Nummer 8

Anne Carine Tanum (47), eier og daglig leder av Tanum, styreleder i NRK, styremedlem i DnB og Vital.Familie: To barn, kjæreste.

- Når opplever du at du har makt?- Jeg har formell makt som daglig leder i Tanum og i kraft av mine styreverv. Uformell makt har jeg ved å være i ulike nettverk. Og så opplever jeg å ha makt i kraft av å være mor på den hjemlige arena. Å ha makt er positivt - fordi jeg kan påvirke, ha innflytelse på beslutninger og i noen tilfeller sette dagsorden. - Når opplevde du første gang å ha reell makt? - Da jeg var nybakt leder og eier av Tanum. Jeg følte et stort ansvar - for å være en god arbeidsgiver, for å forvalte store midler og få firmaet til å gå godt. En av de første vanskelige sjefsavgjørelsene jeg måtte ta, var å ta spranget ut av Libris-kjeden. Det var i utakt med tida. - Som styreleder i NRK, hvor stor rolle spiller du i enkeltavgjørelser, for eksempel om Kringkastingsorkestrets skjebne? - Slike spørsmål svarer jeg aldri på! Det viktige er hva styret som helhet har kommet fram til. Men styreleder og kringkastingssjef setter opp dagsorden og det er klart jeg har påvirkningsmuligheter. Kringkastingsorkestret er en typisk børs- katedral-avveining, og mye i NRK handler om det. Jeg glad jeg kommer fra bokbransjen og har slike avveininger i ryggmargen. - Hvordan vil du bruke makten din? - Det er viktig å ha en tydelig agenda, tåle uenighet, og å komme fram til løsninger som ikke nødvendigvis er identiske med det man hadde som utgangspunkt. Så makt handler mye om å lytte. Jeg tenker best i samtale med andre. - Er du for kvotering? - Ja, fordi det burde vært en selvfølge at maktfora speiler det samfunnet vi lever i. Tallene viser at prosessen ikke går av seg selv. Og det finnes kvalifiserte kvinner i bøtter og spann! Likevel blir menn ofte foretrukket. En årsak er at man bruker de tradisjonelle og snevre nettverkene hvor det sitter en bestemt gruppe menn. - Hva har det kostet deg å komme dit du er? - Det har tilført mer enn det har kostet. Jeg har også vært i en tidsskvis, men bare unntaksvis. Jeg har alltid fulgt skoleferiene og jobbet mer i andre perioder. Da jeg ble leder av Tanum, hadde jeg nylig mistet mannen min og var alene med to barn. Fra første dag sa jeg at hvis det blir konflikt går barna foran. - Har du noen gang følt at du måtte ta et valg mellom karriere og familie? - Aldri. Jeg var sikker på at jeg ville greie begge deler. - Har du forbilder? - Min farmor. Hennes midler bidro til at min farfar drev firmaet. Hun hadde stor indirekte innflytelse, mange kvinnenettverk og snakket mye om kvinnesolidaritet. En av mine læresetninger er fra henne: Hun prentet inn i oss jentebarnebarna at vi skulle gi oss på de uvesentlige tingene, men aldri på de vesentlige. - Hva slags forbilde vil du være? - Å være trygg, tydelig, og å signalisere stor takhøyde. Også vil jeg vise at det går an å ha et godt familieliv selv om man setter jobben høyt. Toppledere som jobber 20 timer i døgnet, er ikke bra. - Ditt råd til kvinner som vil fram? - Ha gode rådgivere, våg å spørre og ikke vær naiv. Skaff deg kunnskap og vær forberedt. Innse at mye handler om et vokabular; skrell bort stammespråket og fang opp hva saken egentlig handler om. Ha en medspiller på bakrommet, enten det er en ektefelle eller venninne.

Bokhandleren: Farmoren er Anne Carine Tanums store forbilde. - <TH>En av mine læresetninger er fra henne - å gi seg på de uvesentlige tingene, men aldri på de vesentlige. 47-åringen har også følgende tips til kvinnelige sjefer: - <TH>Sørg for å ha en medspiller på bakrommet, enten det er ektefelle, en venninne eller en mentor. </BTEK0>