ndash} verken av fotfolket eller de fra «oven». {ndash}Har du makt til å skape en TV-personlighet?{ndash}Ja, det synes jeg nok jeg har hatt gjennom åra. Det er viktig å ha teft og tørre å satse når du ser et nytt talent. Det siste eksempelet er bra: Robert Stoltenberg. Før «Borettslaget» laget han to serier som ikke var en stormende suksess, men jeg var ikke i tvil om hans talent. Ikke alle i NRK-ledelsen var enige i min vurdering. Jeg sa at de tok feil {ndash} at Robert vil bli den nye Trond Kirkvaag. Og siden jeg ikke alltid løper og spør om lov til å ta en avgjørelse, var vi allerede i gang med opptak. Det viste seg jo å være en riktig satsing. Bård Tufte Johansen, Harald Eia, Jon Almaas og Anne-Kat. Hærland er andre eksempler. {ndash}Hvordan ønsker du å bruke makten din?{ndash}Jeg ønsker å påvirke slik at NRK og underholdningsavdelingen tør å ta noen nye skritt. Jeg har også et ønske om ikke å definere underholdning så snevert som det tradisjonelt har vært, men tenke mer «infotainment», en blanding av informasjon og underholdning. {ndash}Hvorfor har du sagt nei til å bli fjernsynsdirektør?{ndash}Fordi jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag i det kreative miljøet i underholdningsavdelingen. Jeg er nær programskapingen. Samtidig har jeg hele tida vært stedfortredende direktør og hatt stor påvirkningskraft. I min alder er det viktig å trives. Du er ikke opptatt av titler og posisjon på samme måte som da du var 30 og skulle opp og fram. {ndash}Støtter du kvotering?{ndash}Ikke egentlig. Det kan være å gjøre enkelte kvinner en bjørnetjeneste hvis de ikke er gode nok. Jeg har mer tro på å bevisstgjøre toppledere til å se behovet for kvinner i lederstillinger. {ndash}Har du et forbilde?{ndash}Det er nærliggende å nevne Gro Harlem Brundtland. Som en dyktig, uredd og ujålete person, som har oppnådd store resultater med å få fram nettopp kvinnelige ledere. Hun har klart å kombinere det å være en offentlig person med å ha familie. Hun har tort å vise at hun også har følelser. {ndash}Hva slags forbilde ønsker du selv å være?{ndash}Som sjef å utøve makt uten å miste det medmenneskelige aspektet, og ikke la lederjobben overskygge familie og venner. Det kan faktisk kombineres ved riktige prioriteringer.

TV-sjefen: Tordis Aavatsmark ønsker å være som sitt forbilde Gro Harlem Brundtland: Å utøve makt uten å miste det medmenneskelige aspektet. {ndash}<TH>Gro har tort å vise at hun også har følelser. </BTEK0>